Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Platsannonser & arbetsmarknad
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
Energieffektivisering

För 24 minuter sedan av REC Indovent

Fackmässan hålls på Göteborgs Konserthus, Götaplatsen, Mässbesök och lunch är gratis till föranmälda fackbesökare. Lunch serveras från kl. 11.30. Mässan är öppen båda dagarna kl. 10.30-14.00. Insläpp till 13.00. Välkomna!

  Ventilation Värme Energieffektivisering


För 30 minuter sedan av Bauer Watertechnology AB

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta värmeväxlare, termostatventiler, radiatorer, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år

  Värme Sanitet Energieffektivisering Utbildning & FoU

Aktuellt Expo
ExpoVent
171017 Luleå
171018 Skellefteå
171019 Umeå
171020 Östersund
ExpoKyla
Fler datum
kommer snart
ExpoVA
Fler datum
kommer snart
Annons
bannerFör 43 minuter sedan av Welair AB

För att möta de hårdaste krav på energieffektivitet och ekonomi har vi utökat blue-sortimentet med två nya aggregatstorlekar! Vi kan vi nu även erbjuda fler fläktalternativ och tre olika effektklasser på rotorer.

  Ventilation Värme Kyla Automation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger


2017-10-19 av Slussen Building Services

Energimyndighetens beställargrupp för bostäder bjuder in fastighetsägare till en Workshop om projektet, Ett hus, nya möjligheter, den 9 november i Stockholm.

  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU


2017-10-19 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats och bevakade EnergiNätverk Sveriges årliga höstkonferens som samlade ett 50-tal deltagare i Stockholm.

  Allmän Energieffektivisering


2017-10-18 av Chemiclean Systems AB

Det är hög tid att se över ert värmeåtervinningssystem. Undersökningar visar att flesta av värmeåtervinningssystemen använder mer energi än de levererar tillbaka.

  Värme Kyla Energieffektivisering

Annons
banner2017-10-18 av Calectro AB

Vår första I/O-modul IOMB-01 ersätts nu av IOMB-03. I och med detta kan båda våra nya I/O-moduler kommunicera via TCP/IP.

  Ventilation Värme Kyla El Automation Energieffektivisering Solvärme & solenergi Produktnytt & kataloger

Annons
banner2017-10-17 av Acetec AB

Handla som du vill! Via Ahlsell eller direkt från Acetec.

  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger


2017-10-16 av Ecoclime Group AB

Ecoclime och Fortum Värme har tecknat avtal om att testa och utveckla en av Ecoclimes produkter, där fastigheter återvinner värmen ur sitt eget avloppsvatten.

  Värme Vatten & avlopp Energieffektivisering


2017-10-13 av Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum fick förtroendet att författa skriften Guide för geoenergi för offentliga fastigheter åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och nu är den i tryck, och läs- och nerladdningsbar samt möjlig att beställa via SKLs webbshop.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt

Annons
banner2017-10-13 av Bauer Watertechnology AB

Fakta: 1mm avlagringar i värmepumps- & kylmaskinssystem försämrar värmeöverföringen med 55-85%. EnergiRenovera bort de hårt sittande avlagringarna & korrosion med Bauer vattenbehandling.

  Värme Kyla Energieffektivisering


2017-10-11 av Slussen Building Services

Måndagen den 9 oktober disputerar Stefano Poppi vid Högskolan Dalarna med sin avhandling ” Solar heat pump systems for heating applications - Analysis of system performance and possible solutions for improving system performance ” på KTH.


  Värme El Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU

Annons
banner2017-10-11 av Svensk Energiutbildning AB

VIP Energy är landets mest använda energiberäkningsprogram. GRUNDKURSEN ger dig tillräckliga kunskaper för att gå vidare på egen hand. FÖRDJUPNINGSKURSEN ökar dina kunskaper att skapa modeller som överensstämmer med verkligheten. Välkommen.

  Ventilation Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram Isolering


2017-10-10 av SkorstensFolket Sverige AB, SFSAB – FuranFlex – VentilFlex

Thomas Swahn har lång erfarenhet av relining. Han arbetar för SkorstensFolket sedan 1 oktober 2017 och förutspår att kanaltätning är ett område som kommer växa kraftigt.

  Ventilation Platsannonser & arbetsmarknad Energieffektivisering

Annons
banner2017-10-09 av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany

Panasonic Heating & Cooling sponsrar årets ATMOsphere-konferens i Berlin, som i år fokuserar på framtiden för naturliga köldmedier – där Panasonic går i bräschen med sin CO2-teknologi.

  Kyla Energieffektivisering