Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Platsannonser & arbetsmarknad
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
Utbildning & FoU

För 22 minuter sedan av Bauer Watertechnology AB

Ojämn värme i lägenheter, i lokaler, igensatta värmeväxlare, termostatventiler, radiatorer, rörsystem är bekymmer som fastighetsägare pratar om varje arbetsdag. Bauers långtidseffekter med olika kunders erfarenheter bestående besparingar år efter år

  Värme Sanitet Energieffektivisering Utbildning & FoU


2017-10-19 av Slussen Building Services

Energimyndighetens beställargrupp för bostäder bjuder in fastighetsägare till en Workshop om projektet, Ett hus, nya möjligheter, den 9 november i Stockholm.

  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Aktuellt Expo
ExpoVent
171017 Luleå
171018 Skellefteå
171019 Umeå
171020 Östersund
ExpoKyla
Fler datum
kommer snart
ExpoVA
Fler datum
kommer snart
Annons
banner2017-10-18 av Slussen Building Services

Nu har Energimyndigheten publicerat Energiläget 2017. Energiläget är myndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.


  Värme El Utbildning & FoU


2017-10-18 av Slussen Building Services

Svensk ekonomi växer och högkonjunkturen i byggindustrin fortsätter. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport.

  Allmän Utbildning & FoU


2017-10-17 av Slussen Building Services

Sveriges Radios Vetenskapens värld berättar om har smarta textiler kan rena dagvatten från tungmetaller samt fungara som solceller. 


  Vatten & avlopp El Utbildning & FoU


2017-10-17 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats som en av 20-talet utställare på IUC:s företagsdag i Stockholm när två klasser med blivande vvs-ingenjörer mötte potentiella arbetsgivare.

  Allmän Platsannonser & arbetsmarknad Utbildning & FoU

Annons
banner2017-10-12 av Slussen Building Services

VTT Technical Research Centre of Finland koordinerar ett europeiskt projekt, ESTABLISH, som syftar till att skapa en hälsosam och ofarlig inomhusmiljö.


  Ventilation Värme Kyla Utbildning & FoU

Annons
banner2017-10-11 av Slussen Building Services

Måndagen den 9 oktober disputerar Stefano Poppi vid Högskolan Dalarna med sin avhandling ” Solar heat pump systems for heating applications - Analysis of system performance and possible solutions for improving system performance ” på KTH.


  Värme El Energieffektivisering Geoenergi Utbildning & FoU


2017-10-11 av Svensk Energiutbildning AB

VIP Energy är landets mest använda energiberäkningsprogram. GRUNDKURSEN ger dig tillräckliga kunskaper för att gå vidare på egen hand. FÖRDJUPNINGSKURSEN ökar dina kunskaper att skapa modeller som överensstämmer med verkligheten. Välkommen.

  Ventilation Värme Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram Isolering


2017-10-11 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats när två klasser med blivande vvs-ingenjörer fick möjlighet att träffa framtida potentiella praktikföretag och arbetsgivare.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2017-10-11 av Slussen Building Services

Den totala vattenanvändningen i Sverige 2015 var cirka 5 procent lägre än 2010. Den minskande vattenanvändningen är framförallt tydlig inom jordbruket och industrin.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


2017-10-10 av Slussen Building Services

Med målsättningen att underlätta och säkerställa installationsbranschens framtida kompetensförsörjning har styrelserna i EUU och IUC enats om att det finns stora fördelar med ett samla utbildningsverksamheten i ett företag.

  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2017-10-10 av Slussen Building Services

Svenskt Vatten presenterar rapporten Att definiera normaldagvatten – förslag och resonemang.

  Vatten & avlopp Utbildning & FoU


2017-10-10 av Slussen Building Services

Det har blivit dags att anmäla sig till Beloks andra arbetsmöte inom fördjupningsområdet Samverkan den 10 november i Stockholm.


  Allmän Utbildning & FoU

Annons
banner2017-10-10 av Slussen Building Services

Statistiken visar att nästan alla solcellssystem som installeras idag är takanläggningar på kommersiella och offentliga byggnader samt bostadshus. Detta tyder på att den främsta drivkraften är att använda solcellerna till den egna elförbrukningen.

  El Utbildning & FoU