Finskt pilotprojekt för bättre inomhusklimat

2017-10-12 av Slussen Building Services

VTT Technical Research Centre of Finland koordinerar ett europeiskt projekt, ESTABLISH, som syftar till att skapa ett hälsosam och ofarlig inomhusmiljö.

Projektet innehåller en pilotstudie i som kommer genomföras i finska skolor med början nästa höst och med fokus på att förbättra kvaliteten på inomhusluften. Slutdatum för projektet är 31 december 2019. 

Projektet består av att utveckla innovativa personanpassade applikationer och tjänster för användare genom att kombinera fysiologiska mätningar och mätdata på inne- och uteluftskvaliteten. 

- Dom deltagande skolorna kommer också få möjligheten att påverka vilken sorts framtida lösningar för mätnign av luftkvaltitet och datan kommer användas i skapande av olika digitala tjänster, förklarar projektledaren Kaisa Vehmas. 

Läs mer om projektet!

Källa: VTT


 Dela     Tillbaka  

Bebo bjuder in till Workshop

Energimyndighetens beställargrupp för bostäder bjuder in fastighetsägare till en Workshop om projektet, Ett hus, nya möjligheter, den 9 november i Stockholm.


Vite för bristfällig ventilation

En fastighetsägare i Malmö har fått ett vite om 40 000 kronor för bristfällig ventilation, rapporterar hemochhyra.se.


Höstkonferens hos EnergiNätverk Sverige

Slussen.biz fanns på plats och bevakade EnergiNätverk Sveriges årliga höstkonferens som samlade ett 50-tal deltagare i Stockholm.


Energimyndighetens samlade bild av energiläget i Sverige ute

Nu har Energimyndigheten publicerat Energiläget 2017. Energiläget är myndighetens publikation och statistiksamling som ger en samlad bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.


Nya skatteregler drabbar vatten och avlopp orimligt hårt

Branschorganisationen Svenskt Vatten är starkt kritiskt till Finansdepartementets förslag till ändrade skatteregler för företag.