För dig som arbetar med värme- och kylsystem

2017-09-18 av IWT Sverige AB, IWTS

Seminarium halvdag - Sthlm, GBG, Örebro och Malmö. IWT Sverige och Swerea KIMAB inbjuder till presentation av ny svensk forskningsrapport från Swerea KIMAB om vattenkvalitetens betydelse för värme- och kylsystems hållbarhet och energieffektivitet.

Exempel på frågeställningar som kommer att tas upp:

  • Vilka nya normer och rekommendationer har tillkommit?
  • Och vilken hänsyn behöver jag ta till dessa i mitt arbete?
  • I moderna system blandas flera material och nya har tillkommit. (t.ex. plaströr och presskopplingar) Vilken inverkan kan det få på mitt arbete?
  • Hur påverkar dessa nya förutsättningar ett systems energieffektivitet, och livslängd?
  • Vilken påverkan kan den få på energioptimeringar och liknande åtgärder?

fredag 6 oktober Stockholm, Swerea Kimab

fredag 13 oktober Göteborg, Ullevi Konferens

fredag 27 oktober Örebro, Örebro Konserthus

fredag 10 november Malmö, Radison Blu Hotel

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/46691/iwts.png

Gå till Swerea Kimabs sida för anmälan HÄR.

 


 Dela     Tillbaka  

Swerea Kimabs forskningsrapport om systemvatten klar

Forskningen har initierats av IWT Sverige och finansierats av en Vinnova Innovationscheck. Rapporten belyser frågan: Ändamålsenligt vatten, hur påverkar det livslängd och energieffektivitet på värme- och kylsystem?


IWTs och Swerea Kimab har fått Vinnovas Innovationscheck

Forskning: IWTs och Swerea Kimab har beviljats Vinnovas Innovationscheck till forskning kring tekniskt vatten. Vad betyder vattenkvaliteten i slutna kyl- och värmesystem för energieffektiviteten? Vad betyder det för vattensystemets livslängd?


Tack alla som gjorde oss sällskap i Malmö!

Utbildningsdagen hölls av Swerea Kimab, Korrosions- och metallforskningsinstitutet AB.


Korrosionsutbildningsdag - fredag 23 oktober i Malmö

Swerea Kimab's uppskattade utbildning. Nu i Malmö. IWT Sverige inbjuder till en komprimerad utbildning om vattenkvaliténs påverkan i kyl- och värmesystem. Utbildningen hålls av Swerea Kimab, Korrosions- och metallforskningsinstitutet AB.