IUC, Installatörernas Utbildningscentrum

Info Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information
2017-08-09

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov

Det råder brist på funktionskontrollanter. Är du behörig och uppfyller kraven för att ansöka om OVK-behörighet så är det här kursen för dig. Den innehåller gällande ventilationsbestämmelser och ger dig de kunskaper inom 11-14§§ enligt BFS 2011:16 OVK1 som du behöver för att kunna ansöka.

Hos IUC får du förstudier hemskickade inför kursen och två dagars lärarledd utbildning, samt två kvällar mellan kursdagarna att repetera på egen hand. Allt för att du ska få bästa möjliga förutsättningar inför certifieringsprovet som du gör dag tre.

Målgrupp

Personer som ska ansöka om ny eller förnyad riksbehörighet som funktionskontrollant.

Kursinnehåll

Dag 1:

 • Genomgång av gällande bygglagstiftning enligt 11§

Dag 2:

 • Teoretisk genomgång av tekniska kunskapskrav enligt 12-14§§
 • Inneklimatfaktorer som påverkar inomhusmiljön
 • Mätteknik och mätmetoder
 • Värmeåtervinningssystem
 • Radonmätning
 • Energieffektiviseringsåtgärder
 • Komfortkylsystem
 • Strategisk planering av en funktionskontroll
 • Förberedelse inför tentamen

Dag 3:

 • Certifieringsprov

Mer information och bokning >>

 


Steg 1 - Ventilationsmontör

Kursen Steg 1 - Ventilationsmontör är en teoretisk kurs som går igenom grundläggande moment inom ventilationsteknik. Den ger kunskaper att utföra arbete i en utförandeentreprenad. Kursdagen avslutas med skriftligt prov. Vid underkänt resultat kan omskrivning ske på hemmaplan efter överenskommelse.

Syfte och mål

Kursen ska ge dig teoretiska kunskaper i grundläggande  moment inom ventilationsteknik för att utföra arbete i en utförandeentreprenad.

Målgrupp

Ventilationsmontörer.

Kursinnehåll

 • Matematik
 • Beteckningar
 • Ritningsläsning
 • Klimat
 • VS och Kylsystem
 • Luftbehandling
 • Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö
 • Prov 

Kursen är ett samarbete med branschorganisationen Svensk Ventilation.

Mer information och bokning >>

 

  Dela     Tillbaka