Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Info Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information
2017-08-09

Halvdagskurs i Trollhättan om inneklimatkrav

Välkommen till en halvdagsutbildning om specifikation av inomhusklimat arrangerad av Energi & Miljötekniska Föreningen, med stöd från Energimyndigheten.

Under utbildningen går vi igenom R1- riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav. Detta utgör ett underlag för att specificera och värdera inneklimatets kvalitet och fungerar som ett hjälpmedel vid projektering och upphandling av inneklimat, samt för bedömning av inneklimatets kvalitet i befintliga byggnader.  Riktlinjerna ger underlag till beställaren och VVS-konsulten för god kommunikation i tidiga skeden och förbättrar förutsättningarna för att kommunikationen mellan alla inblandade aktörer ska resultera i det önskade och specificerade inneklimatet, genom samsyn i processen.

Innehåll:

•  Bakgrund, vikten av ett gott inneklimat
•  Genomgång av energieffektiviseringsåtgärder och påverkan på inneklimat
•  Underlag för specifikation av inneklimat
•  Projektering och upphandling av inneklimat
•  Verifiering av inneklimat – mätningar
•  Diskussion kring funktion, innehåll och praktiskt genomförande
•  Hyresgästs respektive hyresvärds perspektiv på inneklimatfrågor

Föreläsare R1: Lars Ekberg, CIT Energy Management. I kursen ingår också Energi & Miljötekniska Föreningens R1- riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav utan extra kostnad

Kostnad: 250 kr exkl moms. Kursen är delfinansierad av Energimyndigheten 

Plats: NOVA Mat & Möten (nära Innovatum), Åkerssjövägen 10, Trollhättan

Tid: 2017-09-14 klockan 13.00-16.00 (kursen börjar med en gemensam lunch klockan 12:00)

Anmäl dig här (OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn…):

http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/r1-riktlinjer-inneklimatkrav

 

  Dela     Tillbaka