Slussen Building Services

Info Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information
2017-08-09

Dag & Näts Verksamhetsberättelse 2016 

Sammandrag: Dag&Nät ingår i Svenskt Vatten Utvecklings satsning på högskoleprogram och utvecklar och förmedlar forskningsbaserad kunskap samt bygger nätverk inom dagvatten- och ledningsnätområdet i nära samverkan med privata och offentliga aktörer. Rapporten ger en överblick över Dag&Näts verksamhet 2016.

Till Dag&Nät Verksamhetsberättelse 2016! Dela     Tillbaka