Teknikområde
Allmän
El
Kyla
Sanitet
Vatten & avlopp
Ventilation
Värme

Tema
Automation
Brand & säkerhet
Energieffektivisering
Geoenergi
Isolering
Platsannonser & arbetsmarknad
Produktnytt & kataloger
Profilen
Projekterings- & förvaltningsprogram
Referensprojekt
Solvärme & solenergi
Utbildning & FoU
Fritext
Referensprojekt

Igår 09:52 av ebm-papst AB

Hos Kemicentrum i Lund genomfördes nyligen moderniseringar med målet att optimera ventilationen men också för att uppnå ännu större energibesparingar. En av åtgärderna har varit att ersätta stora AC-fläktar i en av byggnaderna med 4 st. fläktväggar.

  Ventilation Referensprojekt


2017-10-16 av ACP Luftbehandlingsprodukter AB

Alingsås Arena och Lugnets Ishall har dysdon från ACP för omblandande ventilation med bibehållen funktion och form även vid grundflöde. Det ger en jämn fördelning och förhindrar uppbyggnad av kondens.

  Ventilation Värme Referensprojekt

Aktuellt Expo
ExpoVent
171017 Luleå
171018 Skellefteå
171019 Umeå
171020 Östersund
ExpoKyla
Fler datum
kommer snart
ExpoVA
Fler datum
kommer snart
Annons
banner2017-10-13 av Svenskt Geoenergicentrum

Svenskt Geoenergicentrum fick förtroendet att författa skriften Guide för geoenergi för offentliga fastigheter åt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och nu är den i tryck, och läs- och nerladdningsbar samt möjlig att beställa via SKLs webbshop.

  Värme Kyla Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt


2017-10-06 av TESAB AB

När Zandén & Co Byggnads AB projekterade fastigheten Åkersenapen 2 i Mölndal var det med tanken att den skulle bli energieffektiv. Comfort Teknik, som ingår i TESAB-kedjan, fick i uppdrag att projektera och installera klimat- och energilösningen.

  Kyla Energieffektivisering Referensprojekt


2017-10-05 av Free Energy Sverige AB

Som ett led i Skanskas gröna initiativ har tävlingen Deep Green Challenge utlysts. Skanska vill med tävlingen hitta nya gröna tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan och öka möjligheterna att skapa klimatneutrala projekt.

  Värme Kyla Sanitet Energieffektivisering Geoenergi Solvärme & solenergi Referensprojekt Utbildning & FoU


2017-10-05 av ebm-papst AB

Scandilines hybridfärja Princesse Benedikte är en av de färjor som gör stora energibesparingar tack vare ebm-papst EC-fläktar monterade i en FanGrid-lösning. Moderniseringen har resulterat i en årlig energibesparing på 2 miljoner kWh.

  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Annons
banner2017-10-03 av Genano Svenska AB

Genano Svenska AB har tecknat ett nytt ramavtal med Sigtuna kommun. Avtalet avser hyra och service av luftrenare för akuta åtgärder i byggnader samt möjlighet till avrop av luftanalys.

  Ventilation Referensprojekt

Annons
banner2017-10-03 av Bevent Rasch AB

Försäljningen av ljuddämpare ökar stadigt för Bevent Rasch, och under året har vi fått förtroendet att leverera till flera projekt i landet. Just nu bygger NCC nya Mölndals Galleria dit Bevent Rasch levererat samtliga ljuddämpare i projektet.

  Ventilation Referensprojekt


2017-09-29 av TESAB AB

Frys & Kylservice har nyligen fått i uppdrag av Polfärskt att förnya deras fryslager i Östersund. Kylservice bygger en helt ny miljövänlig frysanläggning där CO2 används som köldmedia.

  Kyla Referensprojekt


2017-09-28 av Assemblin Sweden AB

Assemblin utför även den andra installationsetappen i det sameuropeiska forskningscentret European Spallation Source (ESS) i Lund. Skanska är huvudentreprenör och har tilldelat Assemblin stora delar av installationerna.

  Ventilation El Brand & säkerhet Referensprojekt

Annons
banner2017-09-26 av Slussen Building Services

I samband med presentationen av ökade anslag för sundare byggnader fick bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) ta del av en lyckad satsning på just förbättrad innemiljö.

  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt


2017-09-22 av TESAB AB

Polo Kylteknik byggde 1200 kvm frysrum åt Gastrofood! Polo Kylteknik, som ingår i TESAB-kedjan, agerade totalentreprenör när Gastrofood byggde ett nytt effektivt och miljövänlig frysanläggning på totalt 1200 kvm.

  Kyla Referensprojekt

Annons
banner2017-09-21 av ebm-papst AB

Den mobila fläktenheten EC Aura håller mekanikerna hos Mercedes-AMG Petronas Motorsport svala i garaget.

  Kyla Referensprojekt


2017-09-21 av ebm-papst AB

I projektet med att modernisera ett äldre ventilationsaggregat vid Köpenhamns Universitet visade två studenter att en investering i ebm-papst kammarfläkt RadiPac skulle betala sig på bara åtta månader.

  Ventilation Referensprojekt Utbildning & FoU

Annons
banner2017-09-15 av Assemblin Sweden AB

Assemblin får en central roll när Peab omvandlar en klassisk Asea-fabrik i Västerås till modernt kontor. Uppdraget är multidisciplinärt och omfattar projektering och utförande av alla installationer till ett värde av omkring 80 miljoner kronor.

  Allmän Referensprojekt