Slussen.biz Expon

Välkommen till Expo, en ledande arrangör av B2B möten i hela Sverige. Här träffar du de främsta varumärkena inom installationsteknik och VA. Vi kommer till -30 talet orter varje år - för att effektivisera din vardag. Läs mer om ExpoVent, ExpoKyla och ExpoVA här.


ExpoKyla Skåne Vecka 49

Tillfällen

181204
Kl. 10:00

Malmö

Anmälan

181205
Kl. 10:00

Helsingborg

Anmälan


UtställareNyheter
<div style="font-family: arial; font-size: 1.4em; padding: .3em; color: #339933; background-color: #efefef; width: 96%;">Nyheter fr&aring;n utst&auml;llarna:</div><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/8384?orgId=994&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Lyckad invigning av ebm-papst nya lokalkontor i Göteborg</a></h4><p>Det nya kontoret är både större och mer ändamålsenligt för möten och produktvisningar och i lokalen finns även en in-house utställning med exemplar av det senaste inom vårt sortiment av produkter för OEM och Ventilation Retrofit.</p><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/8338?orgId=353&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Boverket rekommenderar inte individuell mätning</a></h4><p>Boverket står därför fast vid sin rekommendation till regeringen att inte införa krav på individuell mätning och debitering gällande värme, kyla och tappvatten i Sverige.</p>

Lyckad invigning av ebm-papst nya lokalkontor i Göteborg

2018-05-23 av ebm-papst AB
Det nya kontoret är både större och mer ändamålsenligt för möten och produktvisningar och i lokalen finns även en in-house utställning med exemplar av det senaste inom vårt sortiment av produkter för OEM och Ventilation Retrofit.

Boverket rekommenderar inte individuell mätning

2018-05-14 av Slussen Building Services
Boverket står därför fast vid sin rekommendation till regeringen att inte införa krav på individuell mätning och debitering gällande värme, kyla och tappvatten i Sverige.

Aktuella turer

ExpoVent


Läs mer
180904 Kristianstad
180905 Malmö
180906 Helsingborg

Läs mer
181009 Luleå
181010 Umeå
181011 Örnsköldsvik
181012 Sundsvall

Läs mer
181120 Halmstad
181121 Göteborg
181122 Trollhättan

ExpoKyla


Läs mer
181204 Malmö
181205 Helsingborg

ExpoVA


Läs mer
181106 Luleå
181107 Skellefteå
181108 Umeå
181109 Östersund

Läs mer
181211 Borås
181212 Göteborg
181213 Skövde