Slussen.biz Expon

Välkommen till Expo, en ledande arrangör av B2B möten i hela Sverige. Här träffar du de främsta varumärkena inom installationsteknik och VA. Vi kommer till -30 talet orter varje år - för att effektivisera din vardag. Läs mer om ExpoVent, ExpoKyla och ExpoVA här.


ExpoKyla Skåne Vecka 49

Tillfällen

181204
Kl. 10:00

Malmö

Anmälan

181205
Kl. 10:00

Helsingborg

Anmälan


UtställareNyheter
<div style="font-family: arial; font-size: 1.4em; padding: .3em; color: #339933; background-color: #efefef; width: 96%;">Nyheter fr&aring;n utst&auml;llarna:</div><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/8281?orgId=994&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Stora EC-fläktar i extremt snabb frysprocess för livsmedel </a></h4><p>Chockfrysning är ett begrepp för det mexikanska företaget Bohns lösningar (blast freezers) som gör det möjligt att snabbfrysa stora volymer mat och andra livsmedel. På två timmar sänks temperaturen från +20°C till -20°C.</p><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/8260?orgId=353&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Kan bli brist på värmepumpar</a></h4><p>Värmepumptillverkarna har begärt uppskov från EU-kravet att byta till ett mer miljövänligt köldmedium. Detta då man menar att det saknas de komponenter som behövs, rapporterar sverigesradio.se</p>

Stora EC-fläktar i extremt snabb frysprocess för livsmedel

2018-04-25 av ebm-papst AB
Chockfrysning är ett begrepp för det mexikanska företaget Bohns lösningar (blast freezers) som gör det möjligt att snabbfrysa stora volymer mat och andra livsmedel. På två timmar sänks temperaturen från +20°C till -20°C.

Kan bli brist på värmepumpar

2018-04-19 av Slussen Building Services
Värmepumptillverkarna har begärt uppskov från EU-kravet att byta till ett mer miljövänligt köldmedium. Detta då man menar att det saknas de komponenter som behövs, rapporterar sverigesradio.se

Aktuella turer

ExpoVent


Läs mer
180529 Visby
180530 Stockholm
180531 Västerås

Läs mer
180904 Kristianstad
180905 Malmö
180906 Helsingborg

Läs mer
181009 Luleå
181010 Umeå
181011 Örnsköldsvik
181012 Sundsvall

Läs mer
181120 Halmstad
181121 Göteborg
181122 Trollhättan

ExpoKyla


Läs mer
181204 Malmö
181205 Helsingborg

ExpoVA


Läs mer
181106 Luleå
181107 Skellefteå
181108 Umeå
181109 Östersund

Läs mer
181211 Borås
181212 Göteborg
181213 Skövde