Slussen.biz Expon

Välkommen till Expo, en ledande arrangör av B2B möten i hela Sverige. Här träffar du de främsta varumärkena inom installationsteknik och VA. Vi kommer till -30 talet orter varje år - för att effektivisera din vardag. Läs mer om ExpoVent, ExpoKyla och ExpoVA här.


ExpoVA Västra Götaland Vecka 17

Tillfällen

180424
Kl. 10:00

Borås

Anmälan

180425
Kl. 10:00

Göteborg

Anmälan

180426
Kl. 10:00

Skövde

Anmälan


UtställareNyheter
<div style="font-family: arial; font-size: 1.4em; padding: .3em; color: #339933; background-color: #efefef; width: 96%;">Nyheter fr&aring;n utst&auml;llarna:</div><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/7838?orgId=353&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Vinnarna av Avlopps & Kretsloppspriset klara</a></h4><p>Avlopp & Kretsloppspriset 2018 går till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman.</p><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/7712?orgId=12177&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Bräddflödesmätning</a></h4><p>Behovet av bräddflödesmätning i avloppspumpstationer och avloppsbrunnar ökar med ökade krav från tillsynsmyndigheter. Risker för spridning av bakterier samt övergödning i vattendrag är allvarliga tillstånd som kan orsakas av okontrollerad bräddning.</p><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/7794?orgId=48187&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Torsdagskväll om dricksvatten i Norrtälje</a></h4><p>I samband med den stora konferensen Inspiration Vatten 15/2, som är organiserad av Utvecklingscentrum för vatten, arrangerar vi en kostnadsfri kväll om dricksvattenlösningar för fastighetsägare och samfälligheter.</p>

Vinnarna av Avlopps & Kretsloppspriset klara

Avlopp & Kretsloppspriset 2018 går till Helsingborgs Stad, NSVA och Marinette Hagman.

Bräddflödesmätning

Behovet av bräddflödesmätning i avloppspumpstationer och avloppsbrunnar ökar med ökade krav från tillsynsmyndigheter. Risker för spridning av bakterier samt övergödning i vattendrag är allvarliga tillstånd som kan orsakas av okontrollerad bräddning.

Torsdagskväll om dricksvatten i Norrtälje

I samband med den stora konferensen Inspiration Vatten 15/2, som är organiserad av Utvecklingscentrum för vatten, arrangerar vi en kostnadsfri kväll om dricksvattenlösningar för fastighetsägare och samfälligheter.

Aktuella turer

ExpoVent

Fler datum
kommer snart

ExpoKyla

Fler datum
kommer snart

ExpoVA


Läs mer
180220 Hudiksvall
180221 Gävle
180222 Falun