IFO Vattenrening AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556271-7875
Arbetsområde:  

Vår affärsidé är att erbjuda kommuner och industrier vattenrening, med tillhörande el- och automationsutrustning, i alla dess tillämpningar, till konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet. Dessutom erbjuder vi privatpersoner minireningsverk för enskilda avlopp.

AB IFO Vattenrening grundades 1986. Sedan dess har företaget byggt och upprustat en rad välkända vattenverk och avloppsverk både i Sverige och utomlands.

Vi tar fram kundanpassade lösningar och strävar efter att ligga i främsta ledet vad gäller vattenreningstekniken. Vi arbetar även för att ha en hög service mot våra kunder. Vi projekterar med CAD-teknik och levererar alltid utrustning av senaste och mest effektiva typ. Våra uppdrag är jämt fördelade mellan processvatten, avlopp och dricksvatten. Våra kunder består främst av kommuner och industrier.

Företaget har ett komplett utbud av tjänster inom vattenreningsområdet, från reservdels-försäljning till kompletta anläggningar där vi tar fullt ansvar för processlösning, projektering och montage samt idrifttagning och utbildning av personal.