Fabrikant

TT Thermotech Scandinavia AB

Telefon: 0620-68 33 30
Adress: Hågesta 247, 881 41 SOLLEFTEÅ
Org. nr.   556526-8538
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Om oss

 

ETT GÄNG MED ENGAGEMANG

Thermotech är en marknadsledande utvecklare, tillverkare och leverantör av kundanpassade värme- och rörsystem i norra och östra Europa. Våra ca 80 medarbetare finns på vår fabrik i Sollefteå samt på våra sju regionkontor i Sverige och dotterbolagen i Finland och Ryssland. 

Vi är ett gäng entusiastiska människor som alla brinner för kundens bästa. Vi är utspridda över hela landet men delar visionen ”att förenkla våra kunders vardag”.

VÅRA VÄRDERINGAR

Våra värderingar utgör grunden i vår strävan mot visionen och en hållbar framgång.

Engagemang
Vi tror att frihet och delaktighet ger engagerade och motiverade medarbetare som vill bidra till att verksamheten utvecklas. Fel och problem ska ses som en källa till förbättring och lärande. Vi vet att varje individ har något värdefullt att erbjuda och med gemensamma resurser kan vi möta kundernas behov med innovativa lösningar som förenklar deras vardag.

Ansvar
För oss handlar ansvar om vilja att samarbeta och bidra till ett hållbart resultat, både för det egna teamet och för företaget som helhet. Vi uppskattar när medarbetare tar för sig och överträffar sina förväntningar.

Respekt
Inom Thermotech respekterar vi varandra och våra olikheter. Vi ser, lyssnar och visar förtroende. Genom att stå med båda fötterna på jorden och utgå från verkligheten förstår och stödjer vi kundernas vardag.

 

VÅRT ERBJUDANDE 

Vi gör det enkelt
Vi förenklar kundens vardag genom att göra det enkelt att beställa, förstå och installera våra produkter. Vi stödjer med relevanta tjänster och en hög servicenivå. Vi jobbar aktivt med att öka vår kunskap om kundens behov.

Kundanpassade systemlösningar
Vi säljer kompletta värme- och rörsystem som skräddarsys utifrån kundens önskemål.

Business to business 
Vi säljer till professionella kunder som har nytta av vår höga service och skräddarsydda lösningar.

Direktförsäljning utan mellanhänder
Vi hoppar över grossistledet, både för vår egen skull och kundernas. Med en nära kontakt mellan oss och kunden blir det enklare och roligare att ge personlig service.

Funktionell och innovativ design
Vi ifrågasätter gamla lösningar och har en vilja att ständigt vidareutveckla vårt erbjudande så att det bättre möter kundens behov.

Miljömässigt hållbara lösningar 
I vårt dagliga arbete bidrar vi till att minska energianvändningen genom hög kunskap om projektering och installation av energieffektiva lösningar för lågtemperatur-system.

 

HISTORIEN BAKOM THERMOTECH

Det hela tog sin början 1993 och startade som ett projekt under det kommunala bolaget Energidalen i Sollefteå. Målet var att skapa arbetstillfällen i den lilla  norrländska staden. Uppdraget var att ta fram ett system för vattenburen golvvärme. Två praktikanter anställdes och ganska snart såg de möjligheter att särskilja sig från de stora aktörerna

De ifrågasatte det konventionella, och med nya perspektiv och nyfikenhet på faktiska behov, kunde företaget börja leverera kundanpassade golvvärmesystem för en enklare installation. Man hoppade över grossistledet för en närmare kontakt med kunderna och satsade på mer förmonterade produkter.

1996 hade verksamheten vuxit och börjat generera vinst, bolaget knoppades av och fick sitt nuvarande namn, TT Thermotech Scandinavia AB. Anders Andersson, som varit med från början, gick in som delägare och VD. Utvecklingen fortsatte, försäljningskontor öppnades och agenter knöts upp på olika platser i Sverige för att öka tillgängligheten. I slutet av 1990-talet påbörjades även verksamhet i St Petersburg, Ryssland och i Ekenäs, Finland.

2010 kompletterades det ursprungliga golvvärmesortimentet med ett komplett rörsystem för vattendistribution och radiatoranslutningar, Thermotech MultiSystem™. Golvvärme står fortfarande för huvuddelen av verksamheten, men även rörsystemet har vuxit och tagit betydande marknadsandelar.

Försäljningen sker än idag utan mellanhänder vilket ger möjlighet att på fabriken i Sollefteå tillverka och leverera skräddarsydda lösningar till kunderna.

LITE FAKTA

  • Aktiebolaget grundades år 1996
  • Ägare är till 2/3 Cinox AB (Hans och Pia Jonsson) och 1/3 Anders Andersson
  • Vi omsatte 136 Mkr år 2015
  • Vi har kontor i Umeå (HK), Sollefteå (fabrik och huvudlager), Sundsvall, Örebro, Norrtälje, Vårgårda, Växjö och Malmö, samt dotterbolag i Ekenäs och St Petersburg

FÖRETAGSUPPGIFTER
TT Thermotech Scandinavia AB

Organisationsnr: 556526-8538

Thermotechs växel 0620-68 33 30

Installatörer rekommenderar vi att kontakta närmaste Thermotech regionkontor för snabb och kunnig hjälp.
Behöver du hjälp med att hitta din regiontillhörighet? Sök på kartan.

www.thermotech.se