KAROB AB


Typ: Återförsäljare
Arbetsområde:  

KAROB AB representerar Eder i norden. Eders produkter är marknadsledande inom bl.a. avgasning, expansion, tryckhållning av slutna vätskeburna system i energicentraler.

 

Vi har som målsättning att tillgodose VVS-branschens behov av tryckhållning, expansion, avgasning och spädvattenmatning.
KAROB AB är firma Anton EDER GmbH:s representant i Sverige, Danmark och Finland. EDER är ett innovativt och framgångsrikt företag vars produkter
är marknadsledande inom bl.a. avgasning, tryckhållning samt expansion av värme-, återvinnings- och kylsystem i energicentraler.


www.karob.se

 ×