Vent och Energi, se Systemair AB


Org. nr.  
Arbetsområde:   Ackumulatortankar, Fläktaggregat, Fläktar för aggressiv gas, Fläktar för explosiv miljö, Kanalanslutna luftvärmare, värmebatterier, Korsströms-/plattvärmeväxlare, Luft/vattenvärmpumpar, Luftbehandlingsaggregat, Luftkylare, Modulaggregat, Roterande värmeåtervinnare, Rumsluftvärmare, Solfångare, Solvärmeutrustning, Takfläktar, Vätskekopplade värmeåtervinnare, Övriga värmeåtervinnare