Afriso Ema AB


Typ: Fabrikant
Typ: Återförsäljare
Org. nr.   556147-7166

Vår affärsidé är att utveckla och marknadsföra produkter och lösningar inom nivåövervakning, gasövervakning, värmekontroll, tryck & temperatur.

Avskiljarlarm, gaslarm, gasvarnare, gasdetektorer, läcksökare, nivåvakter, nivågivare, nivåmätare, manometrar, termometrar, temparaturgivare, tryckgivare, tryckmätare, trycktransmittrar, överfyllningsskydd.