Grossist Återförsäljare Generalagent

Energi-Center Nordic AB, EC Nordic

Telefon: 08-761 49 30
Adress: Besöksadress: Gunnebogatan 30
Postadress: Box 8338, 163 08 Spånga
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Svensk Solenergi

Nya innovativa lösningar inom energisektorn


Lönsamhet

En modern energianläggning ger en låg energiförbrukning, den låga förbrukningen sänker månadskostnaden och höjer fastighetens värde. Livscykel kostnaden är mycket viktigare än vad en enkel ”pay-off” kalkyl visar. Börja tjäna pengar på din investering redan idag.

Hållbarhet

Hållbara energilösningar är skonsammare till naturen och slösar inte pengar.Genom hållbara system och ingående komponenter minskar driftkostnaderna.Lång livslängd ger en resurssnål materialanvändning.

Trygghet

Vi erbjuder system som tänker och reagerar vid fel.Det ger en större trygghet för din egendom.Vi ger en inbyggd säkerhet med enkelt underhåll.

 

Adress

EC Nordic AB
Box 8338
163 08 SPÅNGA
Besök: Gunnebogatan 30

Phone: Tel: +46 8 761 49 30

Email: Epost: [email protected]

www.ecnordic.se