Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

2019-02-08 Slussen Building Services

Enligt den plan som finns kommer Storbritannien att lämna EU natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Det är osäkert om utträdet kommer att ske avtalslöst, en så kallad hård Brexit.

En hård Brexit kan komma att påverka ekonomiska aktörer som tillverkar byggprodukter eller som handlar med byggprodukter från Storbritannien. Exempel på sådana konsekvenser beskrivs nedan.

Observera att förhandlingar pågår och att förutsättningarna kan komma att förändras. Denna nyhet är baserad på den information som finns tillgänglig 6 februari 2019.

Distributörer blir importörer

Den som köper byggprodukter i ett EU-land och säljer inom Sverige definieras som distributör. Den som köper byggprodukter från Storbritannien och säljer dem i Sverige ska efter Brexit definieras som importör och ska uppfylla motsvarande skyldigheter.

Tillverkare

Tillverkare och importörer som är etablerade i Storbritannien ses inte längre som ekonomiska aktörer etablerade i unionen. Dock gäller samma krav som tidigare på prestandadeklaration och CE-märkning för de produkter som tillverkas i Storbritannien och sätts på den europeiska inre marknaden.

Anmälda organ måste finnas inom EU

Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ, vilket innebär att tillverkare inom unionen som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i annat EU-land, exempelvis Sverige.

Tillverkare av byggprodukter som är föremål för system 1+, 1 eller 2+ för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda måste säkerställa att de har intyg från ett anmält organ i ett EU-land för de produkter som släpps ut på marknaden efter Storbritanniens utträde.

Byggprodukter som redan satts på marknaden

Byggprodukter som är tillverkade i Storbritannien och som lagligen satts på marknaden före Storbritanniens utträde ur EU får fortsättningsvis tillhandahållas på den inre marknaden.

Om länkarna i "Relaterad information"

EU-kommissionens information till berörda aktörer beskriver förändringarna för tillverkare, distributörer, importörer och anmälda organ. Dokumentet är på svenska.

EU-kommissionens så kallade position paper om varor som redan satts på marknaden beskriver hur dessa ska hanteras. Dokumentet är på engelska.

Regeringen ger allmänna beskrivningar av förväntade förändringar inom många olika områden.

Swedac beskriver i sin rapport om hur varuområdet generellt påverkas. Observera att terminologin inom varuområdet ibland skiljer sig från terminologin inom byggproduktområdet.

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

ExpoVent till expansiva Skellefteå

2019-08-25

Den 25/9 besöker ExpoVent Skellefteå. Slussen.biz har fått en pratstund med kommunens näringslivschef, Bengt Ivansson, som berättar om stadens kommande kraftiga expansion.


 

Närmare 37 miljoner till ny kunskap om digitalisering

2019-08-23

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den sjunde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU Projekterings- & förvaltningsprogram

Fönsterfilm jämnar ut temperaturen med hjälp av solenergi

2019-08-23

En fönsterfilm med en specialdesignad molekyl skulle kunna ta udden av den värsta värmen mitt på dagen och istället fördela den jämnt från morgon till kväll.


  Värme Utbildning & FoU

IN och P&V-företagen inleder samarbete

2019-08-23

Installatörsföretagen och Plåt & Ventföretagen samlar sina respektive medlemsföretag med entreprenadverksamhet inom ventilation i ett nytt samarbete.


  Ventilation

Slussen.biz krönikör nominerad till prestigefyllt pris

2019-08-21

Energikontor Norr har nominerat solpionjären Lars Andrén till det ärofyllda Roger Léron-priset.


  Allmän

Bostadsbyggandet backar

2019-08-20

Ungefär 24 650 lägenheter började byggas under första halvåret 2019, visar preliminär statistik. Det är en minskning med cirka 12 procent jämfört med samma period 2018, då 27 966 lägenheter påbörjades.


  Allmän Utbildning & FoU

Stopp för PFAS-utsläpp i Vättern

2019-08-20

Regeringen stoppar den planerade dräneringen av Karlborgs flygplats. En dränerings som skulle lett till utsläpp av PFAS-förorenat vatten i dricksvattentäkten, rapporterar sydnarkenytt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Ord mot ord i VA-konflikt

2019-08-20

En fastighetsägare i Norrtälje kommun som installerat ett enskilt VA-system fick tre månader senare veta att kommunalt VA kommer installeras för över 300 000 kronor. Nu står ord mot ord vad det gäller informationen från kommunen, rapporterar sr.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Forskningsanslag till kulturhistorisk bebyggelse

2019-08-20

Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning om energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny VA-projekthandbok från Svenskt Vatten

2019-08-16

Svenskt Vatten presenterar Projekthandboken VA.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU