Brexit får konsekvenser för byggproduktområdet

2019-02-08 Slussen Building Services

Enligt den plan som finns kommer Storbritannien att lämna EU natten mellan den 29 och 30 mars 2019. Det är osäkert om utträdet kommer att ske avtalslöst, en så kallad hård Brexit.

En hård Brexit kan komma att påverka ekonomiska aktörer som tillverkar byggprodukter eller som handlar med byggprodukter från Storbritannien. Exempel på sådana konsekvenser beskrivs nedan.

Observera att förhandlingar pågår och att förutsättningarna kan komma att förändras. Denna nyhet är baserad på den information som finns tillgänglig 6 februari 2019.

Distributörer blir importörer

Den som köper byggprodukter i ett EU-land och säljer inom Sverige definieras som distributör. Den som köper byggprodukter från Storbritannien och säljer dem i Sverige ska efter Brexit definieras som importör och ska uppfylla motsvarande skyldigheter.

Tillverkare

Tillverkare och importörer som är etablerade i Storbritannien ses inte längre som ekonomiska aktörer etablerade i unionen. Dock gäller samma krav som tidigare på prestandadeklaration och CE-märkning för de produkter som tillverkas i Storbritannien och sätts på den europeiska inre marknaden.

Anmälda organ måste finnas inom EU

Brittiska anmälda organ förlorar sin status som anmälda organ, vilket innebär att tillverkare inom unionen som anlitat brittiska anmälda organ behöver vända sig till anmälda organ i annat EU-land, exempelvis Sverige.

Tillverkare av byggprodukter som är föremål för system 1+, 1 eller 2+ för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda måste säkerställa att de har intyg från ett anmält organ i ett EU-land för de produkter som släpps ut på marknaden efter Storbritanniens utträde.

Byggprodukter som redan satts på marknaden

Byggprodukter som är tillverkade i Storbritannien och som lagligen satts på marknaden före Storbritanniens utträde ur EU får fortsättningsvis tillhandahållas på den inre marknaden.

Om länkarna i "Relaterad information"

EU-kommissionens information till berörda aktörer beskriver förändringarna för tillverkare, distributörer, importörer och anmälda organ. Dokumentet är på svenska.

EU-kommissionens så kallade position paper om varor som redan satts på marknaden beskriver hur dessa ska hanteras. Dokumentet är på engelska.

Regeringen ger allmänna beskrivningar av förväntade förändringar inom många olika områden.

Swedac beskriver i sin rapport om hur varuområdet generellt påverkas. Observera att terminologin inom varuområdet ibland skiljer sig från terminologin inom byggproduktområdet.

Källa: Boverket


 Dela     Tillbaka  

53 000 lägenheter påbörjades under 2018

2019-02-20

Preliminär statistik visar att det påbörjades nybyggnation av cirka 53 000 lägenheter under 2018. Det är 16 procent färre lägenheter jämfört med 2017 då 62 879 lägenheter började byggas.


Boverket vägleder byggherrar om livscykelanalyser

2019-02-20

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för att göra livscykelanalyser (LCA) av byggnader. Med hjälp av en livscykelanalys i tidigt skede har du störst möjlighet att minska miljöpåverkan.


Ny krönikör på Slussen.biz

2019-02-15

Slussen.biz är glada att ha knutit energiprofilen Lars Andrén till sig som krönikör. I en månatlig krönika kommer han bjuda Slussen.biz läsare på intryck, insikter och åsikter om ett aktuellt ämne. Vem är då Slussen.biz nye krönikör?


Avlopp & Kretsloppspriset 2019 till Mälarenergi

2019-02-15

Vinnare av Avlopp & Kretsloppspriset 2019 är Mälarenergi för nytänkande vid avloppsutbyggnad i Munga, norr om Västerås. Priset delas ut på den årliga konferensen Vatten Avlopp Kretslopp den 14 mars på Hotel Tylösand.


Hur ser det ut i de skånska elnäten?

2019-02-15

Energikontoret Skåne har släppt rapporten Stabilisera de lokala elnäten – effekthantering.


Nu finns Energiläget i siffror 2019

2019-02-15

Nu finns en årlig statistiksamling med översikt av den svenska energistatistiken. Energiläget i siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.


VD-skifte hos Svenska Rörgrossistföreningen VVS

2019-02-14

Joacim Nordh tillträder som VD hos Svenska Rörgrossistföreningen VVS i samband med att Mats Rosman lämnar för pension.


Stor besparingspotential efter genomförd miljöstudier

2019-02-14

En utvärdering av stödet miljöstudier visar att de företag som ansökt och gjort en miljöstudie varit nöjda och fått bra genomförda studier med konkreta förslag på hur de ska gå vidare inför en investering i energieffektiva lösningar.


Kyl- och frysdiskar får energikrav

2019-02-13

I slutet av januari tog EU beslut om nya ekodesignkrav för kyl- och frysdiskar i handeln samt för svetsutrustning.


BeBos förstudier och utredningar får ny organisation

2019-02-13

I trettio år har BeBo (Beställargrupp Bostäder) varit Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nu har ett konsortium av specialister inom energieffektivisering vunnit upphandlingen att genomföra BeBos förstudier och utredningar.