Premiär för webbaserad injusteringsutbildning

2018-11-08 Plåt & Ventföretagen

https://slussen.azureedge.net/image/3352/bilder-injustering.jpg

Den webbaserade utbildningen ger de kunskaper man behöver för att bli kunnig inom luftflödesmätning och injustering. Kursen i kombination med vardaglig praktisk erfarenhet ger också den kunnighet behövs för att framgångsrikt kunna utföra injustering av ventilationssystem i olika typer av byggnader.

– Det känns väldigt roligt att presentera en utbildning som branschen länge har efterfrågat och som vi har arbetat fram tillsammans med branschen, säger Annika Brännmark, branschchef på Plåt & Ventföretagen. 

För att enkelt tillgodogöra sig utbildningen underlättar det om man har arbetat en tid inom branschen, kanske som montör eller biträdande vid mätning eller injustering. Men det är inget krav, eftersom detta är en grundutbildning så fungerar den även om man är helt oerfaren.

– Webbkursen är uppdelad i fem delar och innehållet är uppbyggt av text, bild, film och nedladdningsbart material. Man kan enkelt ta del av kursen via sin dator, läsplatta eller smartphone. Man kan läsa kursen när och hur länge man vill, samt i den ordning som passar, säger Annika Brännmark.

Kursens delar
Del 1: Grundläggande och branschrelaterad matematik, systembegrepp och ritningsläsning.
Del 2: Ventilationssystemens komponenter, placering och syfte.
Del 3: Mätmetoder enligt SS-EN 16211:2015, fel som kan uppstå samt eventuella erforderliga korrigeringar.
Del 4: Injustering, inklusive sådant som driftsättning, mätning och rapportering.
Del 5: Fördjupningsdel om läckagemätning, ljud och energi, samt lagar och föreskrifter.

Mer information om webbutbildningen: https://www.pvforetagen.se/injustering 


 Dela     Tillbaka  

Branschdag i Linköping

2019-01-31

Den 12 mars samlar Plåt & Ventföretagen några av ventilationsbranschens främsta företrädare och du ges möjlighet att lyssna på flera informativa föredrag. Fokus ligger på lösningar, regelverk och möjligheter.


  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU

Välkommen på ventilationsmingel!

2018-09-30

Den 4 oktober firar Plåt & Ventföretagen den nya webbutbildningen för injusterare och den uppdaterade certifieringen för injusterare. Varmt välkommen!


  Ventilation Energieffektivisering

Plåt & Ventföretagen har ventilationsfokus i Almedalen

2018-06-01

Den 3 juli arrangerar Plåt & Ventföretagen ett seminarium om vikten av ett bra inomhusklimat. Under rubriken "Var fick du luft ifrån?" ska deltagarna ventilera hur viktig en god luftkvaliteten är för människors hälsa och effektivitet.


  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU

Ny certifiering för injusterare

2018-02-27

Nu är det snart möjligt för injusterare att få ett ”körkort” på sina kunskaper. Plåt & Ventföretagen och Funktionskontrollanterna i Sverige (FunkiS) håller tillsammans på att ta fram en certifiering som ger injusterare ett kvitto på sina kunskaper.


  Ventilation Energieffektivisering Utbildning & FoU

Plåt & Ventföretagens nya auktorisationssystem

2017-02-20

Plåt & Ventföretagen har utvecklat två nya auktorisationssystem – ett för byggnadsplåtslagerier och ett för ventilationsföretag.


  Ventilation

Plåt & Ventföretagen lämnar Företagarna!

2016-06-02

Plåt & Ventföretagen har begärt utträde ur Företagarna. Den direkta orsaken till beslutet är Företagarnas ställningstagande om att upprätta en så kallad ”ansvarskodex”.


  Ventilation Platsannonser

Plåt & Ventföretagen – Nu är vi vad vi heter

2016-05-30

Bransch- och arbetsgivarförbundet Plåtslageriernas Riksförbund, som sedan år 20I0, har marknadsförts som Entreprenörföretagen, har på förbundets årliga kongress bytt namn till Plåt & Ventföretagen.


  Ventilation

PVF räddar pinsamma situationer med bra ventilation

2016-05-26

PVF har lanserat den första av tre humoristiska kortfilmer som visar hur bra ventilation kan rädda pinsamma situationer. De tre filmerna baseras alla på pinsamma vardagssituationer, skratt och igenkänning.


  Ventilation

Entreprenörföretagen, ett förbund i förändring

2015-09-17

I februari tillträdde Johan Lindström som vd i Entreprenörföretagen. Det har varit ett händelserikt halvår för Johan då han har hunnit komma in i verksamheten. Vi tar pulsen på Johan, och tar reda på lite om honom och förbundet.


  Ventilation Platsannonser