Nya block 7 – Här bygger Mälarenergi för en hållbar framtid

2018-10-11 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

”Nya block 7 – Här bygger Mälarenergi för en hållbar framtid”

Just nu bygger Mälarenergi ett nytt kraftvärmeblock, Block 7. När anläggningen står klar år 2020 har ett stort steg mot förnybar framtid tagits då Mälarenergis fjärrvärme-och elproduktion blir fri från kol och olja. Bygget av det nya kraftvärmeblocket, som består av panna, rökgasrening och turbin, har tagit fart på riktigt. Bränslet kommer bestå av träavfall från hushåll och industrier. Block 6 kommer fortfarande att stå för basen av värmeproduktionen, men block 7 kommer stå för runt 40%.

Mer information:
https://www.malarenergi.se/om-malarenergi/vara-anlaggningar/kraftvarmeverket/block-7/

Vi kommer att mötas av Mathias Edelborg, Projektledare Värme Anläggningsutveckling Projekt, Mälarenergi.

Studiebesöket inleds med en gemensam lunch på restaurang Kraftkällan, en teoretisk inledning, följt av en guidad tur runt anläggningen.

Datum och tid: Måndag 22 oktober, kl 11.30-ca 14.00 inkl lunch
Plats: Träffas vid receptionen, Sjöhagsvägen 3, Kraftvärmeverket

Förtäring: Lunch ingår
Kostnad medlemmar: 250 kr exkl moms
Kostnad icke medlemmar: 395 kr exkl moms
Du vet väl att många blir medlemmar genom företaget.
Ett par aktiviteter till så har du snart tjänat in medlemsavgiften.
Studenter som är medlemmar: 100kr inkl moms

OBS! Studenter anmäler sig via mail till: [email protected] för rätt pris. (medlemsavgiften är kostnadsfri för studenter, enkelt att bli medlem via vår hemsida på www.energi-miljo.se/medlemsformanerstudenter)


ANMÄLAN senast fredag 19 oktober 2018

 


 Dela     Tillbaka  

Seminarium i Linköping om energieffektivisering

2019-05-07

Välkommen till ett seminarium i Linköping om energieffektivisering och energikartläggning av äldre hus!


  Allmän Energieffektivisering

Tekniklunch i Luleå om energiflöden

2019-04-29

Välkommen till en lunchträff i Luleå om energiflöden och cirkulär och cirkulär hantering av avloppsslam.


  Allmän

Studiebesök på Fresenius-Kabi i Uppsala

2019-04-09

Välkommen till ett studiebesök på Fresenius Kabis fabrik i Uppsala där man genomfört energikartläggning och åtgärder för att minska energianvändningen.


  Allmän

Teknikutbildning i Stockholm om BBR och BEN

2019-02-08

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


  Allmän Utbildning & FoU

Teknikutbildning Västerås om installationsbrandskydd

2019-02-04

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR. Här redovisas olika brandskyddstekniska lösningar i flertalet byggnadstyper, med avseende på både brand och brandgasspridning, med hänsyn till brandcellsindelning mm.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Teknikutbildning i Norrköping om BBR

2019-02-04

BBR för alla - så hänger regelverket ihop! Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop.


  Allmän

Teknikutbildning - injustering av värmesystem

2019-02-04

Kurs som innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.


  Värme

Teknikutbildning i Karlstad - Energiberäkning BBR & BEN

2019-01-28

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår” (BEN) regleras hur detta ska gå till.


  Allmän

Solcellslunch i Linköping

2019-01-16

Att öka produktionen av förnybar energi är en viktig faktor för att nå målet om ett koldioxidneutralt Linköping. Vid en lunchträff i Linköping kommer de solcellssatsningar som pågår att presenteras


  Allmän

Tekniklunch i Växjö om imkanaler och ozon

2019-01-09

Välkommen till ett lunchmöte i Växjö med information om imkanaler och om ozon i ventilationssammanhang.


  Ventilation