Vi inleder samarbete med Försvarsmakten

2018-09-13 Installatörsföretagen Service i Sverige AB

Vi måste säkerställa personal- och kompetens­försörjningen även i framtiden. Därför har vi inlett ett samarbete med Försvarsmakten. I förra veckan undertecknade vi en gemensam avsiktsförklaring kring just kompetensförsörjning. Samarbetet syftar bland annat till att underlätta för medarbetare som har en anställning hos Försvarsmakten att kunna yrkesväxla till installations­branschen.

Ola Månsson vd för Installatörsföretagen, undertecknar här samarbetsavtalet tillsammans med Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten.


SAMTIDIGT SOM INDIVIDEN YRKESVÄXLAR ska denne även kunna vara verksam i Försvarsmakten på deltid. Till exempel inom hemvärnet, som reservofficer eller som tidvis tjänstgörande soldat/sjöman/gruppchef.

− Försvarsmaktens inriktning är att söka samarbete med andra arbetsgivare och organisationer där vi kan skapa gemensamma synergieffekter, både för Försvarsmakten, den andra organisationen och för den enskilda soldaten. Samarbetet med Installatörsföretagen ger oss nu möjlighet att attrahera och rekrytera fler tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän, säger Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten.

Tydlig merit

Erfarenhet från Försvarsmakten eller installationsbranschen ska även vara en tydlig merit för individen i en karriär hos den andra parten. Detta möjliggörs bland annat genom samverkan kring kompetensvalidering av militära utbildningar för soldater och sjömän inom vårt verksamhetsområde.

– I likhet med Försvarsmakten, säkerställer elektriker och rörmokare att viktiga samhällsfunktioner fungerar. Branschen behöver bli fler och vi behöver snabbt skruva upp ambitionerna när det gäller yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet. För att kunna dra ömsesidig nytta av varandra i kompetensförsörjningen ansluter Installatörsföretagen till den satsning som Försvarsmakten bedriver, säger Ola Månsson vd på Installatörsföretagen.

Expansiv bransch

Installationsbranschen är mycket expansiv. Försvarsmakten ser därför stora möjligheter att finna lämpliga personer som har en militär grundutbildning och som valt att engagera sig i Försvarsmakten på deltid att påbörja en karriär som installatör. Medan vi kommer att informera om konkreta karriärmöjligheter inom installationsbranschen för tidvis tjänstgörande militär personal.

Primärt är det yrkesroller som montörer, arbetsledare, projektledare, tekniker och ingenjörer som man fokuserar erbjudandet kring. Bravida är först ut av våra medlemsföretag att teckna en avsiktsförklaring med Försvarsmakten för ett samarbete kring kompetensförsörjning.


 Dela     Tillbaka  

Nytt ID06-system skapar konkurrenskraftigt företagande

2018-06-07

Installatörsföretagen och ID06 AB har slutit avtal om att installationsbranschen ansluter sig till det nya ID06-systemet, som införs under våren 2018 då en ny kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort blir tillgänglig.


Fackförbund och arbetsgivarorganisation tar krafttag

2018-06-05

Genom att satsa på dialog, utbildning och ökad kunskap kring jämställdhetsfrågor ska bättre balans skapas i elteknikbranschen. Under namnet Upplyst går Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen samman i en gemensam satsning.


800 000 lägenheter behöver renoveras – 300 000 i akut läge

2018-03-15

I den nya rapporten Renoveringskompetens rapporterar bostadsbolagen att det finns 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. En stor del av dessa ligger inom de så kallade miljonprogrammen där läget är akut för hela 300 000 lägenheter.


Certifierade projektledare banar väg för ökat ansvar

2018-01-17

Nu lanseras Installationsbranschens Certifierade Projektledare ICPL. Målet är att skapa projektledare från installationsbranschen som tar helhetsansvar för byggprocessen. Ett önskemål som uttryckts hos beställare, arbetsgivare och projektledare.


Samgående ska ge resultat

2018-01-12

Installatörsföretagen har nu formellt bildats – VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIO har gått ihop och bildat en ny gemensam förening. Målet är att bli en starkare röst för påverkan.


Du har väl inte missat Teknikhandboken 2018?

2017-12-19

Teknikhandboken 2018 års utgåva är nu lanserad, den enda boken du behöver för att hänga med i VVS-branschen. Teknikhandboken innehåller bland annat branschregler, praktisk VVS-teknik, lagar och regler.


Historiskt beslut om samgående

2017-05-22

I fredags, den 19 maj, tog föreningarna EIO och VVS Företagen beslut om att ta det slutgiltiga steget mot att bli en gemensam arbetsgivar- och branschförening.


Rapport: "Utan installatörer stannar samhällsbygget"

2017-05-04

Kompetensbristen i installationsbranschen innebär att det bara kan byggas 450 000 av de 710 000 bostäder som Boverket bedömer behövs till 2025. Det saknas alltså mer än en kvarts miljon bostäder. Det visar en ny rapport från Installatörsföretagen.


Något måste hända - nu!

2017-04-13

Något måste hända med bostadsbyggandet – nu. Det skriver Jan Siezing, vd på Installatörsföretagen, tillsammans med Marie Linder, förbundsordförande på Hyresgästföreningen och Anders Nordstrand, vd på Sabo, i Göterborgs-Posten idag.