Tekniklunch i Stockholm om kyltekniska utmaningar

2018-09-12 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Tekniklunch om kyltekniska utmaningar

 

Sommarens högtemperaturklimat ställde stora krav på den svenska kylbranschen och antalet historier där brist på kyla har ställt till det var legio: livsmedelshandlaren som fick kassera kyl- och frysvaror för miljontals kronor för att kylanläggningen var dåligt underhållen med smutsiga värmeväxlare och felaktig injustering, leverantören av fjärrkyla som beslutade att prioritera bort datahallskunden till förmån för det stora universitetssjukhuset eftersom kapaciteten inte räckte till eller kirurgavdelningarna på ett antal platser i landet som på grund av undermålig kyla fick fuktpåslag på sina kirurginstrument vilket ledde till att de måste steriliseras om gång på gång med försenade eller inställda operationer som följd.

Detta är ett problem som uppmärksammats av Svenska Kyl- och Värmepumpföretagen vars medlemmar i hög grad arbetat med att lösa brukarnas problem. Vid en lunchträff med Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm, kommer Per Jonasson, VD för SKVP att berätta om hur man ser på framtida problem och lösningar när det gäller kyla liksom vilka krav som måste ställas på branschens aktörer, alltifrån drifttekniker, beställare, konsulter, fabrikanter och installatörer.

 

Föredragshållare: Per Jonasson, SKVP

Plats: Riksbyggen, Kungsbron 21. Besökarna säger till att de ska till Riksbyggen nere i receptionen vid entrén så släpper de upp till lunchseminariet.

Datum: 5 november 2018

Tid: Seminariet börjar kl.11.30 och avslutas ca 12.15 med lunch på Restaurang Blekholmen

Kostnad (lunch ingår): 195 kr exkl moms för medlemmar, 250 kr exkl moms för icke-medlemmar.

Anmälan senast 1 november på http://www.energi-miljo.se/aktiviteter/tekniklunch-i-stockholm-om-kyltekniska-utmaningar

Vid frågor och eventuellt återbud: e-post: [email protected]
Anmälan är bindande.

Välkommen!

 

 


 Dela     Tillbaka  

Teknikutbildning i Stockholm om BBR

2018-11-15

Bli tryggare genom att öka din förståelse om hur regelverken hänger ihop och vem som ställer kraven? Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.


Tekniklunch i Sundsvall om golvvärme

2018-11-07

Golvvärme i flervåningshus istället för radiatorer – funkar det? Det är frågan vid en lunchträff i Sundsvall.


Teknikutbildning Göteborg – Inneklimatteknik för fastighet

2018-10-24

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.


Studiebesök nya H-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro

2018-10-17

Fredagen den 2 november arrangeras ett studiebesök på Örebros historias största byggprojekt.


Teknikutbildning i Stockholm - Injustering av värmesystem

2018-10-12

Kursen – som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen – Innefattar en genomgång av injusteringens utförande och påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värmesystem och erhålla ett hälsosamt inneklimat.


Tekniklunch i Östersund om energiprojektet som blev en tumme

2018-10-12

Välkommen till en presentation av indirekt kyla arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Östersund.


Nya block 7 – Här bygger Mälarenergi för en hållbar framtid

2018-10-11

Just nu bygger Mälarenergi ett nytt kraftvärmeblock, Block 7. När anläggningen står klar år 2020 har ett stort steg mot förnybar framtid tagits då Mälarenergis fjärrvärme-och elproduktion blir fri från kol och olja.


Tekniklunch i Umeå om energieffektivisering och inneklimat

2018-10-08

Välkommen till en tekniklunch i Umeå om energieffektivisering och inneklimat.


Teknikutbildning i Karlstad – Förebygg vattenskador i hem

2018-10-03

Har du fullständig kontroll på hur du på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt vattensäkrar din kunds hem och fastighet? I utbildningen ”Förebygg vattenskador – i hem & fastighet”, tydliggör vi sambandet mellan vattenskador, problematik och lösninga


Teknikutbildning i Umeå om BBR

2018-10-01

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna. Bli tryggare genom att öka din förståelse för hur regelverken hänger ihop och vem som ställer kraven?