Framgångsrikt bankprojekt öppnar ROT-strategi för Ecoclime

2018-06-12 Ecoclime Group AB

Efter driftsättning av systemet är lovorden från drifttekniker och personal entydiga. Den strama tidplanen, de låga undertaken och kraven på komforten var en utmaning som konkurrerande system inte klarade av. Försommarens värmebölja har gett en snabb bekräftelse på Ecoclimes fördelar. Omdömena från personalen visar entydigt att Ecoclimes komfortsystem levererar den dragfria, rena, temperaturstabila, ventilationskomfort inomhus, man utlovat även efter OVK –besiktningen, när det är full aktivitet i lokalerna.

Ecoclimes unika och extremt flexibla teknologi med lätta och stabila komponenter för distribution, styrning och optimering av komfortkyla och komfortvärme, har installerats i befintliga ventilations- och värmesystem och undertak. 

Sommarens värmebölja så här långt ökar nu trycket från hyresgäster att installera komfortkyla. ”Det här projektet är ett utomordentligt exempel på Ecoclimes konkurrensfördelar” säger Hans-Åke Karlsson Flexibel Luftbehandling, som projektlett installationen.

För en hyresgäst är en bra inomhusmiljö med ren luft, temperaturstabil och dragfri komfortkyla ofta skillnaden mellan att kunna rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Med den hyresgäststrategin är installationer av Ecoclimes komfortkyla betald inom någon enstaka månad även i mångmiljonprojekt. Ecoclime öppnar därmed upp en helt ny strategi för fastighetsbolag inom ROT-sektorn (Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad) som ser bra arbetsmiljö och hög densitet i lokalerna till en lägre investeringskostnad som en konkurrens- och lönsamhetsfördel.


 Dela     Tillbaka  

Ecoclime levererade till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018

2019-02-08

Ecoclime levererade energi- och klimatsmartare värmeåtervinning till Sveriges bästa bostadsprojekt 2018 Skanskas Solterrassen i Umeå.


Ecoclime söker senior systemsäljare

2018-10-15

Vi söker nu en senior systemsäljare till ett av Sveriges mest snabbväxande och klimatpositiva företag. Vi har startat resan som ska ge Sverige och världen en ny klimatstandard för verksamhet inomhus.


Ecoclime garanterar inneklimatet för 99 öre/kvm och dygn

2018-10-12

Ecoclime lanserar ett helt nytt erbjudande för fastighetsägare och hyresgäster som vill förbättra inomhusklimatet utan att behöva investera själva. Genom att hyra en installation av Ecoclimes komfortlösning garanteras en hög komfort - året runt.


Ecoclime lanserar unikt komfortgarantikoncept

2018-08-02

Ecoclimes nya och unika komfortgarantikoncept innebär att fastighetsägare/hyresgäster betalar en fast månadshyra. För det får man installation av Ecoclimes komfortsystemen, en garanterad komfort avseende temperatur, luftkvalitet, drag, oljud mm.


Ecoclime tar in order om 2,4 MSEK

2018-06-14

Det privata fastighetsbolaget Atrium Ljungberg, som äger och förvaltar 600000 kvm kontorslokaler i Stockholm, Malmö, Göteborg och Uppsala, har lagt en första beställning till ett ordervärde om 2,4 MSEK för installation av komfortvärmesystem


Ecoclime - mångmiljonorder till SDC Automation

2018-04-17

SDC Automation har nyligen erövrat en första mångmiljonorder från ett av väldens snabbast växande molntjänstföretag, som erbjuder dataserverkapacitet och smartare molntjänster via egna datahallar globalt.


Ecoclime förvärvar det växande techbolaget SDC Automation

2018-04-16

Ecoclime tecknade under helgen avtal med ägarna i SDC Automation AB om förvärv av bolaget. Överlåtelsen sker den 1 maj 2018.


Ecoclime och Power Heat Piping bildar gemensamt bolag

2018-03-08

Ecoclime Group AB och Power Heat Piping Sweden AB i Malmö har tecknat avtal om ett samarbete i Götaland. Det ska ske via ett gemensamt hälftenägt försäljningsbolag.


Miljonorder från Skanska till Ecoclime-bolag

2018-02-07

Ecoclimes dotterbolag Flexibel Luftbehandling ska utföra ventilationsinstallationerna vid Skanskas projekt Stockholmsberget i Södertälje. Ordervärdet är 3,5 MSEK. Ordern är ytterligare ett viktigt resultat i den pågående etableringen och utveckling.