Ny svensk cleantech-hub i London

2018-03-14 av Slussen Building Services

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/london.jpgSverige ligger i framkant när det kommer till att utveckla och kommersialisera innovationer inom energi och miljöteknik. Den 15 mars inviger Energimyndigheten i samarbete med Business Sweden en företagshubb för svenska cleantech-företag i London. Hubben ska verka för att sprida svenska innovationer internationellt och är den tredje i sitt slag. Under 2017 invigdes motsvarande hubbar i San Francisco i USA och i Shanghai i Kina.

De senaste årtionden har Sverige varit ett land i framkant gällande miljöskydd, krav på minskade utsläpp av växthusgaser och aktivt stöttat utvecklingen av innovationer inom energi och miljöteknik.

Sverige har därför ett växande antal ledande innovativa företag inom energieffektivisering och förnybar energi, varav många är redo att öka sin globala försäljning.

- Hubben är en del av den svenska exportstrategin och ett värdefullt verktyg för att främja svenska företag och sprida svenska innovationer globalt, säger Christopher Waldén, programansvarig på Energimyndigheten

För ett relativt litet land som Sverige kan det vara svårt att tillhandahålla en tillräckligt stor hemmamarknad för att säkerställa att denna typ av innovativa företag ska kunna växa och bli internationellt konkurrenskraftiga. London är den dominerande ekonomiska hubben i Storbritannien och världens femte största ekonomi och därför en attraktiv plats för svenska start-ups.

- London är en viktig mötesplats för internationella cleantech start-ups, staden är hem för mer än 70 ”co-working spaces”, delade kontor, och en uppsjö med acceleratorer och inkubatorer. Det finns också tillgång till kapital. 2017 var ett rekordår för start-ups i Storbritannien och framförallt i London där investeringarna dubblerades gentemot föregående år, säger Gustaf Bergström, Market Area Director UK & Ireland på Business Sweden.

Mot denna bakgrund har Energimyndigheten initierat och finansierat svenska cleantech hubbar utomlands. Hubbarna verkar för att marknadsföra Sverige och svenska innovationer utomlands och för att förbereda svenska företag för en internationell marknad. I dagsläget finns hubbar på plats i San Francisco, USA, i Shanghai, Kina, samt i London, Storbritannien. Hubbarna drivs lokalt av Business Sweden och detta är en av flera insatser som Energimyndigheten tillsammans med Business Sweden driver för att stötta svenska innovationer som vill nå ut på en internationell marknad.

Mer information: www.cleantechhubs.se

Källa: Business Sweden
Foto: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Energilyftets seminarier om lågenergibyggande

Energimyndigheten kostnadsfria seminarier och en webbutbildning om lågenergibyggande inom ramen för Energilyftet.


Ny satsning på miljöer för energiinnovationer

Nu är åtta samarbetsavtal på plats i Energimyndighetens nya satsning på innovationsmiljöer som ska öka kommersialiseringen av energiinnovationer.


OVK med extra energikontroll

Slussen.biz tittar närmare på ytterligare en modell av hur den obligatoriska ventilationskontrollen skulle kunna utvecklas, den här gången med energifokus.


På mässa i Milano

En av Slussen.biz utsända gjorde förra veckan ett besök på Mostra Covegno Expocomfort som är en av de största mässorna i Europa inom installationsteknik.


Liten risk för vattenbrist i sommar

Riklig nederbörd den senaste tiden bäddar för betydande grundvattenbildning när snösmältningen kommer igång under våren. Det innebär att grundvattenläget inför sommaren 2018 generellt är betydligt bättre jämfört med samma tid vid förra året.