Ny svensk cleantech-hub i London

2018-03-14 Slussen Building Services

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/london.jpgSverige ligger i framkant när det kommer till att utveckla och kommersialisera innovationer inom energi och miljöteknik. Den 15 mars inviger Energimyndigheten i samarbete med Business Sweden en företagshubb för svenska cleantech-företag i London. Hubben ska verka för att sprida svenska innovationer internationellt och är den tredje i sitt slag. Under 2017 invigdes motsvarande hubbar i San Francisco i USA och i Shanghai i Kina.

De senaste årtionden har Sverige varit ett land i framkant gällande miljöskydd, krav på minskade utsläpp av växthusgaser och aktivt stöttat utvecklingen av innovationer inom energi och miljöteknik.

Sverige har därför ett växande antal ledande innovativa företag inom energieffektivisering och förnybar energi, varav många är redo att öka sin globala försäljning.

- Hubben är en del av den svenska exportstrategin och ett värdefullt verktyg för att främja svenska företag och sprida svenska innovationer globalt, säger Christopher Waldén, programansvarig på Energimyndigheten

För ett relativt litet land som Sverige kan det vara svårt att tillhandahålla en tillräckligt stor hemmamarknad för att säkerställa att denna typ av innovativa företag ska kunna växa och bli internationellt konkurrenskraftiga. London är den dominerande ekonomiska hubben i Storbritannien och världens femte största ekonomi och därför en attraktiv plats för svenska start-ups.

- London är en viktig mötesplats för internationella cleantech start-ups, staden är hem för mer än 70 ”co-working spaces”, delade kontor, och en uppsjö med acceleratorer och inkubatorer. Det finns också tillgång till kapital. 2017 var ett rekordår för start-ups i Storbritannien och framförallt i London där investeringarna dubblerades gentemot föregående år, säger Gustaf Bergström, Market Area Director UK & Ireland på Business Sweden.

Mot denna bakgrund har Energimyndigheten initierat och finansierat svenska cleantech hubbar utomlands. Hubbarna verkar för att marknadsföra Sverige och svenska innovationer utomlands och för att förbereda svenska företag för en internationell marknad. I dagsläget finns hubbar på plats i San Francisco, USA, i Shanghai, Kina, samt i London, Storbritannien. Hubbarna drivs lokalt av Business Sweden och detta är en av flera insatser som Energimyndigheten tillsammans med Business Sweden driver för att stötta svenska innovationer som vill nå ut på en internationell marknad.

Mer information: www.cleantechhubs.se

Källa: Business Sweden
Foto: Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna

2018-06-18

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.


Aarsleff visade sin teknik "live"

2018-06-15

Slussen.biz fanns på plats när Aarsleff Rörteknik bjöd till teknikträff med syfte att visa hur företagets teknik fungerar "live".


Bilavgaser och vedeldning ökar risk att bli dement

2018-06-15

Att andas in bilavgaser eller rök från vedeldning orsakar inte bara astma och risk för hjärtkärlsjukdom, det ger också risk att drabbas av demens, enligt forskning vid Umeå universitet.


LRF kritiserar jakten på enskilda avlopp

2018-06-14

Staten bedriver en omotiverad jakt på enskilda avlopp. Det menar Göran Åhrén, kommunikatör LRF Västra Sverige, i ett inlägg på förbundets hemsida.


Risk för ökat ansvar för kommunala dricksvattenproducenter

2018-06-14

En HD-dom riskerar ökat ansvar för kommunala dricksvattenproducenter. Det menar branschorganisationen Svenskt Vatten i utlåtande.


Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

2018-06-13

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar.


Ny webbplats sänker trösklarna för utländska byggföretag

2018-06-12

Boverkets nya webbsatsning Buildinginsweden.se ska göra det enklare för utländska byggföretag och byggherrar som vill bygga bostäder i Sverige.


Virus i vatten – metoder för detektion av norovirus

2018-06-11

Svenskt Vatten presenterar rapporten Virus i vatten – metoder för detektion av norovirus.


Badstopp på grund av strömavbrott

2018-06-07

På grund av ett strömavbrott leds avloppsvattnet direkt ut i havet. Därför avråds från bad vid samtliga badplatser i Kullabygden, skriver hd.se.


Goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem

2018-06-07

Sverige har mycket goda förutsättningar för ett 100 procent förnybart elsystem som både är kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet. Det menar Energimyndigheten i en rapport.