Mätare talar om exakt hur förorenad luften är

2018-01-12 Automatikprodukter AB

Med jonmätaren TN101A kan Du precis mäta den förorenade luften.

Vid resultat mindre än 2000joner bör man då använda reningsverkan genom artificiell jonisering och därmed minska antalet partiklar i rummet.

Effekten av denna reningsverkan blir mycket betydande.

Reningsverkan varierar dock beroende på olika spänningar som används för jonisatorerna.

Efter installationen göres ny mätning med jonmätaren.

 

Läs mer i nedanstående länk:
Jonmätare
https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ion_counter_carry.gifhttps://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ion_counter_double_coax_ap_250.gif


 Dela     Tillbaka  

Modbuskommunicerande CO-detektor minskar installationkostnad

2019-01-03

Kolmoxiddetektorer med modbuskommunikation är nu tillgängliga. Modbus är ett ledande protokoll för nätverkskommunikation inom byggnadsautomation.


Ny kolmonoxidmätare hos Automatikprodukter

2018-12-13

Autmatikprodukter lanserar en ny mätare av den giftiga och luktfria gasen kolmonoxid (CO).


Garagedetektor minskar energikostnaden under hela dygnet

2018-12-10

Automatikprodukter introducerar den nya kolmonoxiddetektorn COW tillsammans med ny styrfunktion för ventilationssystem, som är mer kompakt och robustare än någonsin.


Gasvarning Introduktion

2018-12-05

En gas består av en "svärm" molekyler som rör sig oberoende av varandra och med hög hastighet. Detta innebär att gas kan sprida sig långa sträckor väldigt snabbt.


Noggrann kontroll av ventilation/luftkonditionering

2018-11-26

Lufthastighetstransmittern FXT är optimerad för noggrann, pålitlig och långsiktig stabil mätning av lufthastighet i ventilationskanaler.


Diskret temperaturmätning i rum

2018-10-16

För att reglera temperaturen i ett rum måste man mäta temperaturen i ett område som är representativt för hela utrymmet. Man placerar normalt temperatursensorn 0,8 -1,5 meter över golvet, på en vägg som inte påverkas av solen och drag.


Kylföretag sparar in tid och kostnader

2018-01-27

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar


Ny mätare avslöjar inomhusluftens kvalitet - IoT ready

2018-01-20

En ny partikelmätare PMX som mäter partiklar mindre än 2,5 resp. 10 micron. Detektorn ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.


Tillåt inte dålig luft i barnens skolsalar

2017-12-18

Den nya klassrumsrenaren ACU minskar överföringen av smittsamma sjukdomar och hjälper allergiker och astmatiker att vistas utan obehag i inomhusmiljön.