Mätare talar om exakt hur förorenad luften är

2018-01-12 av Automatikprodukter AB

Med jonmätaren TN101A kan Du precis mäta den förorenade luften.

Vid resultat mindre än 2000joner bör man då använda reningsverkan genom artificiell jonisering och därmed minska antalet partiklar i rummet.

Effekten av denna reningsverkan blir mycket betydande.

Reningsverkan varierar dock beroende på olika spänningar som används för jonisatorerna.

Efter installationen göres ny mätning med jonmätaren.

 

Läs mer i nedanstående länk:
Jonmätare
https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ion_counter_carry.gifhttps://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ion_counter_double_coax_ap_250.gif


 Dela     Tillbaka  

Ny mätare avslöjar inomhusluftens kvalitet - IoT ready

En ny partikelmätare PMX som mäter partiklar mindre än 2,5 resp. 10 micron. Detektorn ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.


Tillåt inte dålig luft i barnens skolsalar

Den nya klassrumsrenaren ACU minskar överföringen av smittsamma sjukdomar och hjälper allergiker och astmatiker att vistas utan obehag i inomhusmiljön.


Ozon- och underhållsfri luftreningsstav

Staven kräver inga utbytes- eller underhållskostnader och behöver således inte tvättas eller göras ren. Den kräver ingen speciell transport till avfallsstation.


Nu kan Du se exakt hur förorenad luften är i just Ditt rum

Med mer information kan Du ta bättre beslut – till exempel om en luftrenare skall installeras eller om ökad vädring behövs.