Mätare talar om exakt hur förorenad luften är

2018-01-12 Automatikprodukter AB

Med jonmätaren TN101A kan Du precis mäta den förorenade luften.

Vid resultat mindre än 2000joner bör man då använda reningsverkan genom artificiell jonisering och därmed minska antalet partiklar i rummet.

Effekten av denna reningsverkan blir mycket betydande.

Reningsverkan varierar dock beroende på olika spänningar som används för jonisatorerna.

Efter installationen göres ny mätning med jonmätaren.

 

Läs mer i nedanstående länk:
Jonmätare
https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ion_counter_carry.gifhttps://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/4525/ion_counter_double_coax_ap_250.gif


 Dela     Tillbaka  

Kylföretag sparar in tid och kostnader

2018-01-27

För läckageövervakning i kyl- och frysrum behöver man inte anlita specialistföretag för detektorutbyte. Kylmedier är ofta mycket giftiga och skadliga för miljön. Oönskat läckage av kylmedia måste därför absolut undvikas. Gasdetektorer i omedelbar


Ny mätare avslöjar inomhusluftens kvalitet - IoT ready

2018-01-20

En ny partikelmätare PMX som mäter partiklar mindre än 2,5 resp. 10 micron. Detektorn ger omedelbart tydlig information om luftens kvalitet.


Tillåt inte dålig luft i barnens skolsalar

2017-12-18

Den nya klassrumsrenaren ACU minskar överföringen av smittsamma sjukdomar och hjälper allergiker och astmatiker att vistas utan obehag i inomhusmiljön.


Ozon- och underhållsfri luftreningsstav

2017-12-02

Staven kräver inga utbytes- eller underhållskostnader och behöver således inte tvättas eller göras ren. Den kräver ingen speciell transport till avfallsstation.


Nu kan Du se exakt hur förorenad luften är i just Ditt rum

2017-10-25

Med mer information kan Du ta bättre beslut – till exempel om en luftrenare skall installeras eller om ökad vädring behövs.


Vilka är orsakerna bakom ozonföroreningarna

2017-08-10

Vad kan vi göra för att minska dessa föroreningar? Det här är en fråga som vi ofta får, särskilt av människor som befinner sig i mindre bebyggda områden. Läs mer i nedanstående länk: www.automatikprodukter.se/index_products_gas_ozone_standa


Närvarodetektor IDW för behovsanpassad energibesparing

2017-04-03

Tillräckligt smart för att avkänna och utvärdera verklig närvaro i lokaler med oregelbundna användningstider. De flesta av dagens styr- och reglersystem regleras av den omgivande temperaturen och inte av närvaron.


Ta bort störande lukter i soprum – ozonfri luftrening

2017-02-18

Soprumsaggregatet GRI renar luften och gör den bakteriefri på en och samma gång. Fastighetsägare slipper nu byta joniseringsrör varje år och undviker klagomål på lukter i soprumsutrymmet eftersom luften kontinuerligt tvättas ren.


Alla har säkert upplevt dropp från kyltak eller kylbafflar

2017-02-07

En kondensvakt med tidig varning om kondensbildning för att lösa detta fuktproblem och förhindra möjligheten till ¨inomhusregn".