Höstkonferens hos EnergiNätverk Sverige

2017-10-19 av Slussen Building Services

Slussen.biz fanns på plats och bevakade EnergiNätverk Sveriges årliga höstkonferens som samlade ett 50-tal deltagare i Stockholm.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/natverkpublik.JPGEtt 50-tal energientusiaster slöt upp när EnergiNätverk Sverige arrangerade konferens.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/natverkfredrik.JPGModerator för dagen var Karin Byman, energiexpert på IVA, och först upp på sen var Fredrik von Malmborg, ansvarig för energieffektivisering vid energi- och miljödepartementet, som hade den grannlaga uppgiften att ge en bild av läget i EU-förhandlingarna kring Energieffektiviseringsdirektivet (EED) och Direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD).
- Parlamentet röstade igenom EPBD i onsdags. EED har dock skjutits upp till 28/11 beroende på att rapportören gått utanför det som stipulerats och gjort egna tillägg. Estland som tog över ordförandeskapet i somras har hög ambition och vill även slutförhandla flera direktiv som förnybarhetsdirektivet, elmarknadslagstiftningen. När det gäller EED är EU:s mål till 2030 det centrala. Målet är 30% energieffektivisering jämfört med en prognos för 2030 baserat på 2007 års förutsättningar, vilket ger 23% baserat på användningen 2005. Det är dock oklart om målet är indikativt eller bindande.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/natverkhans.JPGHans Nilsson, som för dagen representerade IEA Demand Side Management (DSM) University, fortsatte med den internationella utblicken gällande energieffektiviseringsfrågor.
- IEA:s energirapporter, som presenterats sedan 2013, visar att vi måste öka takten för att klara 2 gradersmålet och man slår fast att världens regeringar åter måste sätta fokus på energieffektivisering. Vi ser också att energisystemet förändras. Dels genom ett teknologiskt paradigmskifte med energieffektivisering och nya energikällor och dels genom ett ekonomiskt paradigmskifte där synen på människan som en rationell varelse förändras och vikten av att skapa modeller som attraherar kunderna. Vi bör också lära av andra, i exempelvis Indien har det genomförts energieffektiviseringsprojekt med väldigt bra utväxling.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/natverkisaksson.JPGCharlotte Isaksson, från Rise, berättade om sina erfarenheter om vikten att använda den sociala potentialen i energieffektiviseringsarbetet.
- Tidigare har man främst tittat på den tekniska och individuella potentialen för energieffektivisering. Till detta har vi adderat den sociala potentialen vilken fokuserar på individer i samverkan och hur vi kan optimera den social organisationen för att spara energi och främja energieffektivisering. Det handlar bland annat om vikten av att personer i olika positioner  driver frågan och samverkar, att de så viktiga eldsjälarna inte blir för ensamma utan får stöd av andra personer i organisationen med inflytande och att ta tillvara feedback och vara ihärdig.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/natverkulf.JPGEnergieffektiviseringens betydelse vid renovering var Ulf Viktorssons, VD på Modexa Bostadsförädling, tema för dagen.
- De flesta erfarenheter jag redovisar här handlar om tiden då jag arbetade på Stockholmshem. Den stora utmaningen är att vi har åldrande förorter med stora renoveringsbehov. Inte sällan i områden där de boende har låg betalningsförmåga. Om man hittar energieffektivseringsåtgärder som ger en högre avkastning än kalkylräntan minskas behovet av hyreshöjningar och det finns kanske möjlighet att göra mer. Är avkastningen mindre än kalkylräntan ökar behovet av hyreshöjningar eller så blir det kanske färre åtgärder gjorda. När det gäller analysarbetet är menar jag att man exempelvis ofta börjar i fel ände, det tekniska perspektivet blir dominerande och de boendes åsikter blir sekundära. Som energiexpert i ett projekt är det viktigt att förstå vikten av att förklara och motivera för de boende för att minska risken för överklaganden, fördyringar och förseningar.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/natverkemma.JPGRoland Jonsson, Göran Werner och Emma Karlsson, alla från WSP och på olika sätt involverade i Energimyndighetens beställargrupp för bostäder, Bebo, informerade om nätverket och några av dess projekt.
- Bebo är ett nätverk bestående av 28 kommunala och privata fastighetsägare. Syftet är att initiera utveckling av metoder och tekniska lösningar för energieffektivisering av bostäder med hjälp av demonstrationsprojekt, teknikupphandlingar och informationsspridning. Bland våra nya förstudier finns bland annat Ett hus nya möjligheter som handlar om energieffektivisering i nyproduktion, en vägledning för effektiva solvärmeanläggningar, en handbok för ventilation i energieffektiva flerbostadshus och en handbok för solvärmesystem. Vi har också utvecklat Energikrav Bebo som ska kunna användas som riktvärden i ombyggnation för att kunna nå bättre energiprestanda i än minimikraven i BBR samt genomfört en förstudie kring fjärrvärmekostnader.

Sist ut för dagen var installationsstrategen Harry Matero, från Skanska, som berättade om sina erfarenheter från Valla torg i södra Stockholm som genomförts som ett Grow Smarter projekt.
- Projektet är delvis sponsrat av EU och målet är att minska energianvändningen med 60%. Det är sex hus med 302 lägenheter som renoverats.

Under konferensen gavs deltagarna också chansen att ställa frågor under två panelsamtal.

Text och bild: Ulrik Hammarsträng

Läs mer om Energinätverk Sverige på: www.energinatverk.se


 Dela     Tillbaka  

Elsäkerhetsverket är Sveriges modernaste myndighet

Nu är det klart! Sveriges modernaste myndighet ligger i Kristinehamn och heter Elsäkerhetsverket. I går kväll fick myndigheten ta emot priset som Sveriges modernaste myndighet 2017 under Kvalitetsmässan i Göteborg.


Hushållspapper är vanligaste fultorkningen

En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten, enligt enligt en undersökning som Svenskt Vatten låtit genomföra i samband med världstoalettdagen 19/11.


Ny Profil på Slussen.biz

Slussen.biz har träffat en Profil som är urstockholmare, har jobbat i alla installationsbranschens led är ordförande i en förening med 7000 medlemmar. 


Världens energieffektivaste utomhus- och industribelysning

Onsdagen den 8 november belönades Zumtobel, Lumolumen och Bajaj Electricals med SEAD:s pris för de mest energieffektiva armaturerna för utomhus- och industribelysning.


Inbjudan Workshop Ventilation

Belok bjuder in till Workshop om ventilation i Stockholm den 7 december.