Energiberäkning med VIP Energy - Grundkurs och Fördjupning

2017-10-11 av Svensk Energiutbildning AB

Energiberäkning med VIP Energy

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/16463/Utskicksbild1.jpg


GRUNDKURS 

Ges: Malmö 26-27 okt  -  Göteborg 9-10 nov  -  Stockholm 22-23 nov

Gå direkt till    PROGRAM     ANMÄLAN


KURSINNEHÅLL
Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders energianvändning med VIP Energy. Dels genom hantering av indataformulär och programkommandon, dels genom kunskap om hur man skapar en beräkningsmodell som överensstämmer med den verkliga byggnaden och dess förutsättningar.

Energiberäkningar görs vid såväl nybyggnation som ombyggnation, till exempel vid energieffektivisering. Båda fallen tas upp i kursen som behandlar bostadshus och lokalbyggnader.

KURSUPPLÄGG
Kursen ges över två dagar och vi sitter i datasal. Avsnitt med föredrag varvas med egna övningar vid datorn. Vi använder energiberäknings-programmet VIP Energy, men kring varje arbetsmoment förs ett programoberoende resonemang. I kursavgiften ingår programlicens för en månads användning efter kurstillfället.      

VIP ENERGY
VIP-Energy är landets mest använda energiberäkningsprogram. Med sekundsnabba simuleringar, oavsett beräkningsmodellens komplexitet, är det särskilt användbart för parameterstudier och analys av byggnaders energianvändning.    

MÅLGRUPP    
Vi vänder oss till dig som är nybörjare eller har begränsad vana av energiberäkning.    

KURSLEDARE 
Helena Bülow-Hübe, till vardags miljö- och energichef på Fojab AB.

 

FÖRDJUPNINGSKURS 

Ges: Malmö 9 nov  -  Göteborg 23 nov  -  Stockholm 7 dec

Gå direkt till    PROGRAM     ANMÄLAN


KURSINNEHÅLL
Kursen fortbildar dig i det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders energianvändning med VIP Energy. Fokus ligger på indata för värme- och ventilationssystem i bostäder och lokalbyggnader. Dels genom resonemang och rekommendationer om vilka värden som bör användas i programmets indata-formulär, dels genom kunskap om hur man skapar en beräkningsmodell som överensstämmer med den verkliga byggnaden och dess installationer.

KURSUPPLÄGG
Kursen ges en heldag och du använder din egen dator. Vid behov tillhandahåller vi tillfällig användarlicens. Avsnitt med föredrag varvas med lärarledda övningar vid datorn. Stor vikt läggs vid att fånga uppe deltagarnas frågor och exemplifiera svaren i improviserade beräkningsexempel.

MÅLGRUPP    
Vi vänder oss till dig som på olika nivåer använder VIP Energy som verktyg i din yrkesroll. Du behöver känna till grunderna i programmet, men inga andra förkunskapskrav ställs.

KURSLEDARE 
Fredrik Nordmark, gruppledare Miljö & Energi på Bjerking AB.


 Dela     Tillbaka  

BBR-dagar om NNE-krav, dagsljus och digitalisering

Nu beslutas de nära-nollenergikrav som kommer att gälla under lång tid framöver. Hur mycket kraven skärps och vilka primärenergifaktorer som väljs får vi se i Boverkets remiss som släpps i februari. Vi reder ut begreppen. Välkommen.


Seminarium om Svanenmärkta byggnader

Här går vi igenom alla moment vid licensiering, från idé till färdig byggnad. Stor vikt läggs vid hur kriteriernas krav och poänggivande åtgärder tillämpas i praktiken, med fokus på byggmaterial, energiprestanda och dagsljus. Välkommen.


Grundkurs i energiberäkning med VIP Energy

Kursen introducerar dig i det praktiska arbetet med att beräkna byggnaders energianvändning. Avsnitt med föredrag varvas med egna övningar vid datorn. Efteråt har du tillräckliga kunskaper för att gå vidare på egen hand. Stockholm 22-23 november


Kurs i energisamordning

Kurs om kvalitetssäkring av byggnaders energibehov. Ges i Stockholm den 14 november. Välkommen.