Vill ha tydligare information om byggmaterials brandsäkerhet

2017-10-06 Slussen Building Services

Vill ha tydligare information om byggmatrials brandsäkerhet

Svenskarna tycker det är viktigt att deras bostad är brandsäker, men har samtidigt låg kunskap om isolering. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Swedisol.

 

– Resultatet visar att svenskarna ser brandsäkerheten som väldigt viktig för ett tryggt boende. Flera fruktansvärda bränder vi sett på senare tid visar att vi behöver bättre och tydligare information om olika byggmaterials brandegenskaper, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

I undersökningen svarade 95 procent av de som svarade att brandsäkerheten är ganska eller mycket viktig. Bara en procent svarade att brandsäkerheten var mycket oviktig. I ytterligare en Sifoundersökning beställd av Swedisol svarar hela 64 procent att de inte vet vilket material deras bostad är isolerad med.

– På sikt riskerar okunskapen om isoleringsmaterial att minska brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. Valet av isoleringsmaterial kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flerbostadshus, säger Mats Björs.

I februari i år tillsatte regeringen en utredning som ska göra en genomlysning av Boverkets byggregler bland annat med avseende på materialval. Utredningen ska slutredovisas 2019.

– Nu hoppas vi att den översyn som nu görs av byggreglerna resulterar i ett tydligt brandsäkerhetsfokus. För att få hållbara byggnader krävs god isolering som ger både hög brandsäkerhet och god inomhusmiljö, säger Mats Björs.

Om undersökningarna

Sifoundersökningen genomfördes den 7–16 september 2017 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ”Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att den byggnad du bor i är brandsäker?”, med följande resultat: 60 procent svarade ”Mycket viktigt”, 35 procent svarade ”Ganska viktigt”, 4 procent svarade ”Ganska oviktigt”, och 1 procent svarade ”Mycket oviktigt”.

Sifoundersökningen om byggmaterial genomfördes den 2–9 Mars 2017 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ” Vet du hur din bostad är isolerad, om det är med cellplast, mineralull eller något annat isoleringsmaterial?”, med följande resultat: 27 procent svarade ”Ja, mineralull”, 2 procent svarade ”Ja, cellplast”, 7 procent svarade ”Ja, något annat,”, och 64 procent svarade ”Nej, jag vet inte vilket material min bostad är isolerad med”.

Källa: Swedisol


 Dela     Tillbaka  

Nytt radonbidrag för småhus från den 1 juli

2018-06-29

Från och med den 1 juli 2018 är det möjligt att söka bidrag för radonsanering. Syftet med bidraget är att minska radonhalten i en- och tvåbostadshus och på så vis minska de hälsoproblem som är kopplade till radon i bostäder.


Kommun hotas av vite för dålig avloppsrening

2018-06-29

Länsstyrelsen i Östergötland hotar Mjölby kommun med 30 miljoner kronor i vite för undermålig kväverening enligt EU:s regler, rapporterar svt.se.


Konkurrensverket avstyrker energisparlån

2018-06-28

Konkurrensverket delar Energisparlånutredningens bedömning att ett införande av statliga energisparlån för energieffektiviseringsåtgärder inte är motiverat. Det framgår av ett yttrande över betänkandet Effektivare energianvändning.


Elnätspriset fortsätter öka

2018-06-27

Elnätspriset fortsätter att öka för landets konsumenter. Sedan 2017 har avgifterna ökat med i snitt 5,1 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten.


Brand på värmeverk

2018-06-27

Värmeverket i Mariestad har drabbats av en brand som ska ha startat i en flismaskin, skriver gp.se.


Unikt energisystem testas på Chalmers

2018-06-27

I veckan testas för första gången en unik, lokal marknadsplats för el, värme och kyla på Chalmers campus Johanneberg.


Mikroalger ger renare vatten och ökad biogasproduktion

2018-06-21

En forskare vid Mälardalens högskola har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den traditionella reningen på ett kommunalt reningsverk.


Examensdags på IUC

2018-06-20

Slussen.biz fanns på plats på IUC i Katrineholm, och delade ut stipendium, när klassen med vvs-ingenjörer efter två års studier fick sin efterlängtade examen. Även i Göteborg, Stockholm och Malmö firade nybakade vvs-ingenjörer.


Två förslag för resurseffektiv användning av byggmaterial

2018-06-20

Kommittén för modernare byggregler har idag överlämnat sitt delbetänkande om resurseffektiv användning av byggmaterial till regeringen.


Workshop om energieffektiva lokaler där livsmedel hanteras

2018-06-20

Belok och BeLivs i samverkan bjuder in till workshop om energieffektiva lokaler där livsmedel hanteras.