Vill ha tydligare information om byggmaterials brandsäkerhet

2017-10-06 av Slussen Building Services

Vill ha tydligare information om byggmatrials brandsäkerhet

Svenskarna tycker det är viktigt att deras bostad är brandsäker, men har samtidigt låg kunskap om isolering. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Swedisol.

 

– Resultatet visar att svenskarna ser brandsäkerheten som väldigt viktig för ett tryggt boende. Flera fruktansvärda bränder vi sett på senare tid visar att vi behöver bättre och tydligare information om olika byggmaterials brandegenskaper, säger Mats Björs, vd på branschorganisationen Swedisol.

I undersökningen svarade 95 procent av de som svarade att brandsäkerheten är ganska eller mycket viktig. Bara en procent svarade att brandsäkerheten var mycket oviktig. I ytterligare en Sifoundersökning beställd av Swedisol svarar hela 64 procent att de inte vet vilket material deras bostad är isolerad med.

– På sikt riskerar okunskapen om isoleringsmaterial att minska brandskyddet i det svenska bostadsbeståndet. Valet av isoleringsmaterial kan ha mycket stor inverkan på brandspridningen, inte minst i flerbostadshus, säger Mats Björs.

I februari i år tillsatte regeringen en utredning som ska göra en genomlysning av Boverkets byggregler bland annat med avseende på materialval. Utredningen ska slutredovisas 2019.

– Nu hoppas vi att den översyn som nu görs av byggreglerna resulterar i ett tydligt brandsäkerhetsfokus. För att få hållbara byggnader krävs god isolering som ger både hög brandsäkerhet och god inomhusmiljö, säger Mats Björs.

Om undersökningarna

Sifoundersökningen genomfördes den 7–16 september 2017 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ”Hur viktigt eller oviktigt är det för dig att den byggnad du bor i är brandsäker?”, med följande resultat: 60 procent svarade ”Mycket viktigt”, 35 procent svarade ”Ganska viktigt”, 4 procent svarade ”Ganska oviktigt”, och 1 procent svarade ”Mycket oviktigt”.

Sifoundersökningen om byggmaterial genomfördes den 2–9 Mars 2017 som en webbaserad undersökning. 1 000 personer besvarade frågan ” Vet du hur din bostad är isolerad, om det är med cellplast, mineralull eller något annat isoleringsmaterial?”, med följande resultat: 27 procent svarade ”Ja, mineralull”, 2 procent svarade ”Ja, cellplast”, 7 procent svarade ”Ja, något annat,”, och 64 procent svarade ”Nej, jag vet inte vilket material min bostad är isolerad med”.

Källa: Swedisol


 Dela     Tillbaka  

Delredovisning av Boverkets förslag till klimatdeklaration

Boverket har i uppdrag av regeringen att lämna förslag om metod och regler för att redovisa byggnaders klimatpåverkan med beaktande av ett livscykelperspektiv och nu har myndigheten lämnat en delredovisning.


Industrin bäst på att söka stöd för energikartläggning

Industrin är bästa bransch när det gäller att söka stöd för energikartläggning.


Starkt år för värmepumpar – trots borrstopp i Stockholm

2017 var ett år när försäljningen av värmepumpar ökade jämfört med 2016. Totalt ökade försäljningen med 7%, enligt Svenska Kyl- och Värmepumpföreningens statistik.


Slussentorget på Nordbygg tar form

Succén med Slussentorget och Svensk Ventilations Inneklimatscen på Nordbygg får en uppföljare 2018. Den här gången ansluter sig också Energi- och Miljötekniska föreningen.


Personal- och organisationsförändringar hos Svenskt Vatten

Branschorganisationen Svenskt Vatten gör personal- och organisationsförändringar, skriver man på sin hemsida.