Teknologiskt Institut verifierar HYSS unika prestanda

2017-09-20 av Free Energy Sverige AB

Teknologiskt institut verifierar HYSS unika prestanda


I en nyligen genomförd kontrollmätning av COP beräkningarna i HYSS (Hybrid Solar System) verifierar Teknologiskt institut i Danmark det utfall som Free Energy påvisat i sina egna mätningar och beräkningsmetoder.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/47927/system-2.jpg
Genom att använda solvärme för värme- och varmvattenberedning och framför allt för värmepumpseffektivisering (högre inkommande brinetemperatur till kompressorn) under en stor del av året, uppnår HYSS en årsvärmefaktor för värme och varmvatten på 5-7. Detta är nära nog dubbelt så högt som konventionell teknik för bergvärmepumpar uppvisat i den senast utförda fältmätningen i Sverige (Energimyndigheten 2012-2014).


HYSS-systemets unika hybridvärmepump ger ett bättre utfall än vad Free Energys webb-applikation redovisar, vilket nu bekräftats på en ackrediterad testanläggning hos Teknologiskt institut i Danmark. Mätningarna har utförts i hela driftsområdet för att ge en så korrekt bedömning som möjligt. I samtliga mätintervaller är den faktiska COP’n högre än det som HYSS-systemet själv beräknar och presenterar.


Mer information om rapporten kan tillhandahållas av
Free Energy Sverige AB
Kristoffer Rexvik
E- mail: [email protected]
Mobil: 0733-700499


 Dela     Tillbaka  

Free Energy till final i Skanskas Deep Green Challenge

Som ett led i Skanskas gröna initiativ har tävlingen Deep Green Challenge utlysts. Skanska vill med tävlingen hitta nya gröna tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan och öka möjligheterna att skapa klimatneutrala projekt.


Free Energy expanderar och byter VD

Free Energy expanderar och nyanställer såväl i Norge som Sverige. Som en följd av en ökad försäljning och med ambitionen att stärka företagets marknadsposition har Kristoffer Rexvik rekryterats som VD för Free Energy Sverige AB.


Snart dags för en ny vinnare

Slussen.biz har fått en pratstund med Lars Andrén som tog emot förra årets upplaga av Stora Inneklimatpriset för Free Energys räkning


Första HYSS-systemet kopplat till ASES-markvärmelager

Free Energy har driftsatt det första HYSS-systemet kopplat till ett ASES markvärmelager. Systemet är unikt då det ger möjlighet att säsongslagra solvärme. Överskottet av solinstrålning sommartid lagras i ett specialutformat värmelager.