Teknologiskt Institut verifierar HYSS unika prestanda

2017-09-20 Free Energy Sverige AB

Teknologiskt institut verifierar HYSS unika prestanda


I en nyligen genomförd kontrollmätning av COP beräkningarna i HYSS (Hybrid Solar System) verifierar Teknologiskt institut i Danmark det utfall som Free Energy påvisat i sina egna mätningar och beräkningsmetoder.

https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/47927/system-2.jpg
Genom att använda solvärme för värme- och varmvattenberedning och framför allt för värmepumpseffektivisering (högre inkommande brinetemperatur till kompressorn) under en stor del av året, uppnår HYSS en årsvärmefaktor för värme och varmvatten på 5-7. Detta är nära nog dubbelt så högt som konventionell teknik för bergvärmepumpar uppvisat i den senast utförda fältmätningen i Sverige (Energimyndigheten 2012-2014).


HYSS-systemets unika hybridvärmepump ger ett bättre utfall än vad Free Energys webb-applikation redovisar, vilket nu bekräftats på en ackrediterad testanläggning hos Teknologiskt institut i Danmark. Mätningarna har utförts i hela driftsområdet för att ge en så korrekt bedömning som möjligt. I samtliga mätintervaller är den faktiska COP’n högre än det som HYSS-systemet själv beräknar och presenterar.


Mer information om rapporten kan tillhandahållas av
Free Energy Sverige AB
Kristoffer Rexvik
E- mail: [email protected]
Mobil: 0733-700499


 Dela     Tillbaka  

Arca Nova tecknar samarbetsavtal med Free Energy

2018-05-02

Free Energy är en av flera partner som Arca Nova Gruppen knutit till sig för projektet Future Living.


Free Energy inleder samarbete med stor norsk aktör

2018-02-07

VVS-installatörskedjan Värme & Bad (VB) i Norge har inlett ett strategiskt samarbete med Free Energy kring värme- branschens ”Tesla”.


Free Energy till final i Skanskas Deep Green Challenge

2017-10-05

Som ett led i Skanskas gröna initiativ har tävlingen Deep Green Challenge utlysts. Skanska vill med tävlingen hitta nya gröna tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan och öka möjligheterna att skapa klimatneutrala projekt.


Free Energy expanderar och byter VD

2017-05-24

Free Energy expanderar och nyanställer såväl i Norge som Sverige. Som en följd av en ökad försäljning och med ambitionen att stärka företagets marknadsposition har Kristoffer Rexvik rekryterats som VD för Free Energy Sverige AB.


Snart dags för en ny vinnare

2017-05-16

Slussen.biz har fått en pratstund med Lars Andrén som tog emot förra årets upplaga av Stora Inneklimatpriset för Free Energys räkning


Första HYSS-systemet kopplat till ASES-markvärmelager

2017-01-30

Free Energy har driftsatt det första HYSS-systemet kopplat till ett ASES markvärmelager. Systemet är unikt då det ger möjlighet att säsongslagra solvärme. Överskottet av solinstrålning sommartid lagras i ett specialutformat värmelager.


Möt Free Energy på VVS-Dagene

2016-10-13

Besök Free Energy på VVS-Dagene i Oslo 19 - 21 oktober. På mässan presenteras marknadens bästa värmepump med solfångare.


Kom och lyss till mer om HYSS

2016-10-10

Kom och lyssna till Lars Andrén, från Free Energy System, när han berättar med om den unika lösningen Hybrid Solar System under Kyl- och värmepumpdagen i Göteborg 21/10.


Säljledare/VD Free Energy Sverige AB

2016-10-05

Free Energy har för avsikt att expandera på den svenska marknaden och söker nu en person som kan anta utmaningen att leda säljarbetet i Sverige och på sikt ta ansvar för att bygga upp en landsomfattande säljorganisation.