Enervent Zehnders nya Svea Cooler på FinnBuild-mässan

2022-09-23 Enervent Zehnder Oy

Efter fyra års uppehåll kommer Finnbuild, en mötesplats för byggbranschens aktörer, att äga rum på Helsingfors Mässcenter i oktober. I tävlingen Highlights söker man efter mässans mest intressanta produkt, system och tjänst. Enervent Svea eAir E Cooler är en av de nio utvalda.

Enervent Svea eAir E Cooler förnyar kylningen av bostäder. Den är ett ventilationsaggregat designat och tillverkat i Finland, som kan ha integrerad kompressorkylning,

Förändringen i levnadsstandard har ökat intresset för olika kylalternativ de senaste åren. Hittills har det bara funnits ett fåtal alternativ för hushåll. Utöver luftvärmepumpar var de traditionella hybridmodellerna som tidigare fanns på marknaden främst designade för kommersiella och kontorslokaler eller restauranger. Cooler-enheten som utvecklats av Enervent Zehnder för att integreras i Svea ventilationsaggregatet är en lösning på situationen.

Sveas Cooler-enhet möter kundernas behov

Tack vare den avancerade fläkttekniken motsvarar Svea aggregat av större storlek, men kräver relativt lite utrymme. Ventilationsaggregatet har trots sin ringa storlek både en roterande värmeväxlare, en 800 W eftervärmare och energieffektiva likströmsfläktar. Enervent Svea har utformats så att en separat modul kan placeras ovanpå ventilationsaggregatet. Modulen kan innehålla en kompressorkylenhet eller till exempel vattencirkulerande värme- och kylbatterier.

– Särskilt vid nyproduktion av bostäder har det funnits ett tydligt behov av ett aggregat som kan integrera kompressorkyla under lång tid. Svea kan monteras på väggen eller i taket. Kombinationen Svea Cooler kräver inte större utrymme, utan ökar bara enhetens höjd. Strukturen fungerar som legoklossar och Coolern kan eftermonteras till tidigare köpta Svea-aggregat, sammanfattar Ronni Laaksonen som är försäljningsansvarig på Enervent Zehnder.

Fördelen med Svea Cooler är att kylningen uppnås utan drag. Kylan är jämnt fördelad i alla rum med tilluftsventil. Detta är en klar förbättring jämfört med till exempel en traditionell luftvärmepump som endast kyler utrymmet där inomhusenheten står. Svea Cooler behöver inte heller en separat utomhusdel.

Ansvar involverat i utvecklingsarbete

All Enervent Zehnders produktutveckling sker på företagets fabrik i Borgå, Finland. I samma lokaler finns även ett klimatlaboratorium som utför kontinuerliga tester.

– I vår verksamhet vill vi även beakta företagets och våra produkters miljöpåverkan. Den nya generationens köldmedium R32 används i Svea Cooler. Det har en lägre miljöbelastning och lägre klimateffekter än äldre köldmedier, bekräftar Laaksonen.

Leveranser av Cooler-modulen börjar i höst. Den globala bristen på råvaror har påverkat bland annat leveranser av CX-batterier, vilket har bromsat produktionsschemat.

 

Highlights-tävlingens jury:

lkka Salo, VD, Talteka

Tapio Kivistö, chefredaktör, Rakennuslehti

Elina Samila, expert på cirkulär ekonomi, Green Building Council Finland

Piia Sormunen, professor i byggteknisk industri, Tammerfors universitet

Antti Aaltonen, direktör, byggutveckling, Byggbranschen RT

 

Mer information:

Jens Krantz, försäljningschef i Sverige för Enervent Zehnder, +46 70 280 05 05, [email protected]

Enervent Svea eAir E Cooler och svenska säljteamet finns att se på FinnBuild-mässan i Helsingfors 4-6.10, monter 6d 48https://slussen.azureedge.net/image/12775/FinnBuild22_somekuvake_1080x1080_Highlights_Enervent.png


 Dela     Tillbaka  

Finska Enervent Zehnder fick internationell certifiering

2022-02-10

Enervent Zehnder, som tillverkar ventilationsaggregat passande det nordeuropeiska klimatet, har fått en opartisk tredjepartscertifiering för alla ventilationsaggregat utvecklade för bostadsventilation, Eurovent Certified Performance-märket.


  Ventilation

Area Sales Manager till Enervent Zehnder

2019-05-07

En gynnsam utveckling på den svenska marknaden för Enervents produkter gör att vi önskar utöka vår säljkår med ytterligare en Area Sales Manager.


  Ventilation Platsannonser Arbetsmarknad

Enervent Salla - ett litet kraftpaket

2019-04-23

Enervent Salla är det perfekta ventilationsaggregatet för utrymmen där det är svårt att få plats för ett aggregat. Att vi prutat på storleken betyder inte att vi prutat på egenskaperna - Salla är ett bevis på att effektivitet inte är bundet till stor


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Enervents ventilationsverksamhet till Zehnder Group AG

2018-09-11

Zehnder Group AG förvärvat Enervent Oy:s luftbehandlingsverksamhet inklusive varumärkesportföljen. Enervents varumärken är Enervent and Exvent. Transaktionen innehåller även Enervent Oy:s dotterbolag i Norge (Exvent AS) och Sverige (Ventener AB).


  Ventilation

Enervent Alta är ett ventilationsaggregat för lägenheter

2018-07-24

Enervent introducerar ett nytt ventilationsaggregat speciellt utformat för lägenheter. Eftersom aggregatet är särskilt tyst och lätt att installera kräver det inget speciellt tekniskt utrymme.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Enervent Neo kan döljas i ett vanligt skåp på 60 cm

2017-12-15

Enervents nyhet Neo är ett nytt ventilationsaggregat inifrån ut. Nya idéer under produktutvecklingsfasen har revolutionerat aggregatets design: Neo är det enda aggregatet på marknaden som kan döljas i ett vanligt skåp på 60 centimeter.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Ny garanti på 2+3 år!

2017-04-25

Vi har förnyat våra garantivillkor. Vi beviljar våra ventilatíonsaggregat 3 års materialgaranti i tillägg till den normala garantin på 2 år.


  Ventilation

Spiskåpan Enervent H1

2016-05-02

Spiskåpan Enervent H1 kombineras med Enervent Pinion-ventilationsaggregatet.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Energy MixBox S ersätter luftvärmeaggregat som Bahco ACJ

2016-05-02

Ensto Enervent har lanserat en energieffektiv nyhet, Enervent Energy MixBox S, som ersätter äldre luftvärmeaggregat.


  Ventilation Värme Energieffektivisering Produktnytt & kataloger