Välkommen på studiebesök - CAT -COOP:s Automatiska Terminal

2022-05-23 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

CAT (Coops automatiska terminal) på 110 000 kvm (15 fotbollsplaner) kommer att kunna varuförsörja 800 butiker i Sverige avseende torra och kylda (färska) varor. Torra delen av terminalen ska hålla 18-23 grader året runt och den kylda 2-4 grader. De är cirka 40 000 kvm stora områden respektive. Den relativa fuktigheten RH är satt till 75% och kontorslokalerna ska hålla TQ2.

Tekniska system för värme och värmeåtervinning sker genom värmepumpar från kylsystemet samt återvinning i kompressorer. Full redundans via fjärrvärme.

Flertalet fläkluftvärmare och fläktluftkylare är placerade ute i terminalen för att kunna både reglera värmebehovet men samma aggregat kan kyla vid behov.

Coop tar över verksamheten i september 2022 och kommer succesivt att rampa upp verksamheten samtidigt som de terminaler som CAT ersätter tas ner. Verksamheterna i Västerås och Bro beräknas vara fullt ersatta från juni 2024.

Vi samlas inför en gemensam lunch till självkostnadspris och därefter tar vi oss till terminalen och får möta vår guide för dagen,  Ulf Södergrann, Fastighetschef CAT Eskilstuna.

Datum: Måndag 30 maj, 2022
Tid: kl 12.00 samling för lunch, studiebesöket med början kl 13.00 - ca 15.30

https://slussen.azureedge.net/image/955/LasMerHar.png


 Dela     Tillbaka  

Solvärme till Härnösands fjärrvärme

2022-06-17

Sedan september 2021 får Härnösand Energi & Miljö in större mängder solvärme till fjärrnät, via Absolicons solvärmepark med koncentrerade solfångare. Vid en EMTF-träff beskrevs solvärmesystemet


  Allmän

Föredrag om hur man klarar 42 kWh/kvm i flerbostadshus

2022-06-11

I Lund utvecklar Magnolia Bostad, för Heimstaden, ett stort antal flerbostadshus i en varierad kvartersstruktur med cirka 780 lägenheter, med påbörjad inflyttning 2023. Byggnaderna har krav på att köpt energi inte övergår 42 kWh, kvm/år.


  Allmän

Film om Magasin X i Uppsala

2022-06-09

Nu finns en film om träbyggnaden Magasin X i Uppsala.


  Allmän Referensprojekt

Film om Telefonplan

2022-05-28

Nu finns en film om utbytet av kylmaskiner på Telefonplan i södra Stockholm.


  Kyla Referensprojekt

Passa på att teknikutbilda dig innan semestern!

2022-05-25

EMTF bjuder in till digitala teknikutbildningar inom injustering av ventilation och värmesystem!


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Automation/Styr- och Regler Energieffektivisering

Seminarium i Örebro om arbetsmiljö

2022-05-22

I maj månads digitala träff i Örebro berättade Hans Söderström från Installationsföretagen om handboken ”Bra arbetsmiljö för montörer och driftpersonal”.


  Allmän

Teknikutbildning om ljud från installationer

2022-05-20

Denna utbildning ger dig allmän kunskap om akustik och hur ljudproblem kan minimeras. Delar som behandlas är om vilka ljudkrav som ställs av myndigheter och vilka problem som kan uppstå vid olika typer av tekniska lösningar.


  Ventilation Värme Utbildning & FoU

Föredrag om OVK

2022-05-12

På Locum AB har det testats att automatiskt övervaka ventilationssystemet, genom sensorer som kontinuerligt registrerar de mätvärden som ingår i en OVK. Se inspelning där Mikael Nutsos, Locum, berättar om systemet.


  Ventilation Automation/Styr- och Regler

Café VVS med Johnny Ragazzo

2022-05-07

Lyssna på en intressant intervju med Johnny Ragazzon, Kraftringen, på Café VVS på Nordbygg om hur värmeenergin kan styras i Eslöv.


  Allmän