Case: Burger King Malmö

2022-05-13 Enjay Ab

Höga halter av fett och sot i frånluften från köket orsakade återkommande driftstopp, trots att Magged Khalidy, Franchisetagare på Burger King i Malmö, spenderade mer pengar på underhåll än vad han sparade på energiåtervinning.

Han valde då att separera frånluften från köket och leda den förbi ventilationsaggregatet. Genom att sedan installera en Lepido direkt i imkanalen lyckades han halvera sina uppvärmningskostnader, utan att behöva lägga tid och pengar på underhåll.

Efter installationen har kostnaden per återvunnen/nyttjad kWh sjunkit från 46 öre till 5 öre och han har klarat sig helt utan ventilationsrelaterade driftstopp.

Ta del av Casebeskrivningen här: Case Study Burger King Malmö

https://slussen.azureedge.net/image/132311/IMG_4657.jpg


 Dela     Tillbaka  

Lönsam energiåtervinning ur nedsmutsad frånluft

2022-01-03

Lepido är en svenskutvecklad, extra tålig ”heavy-duty ”värmeväxlare. Den är utvecklad för att fungera i extremt förorenad frånluft, vilket gör den relevant i flera olika typer av verksamheter där energiåtervinning är en utmaning.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Standard vs Heavy Duty

2021-11-25

Varför använda standardutrustning i extrema miljöer när det finns en lösning som är speciellt anpassad för nedsmutsad frånluft?


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Energiåtervinning – när ingenting annat fungerar

2021-10-21

Upplever du problem med energiåtervinning i smutsig frånluft? Har du standardutrustning installerad, och gjort allt men får ändå inte ut den förväntade energin och dras även med frekventa driftstopp och höga underhållskostnader? Då har vi lösningen.


  Ventilation Värme Energieffektivisering

Lepido, lönsam energiåtervinning ur smutsig ventilationsluft

2021-10-04

Lepido, en svensk innovationen från Enjay, är en extra tålig Heavy-Duty värmeväxlare speciellt utvecklad för nedsmutsad ventilationsluft. En Lepido gör det inte bara möjligt utan även lönsamt att återvinna energi i smutsiga och utmanande miljöer.


  Ventilation Värme Energieffektivisering