Fortum+Microsoft=varmt

2022-03-17 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/fortum.jpg

Fortum och Microsoft presenterar ett samarbetsprojekt där Fortum kommer tillvarata överskottsvärmen från ett nytt område med datacenter i Helsingforsregionen, enligt ett pressmeddelande. 

Datacentren kommer använda helt utsläppsfri el, och Fortum kommer överföra värmen från kylningsprocessen till bostäder och annan verksamhet som är anslutna till fjärrvärmenätet. Konceptet med återvinning av överskottsvärme från datacenter kommer vara det största av sitt slag i världen. 

Läs mer på Fortums hemsida! 


 Dela     Tillbaka  

Sommartider hej hej...

2022-07-04

Från och med nu tar nyhetsbrevet och kontoret några veckors semester och är tillbaka 8 augusti. Naturligtvis rullar nyheterna på sidan som vanligt. Klicka på rubriken för lite mer information om vad som är på gång.


  Allmän

30 miljoner till innovativa IoT-projekt

2022-07-04

Idag öppnar IoT Sverige sin utlysning för 2022. Fokus ligger på innovativa IoT-lösningar som kan bidra till jämlik hälsa, trygga offentliga miljöer och snabbare klimatomställning.


  Allmän Automation/Styr- och Regler Utbildning & FoU

Kylsystem pajade på sjukhus

2022-07-01

Kylsystemet på Gävle sjukhus havererade vilket ledde till att man tvingades stänga ner vissa administrativa utrymmen, rapporterar svt.se.


  Kyla

Energianvändningen av serverhallar ska analyseras

2022-07-01

Digital infrastruktur som till exempel serverhallar använder mycket energi. Regeringen ger därför Energimyndigheten i uppdrag att titta på metoder för att följa utvecklingen av energianvändningen för digitala infrastruktur och digitala system.


  Allmän

Erfarenheter av LTA-system

2022-06-29

Svenskt Vatten presenterar rapporten Erfarenheter av LTA-system.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Många skäl att sköta sjöns vatten

2022-06-27

Med fokus på sjön Bolmen, som är en viktigt dricksvattensjö, samlas nu forskare, myndigheter och lokala aktörer i ett forskningsprojekt för att tillsammans hitta metoder som kan lösa vattenutmaningen.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Uppdrag om effektivare energianvändning

2022-06-23

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Syftet med uppdraget är att underlätta utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

Bostadsbyggandet bromsar in

2022-06-22

I Boverkets nya byggprognos bromsar bostadsbyggandet in samtidigt som som behovet av nya bostäder skrivs upp.


  Allmän Utbildning & FoU

Misstänkt sabotage på avloppsrör i Gnesta

2022-06-22

Misstänkte borrhål har upptäckts i avloppsrör som var avsedda att läggas ut i Gnesta, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Se regeringens pressträff gällande energiförsörjningen

2022-06-21

Regeringen, representerade av energiminister Khashayar Farmanbar och klimat- och miljöminister Annika Strandhäll, har haft pressträff gällande Sveriges energiförsörjning.


  El Solvärme & solenergi