Betrakta kökskåpor med smarta självmonteringspaketet aSAP

2021-11-22 ETS NORD AS Sverige Filial

https://slussen.azureedge.net/image/104221/ets_2.jpg

Självmonteringspaket är en helt ny typ av lösning från ETS NORD. Självmonteringspaket gör det möjligt att montera en storkökskåpa på plats och gör det motsvarande enkelt att demontera en kåpa och flytta den till en ny restaurang.

Självmonteringslösningen är materialeffektiv och minskar koldioxidavtrycket. Möjligheten till återanvändning gör självmonterings-lösningen till ett prisvärt, mycket konkurrenskraftigt och långlivat alternativ för användare med föränderliga behov.

I aSAP Självmonteringspaket är kåpans struktur utförd på ett helt nytt sätt. Så vid behov levereras kåpan som monteringssats, vilket gör det lättare att transportera den till installationsplatser med ytterst begränsat utrymme. Kåpan, implementerad som självmonterings-lösning, tillverkas enligt beställningsmått och förmonteras i fabriken. Vid behov kan den levereras i fem delar, transporteras till byggplatsen i delar och monteras på plats. Installationen är enkel och kan utföras med god ergonomi. Kåpan monteras genom att man tar bort takpanelen och lyfter kåpan genom taket. Därmed kan kåpans höjd anpassas och det blir enklare att ansluta kanaler och montera isolering.

Det som gör självmonterings-lösningen unik är möjligheten att anpassa den till restaurangens föränderliga behov. Kåpan kan enkelt demonteras, rengöras och levereras till ett annat kök och tas i bruk på nytt. Självmonterings-paketet är också flexibelt när ventilationen behöver ändras. Kåpans storlek och effektivitet kan ändras med ytterligare delar, kammare kan läggas till och det är också möjligt att ändra kåpans utformning.

Alla fettkåpor från ETS NORD kan vid behov levereras som aSAP Självmonteringspaket.

Kontakta vår expert för mer information:

Mark Tilles

Productspecialist, kökslösningar

[email protected]

+46 70 780 54 04


 Dela     Tillbaka  

JC Plåt – det lilla företaget nu i en internationell koncern

2021-11-26

JC Plåt har alltid varit ett starkt specialiserat familjeföretag, men det förändrades i våras när JC Plåts hela verksamhet och all personal blev en del av ETS NORD.


  Ventilation Arbetsmarknad

ETS NORDs kökskåpor certifierade för livsmedelssäkerhet

2021-11-09

Livsmedelssäkerheten hos ETS NORDs kökskåpor har verifierats genom HACCP Internationals certifiering.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

ETS NORD förnyar ventilationslösningarna för storkök

2021-11-05

Med ETS NORDs ventilationslösningar för storkök rengörs köksluften effektivt. Ergonomi och smidighet har präglat planeringen av kåpornas hela livslängd från logistik och installation till användning och rengöring.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Brett utbud av CE- och P-märkta brandspjäll

2021-11-01

ETS NORDs produktgrupp NORDfire består av ett brett utbud av brand- och rökgasspjäll som förhindrar spridning av brand och rökgaser inuti byggnader.


  Ventilation Brand & säkerhet Produktnytt & kataloger

ETS NORD breddar sitt utbud i Sverige genom förvärv

2021-04-06

ETS NORD meddelade idag att koncernen förvärvar hela verksamheten i JC Plåt & Isolering AB, som tillverkar rektangulära kanalsystem.


  Ventilation Arbetsmarknad

Ventilationsprodukter för ett bättre liv

2021-03-25

Finsk-Estniska ETS NORD för ut sina storkökskåpor och brandspjäll på svenska marknaden. I Finland och Estland är produkterna väletablerade och i Sverige har ventilationskanaler och detaljer varit tillgängliga sedan tidigare.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

Till- och frånluftsenheten RVD – elegant och effektiv

2021-03-04

ETS NORDS nya produkt är konstruerad för kombinerad frånluftsutblåsning och uteluftsintag från byggnadens fasad. Till- och frånluftsenheten RVD, som har utmärkta tekniska egenskaper, har dessutom en elegant profil som smidigt passar in i fasaden.


  Ventilation Produktnytt & kataloger

ETS NORD stödjer Sjöräddningssällskapet

2020-11-20

ETS NORD skänker ventilationskanaler och ventilationsdetaljer till Sjöräddningssällskapets nya flytande stationshus i Hjälmaren.


  Ventilation Referensprojekt

ETS NORD kompletterar med Revit

2020-10-02

Designprogrammet Revit är en stor konkurrent till världsberömda AutoCAD. ETS NORDs designprogram för kommersiell köksventilation släpptes förra hösten som MagiCAD för AutoCAD och genom Revits ökande popularitet har vi nu också skapat en version det.


  Ventilation Projekterings- & förvaltningsprogram