Restprodukter från köldmedier samlas i sjöar

2021-10-13 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/oru.png
De prover Maria Björnsdotter har analyserat från forskningsstationen vid Vättern, visar att vissa föroreningar färdas i atmosfären och faller ner över sjön som regn.

En ny doktorsavhandling från Örebro universitet visar att restprodukter från köldmedier samlas i sjöar – utan att brytas ner.

Under arbetet med sin doktorsavhandling har Maria Björnsdotter tagit ett stort antal vattenprover kring Vättern. För att se hur stor del av föroreningarna i vattnet som kommer från lokala källor har prover tagits både på vattnet i sjön och i tillrinnande vattendrag. De har sedan jämförts med regnvattenprover från en forskningsstation på Visingsö.

Resultaten visar att vissa av kemikalierna i Vättern till stor del har kommit dit med regnvatten. Till exempel handlar det om trifluorättiksyra, TFA. Det är en restprodukt som bildas när andra kemikalier bryts ner. Många av dem finns ursprungligen i nyare luftkonditioneringsanläggningar och köldmedier i kylar och frysar.

– Det största problemet är att de inte bryts ner i miljön. Vi vet inte vilka effekter det kommer att ha, säger Maria Björnsdotter, nybliven doktor i kemi vid Örebro universitet.

Det handlar alltså inte om de äldre köldmedier som har skadat miljön och därför har fasats ut. Istället är det nu ersättningsämnen som används i moderna produkter som börjar synas i sjövatten.

– Man har arbetat för att ta fram köldmedier som inte förstör ozonlagret eller orsakar global uppvärmning. Men man har inte tänkt så mycket på vilka effekter eventuella nedbrytningsprodukter från ersättningsämnen kan ha, säger Maria Björnsdotter.

 

Bryts inte ner i naturen

TFA ingår i gruppen ultrakorta perflourerade alkylsyror, PFAAs. Det är mycket svårnedbrytbara ämnen, som är syntetiskt framställda och inte finns naturligt i naturen. Till skillnad från en del andra liknande kemikalier fastnar inte ultrakorta PFAAs i mänskliga vävnader och lagras därför inte i våra kroppar. Men de är vattenlösliga och därför ökar mängden i våra sjöar. På sikt riskerar det att förorena dricksvattnet.

– Även om det inte har några effekter i de koncentrationer som finns i miljön idag, så kommer ju koncentrationerna hela tiden att öka.

Just nu ökar mängden TFA i Vättern med 120 - 170 kilo varje år, enligt de beräkningar som Maria Björnsdotter har gjort.

Vättern är Sveriges näst största insjö och en viktig dricksvattentäkt för nära 300 000 personer i närområdet. I framtiden beräknas betydligt fler personer använda vattnet. Bland annat pågår ett projekt som inom tio år ska leda vatten från sjön genom långa bergtunnlar till kommunerna Kumla, Hallsberg, Lekeberg och Örebro. Även i Stockholm har Vättern utretts som reservvattentäkt, även om kostnaderna idag bedöms vara för höga.

Om de ökade mängderna ultrakorta PFAAs kan påverka oss på sikt är okänt.

Vad som däremot är klart är att de är mycket svåra att filtrera bort ur dricksvattnet med dagens teknik.

– De vattenreningsmetoder som finns för det här är dyra, säger Maria Björnsdotter.

 

Finns i prover från Arktis

Några av kemikalierna i gruppen når vattnet från närområdet. Till exempel kan de komma från gamla brandövningsplatser eller deponier av farligt avfall. Men de substanser som bryts ner till TFA kan färdas mycket långa sträckor i atmosfären.

 I sin forskning har Maria Björnsdotter också tagit prover på Spetsbergen på Arktis. Där fanns inga kända lokala föroreningskällor – men precis som i Vättern finns TFA i provrören från Arktis.

Det är troligt att det handlar om samma process. Kemikalier som når atmosfären färdas långa sträckor, bryts ner med hjälp av solljus och omvandlas till TFA. Sedan lagras det, i Vätterns djupa vatten eller den arktiska isen.

Forskningen om ultrakorta PFAAs är i ett tidigt skede. Än så länge finns inget säkert sätt att spåra var utsläppen kommer ifrån. Det TFA som faller med regn över Vättern kan ha bildats av andra ämnen som släppts ut från olika sorters källor i olika delar av världen.

– Det spelar kanske inte så stor roll om vi ser över våra utsläpp i Sverige eller ens inom EU. De största källorna kan finnas i andra delar av världen. Så för att minska kontamineringen av Vättern måste åtgärder vidtas på en global skala, säger Maria Björnsdotter.

Källa: Örebro universitet


 Dela     Tillbaka  

Stora Inneklimatpriset - första förslaget inne

2021-10-27

Första förslaget till Stora Inneklimatpriset har landat i förslagslådan. Vilken produkt, tjänst eller metodik tycker du är värd att uppmärksamma på prisutdelningen under Nordbygg i april 2022?


  Allmän Nordbygg

Faktiska varmvattenflöden i flerfamiljshus

2021-10-26

Tack vare individuell mätning och debitering, IMD, under lång tid finns det nu tillgång till faktiska data kring förbrukning som kan ligga till grund för en förbättrad och mer aktuell norm för dimensionerande flöde för tappvarmvatten.


  Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU

Forskare gör framsteg med ny solcellsteknik

2021-10-26

Behovet av billig solcellsteknik växer, och nu har KTH-forskare gjort framsteg med perovskitsolceller som kostar mindre att tillverka än traditionell teknik baserad på kisel.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Kokningsrekommendation i hela Trelleborg

2021-10-25

Trelleborgs kommun rekommenderar att samtliga boende inom Trelleborgs vattenförsörjningsområde kokar allt dricksvatten. Detta efter att provtagning under måndagsförmiddagen konstaterat otjänligt vatten på två av varandra oberoende platser i kommunen.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Stora Inneklimatpriset har hittat hem

2021-10-22

Efter att coronapandemin satt stopp för fysiska möten kunde Stora Inneklimatprisets trofé äntligen hitta hem till vinnaren, Sisab. Överlämnande skedde på ett nätverksmöte med Fegis där deltagarna också fick veta mer om det vinnande konceptet.


  Allmän

Kanske bästa Expot någonsin

2021-10-19

Totalt 350 besökare på fyra orter i norra Sverige under ExpoVent. Det blev resultatet av det som, enligt projektledaren Christina Andersson, kan ha varit den bästa Expo-turnén någonsin.


  Ventilation

Avloppsläcka ut i havet i Härnösand

2021-10-19

I samband med att en avloppsledning gick sönder i Härnösand sprutade stora mängder avloppsvatten ut i Bottniska viken, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Försvaret frias i PFAS-rättegången i Uppsala

2021-10-18

Försvarsmakten slipper betala skadestånd till Uppsala Vatten för merkostnad för rening av dricksvatten från PFAS-föroreningar, rapporterar sverigesradio.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Missa inte ExpoStyr!

2021-10-18

ExpoStyr, där de senaste produkterna och lösningarna inom fastighetsautomation presenteras, ger sig ut på vägarna igen. 26-29 oktober får Falun, Karlstad, Västerås och Uppsala besök.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Tätt med isolerare på Hasselbacken

2021-10-15

Slussen.biz fanns på plats under Isoleringsfirmornas Föreningens medlemsträff med tillhörande mässa och föreläsningar på Hasselbacken i Stockholm.


  Ventilation Värme Kyla Brand & säkerhet Isolering