Minskad energiförbrukning i flerfamiljshus

2021-09-15 SkorstensFolket Sverige AB, SFSAB – FuranFlex – VentilFlex

https://slussen.azureedge.net/image/48485/SkorstensFolket_650_350.jpg

Att minska energiförbrukningen är en viktig anledning till att ventilationskanaler tätas med VentilFlex® och FuranFlex®. Denna metod kallas också "relining" och passar lika bra för FTX-system som för ventilation med frånluftsvärmepumpar, mekanisk ventilation och självdrag. Täta kanaler är en grundförutsättning för att ventilationssystemet inte ska komma i obalans.

VentilFlex® och FuranFlex® formar sig efter de befintliga ventilationskanalerna och gör dem fullständigt täta. Därmed kan ventilationssystemet fungera precis som det är tänkt. Slutresultatet blir en trevligare boendemiljö med fräschare luft och mindre buller. Och, utöver det: en mer energisnål fastighet som är en vinst både för fastighetsägaren och miljön.

Produktprestanda och miljöarbete i världsklass

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB har den nordiska agenturen för VentilFlex® och FuranFlex®. VD Jörgen Tellestam berättar:

– En viktig anledning till framgången med VentilFlex® och FuranFlex® är att vi från första stund varit minutiösa när det gäller produktprestanda och miljöarbete. Vi erbjuder produkter som är hållbara i längden. Därför är det en självklarhet med generösa garantivillkor och att produkterna uppfyller höga krav från de viktigaste kvalitets- och miljöinstanserna. Det är stora konkurrensfördelar både för oss och våra kunder, säger Jörgen Tellestam.

Se filmen om relining

Vill du veta mer? Besök www.furanflex.se och fyll i kontaktformuläret för en offertförfrågan.

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Telefon: 031-91 28 00 / 08-651 79 00
E-post: [email protected]
www.furanflex.se

SFSAB SkorstensFolket Sverige AB tillhandahåller VentilFlex® och FuranFlex®, två insatsrör av komposit som ger fullständigt täta ventilations- och imkanaler. Våra lokalkontor finns på mer än 40 orter i Sverige och huvudkontoret ligger i Göteborg.

VentilFlex® och FuranFlex® är typgodkända av Kiwa Sverige och bedömda av SundaHus, som givit produkterna högsta bedömningsklass, A. Vidare är VentilFlex® och FuranFlex® registrerade i BASTA-registret. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Dessutom rekommenderas VentilFlex® och FuranFlex® av Byggvarubedömningen. SFSAB SkorstensFolket Sverige AB är medlemmar i Energieffektiviseringsföretagen (EEF) för att vi strävar mot ett långsiktigt och hållbart energisystem. Vi använder oss av energieffektiv teknik vilket är lönsamt både för våra kunder och för klimatet.


 Dela     Tillbaka  

Energibesparing som en hel Vindkraftpark

2021-03-18

0,6 TWh motsvarar en hel vindkraftpark. Så mycket energi skulle kunna sparas årligen i Sverige om ventilationskanalerna uppgraderades till tätare varianter med mindre läckage. Varje fastighetsägare har mycket att vinna på ventilationstätning.


  Ventilation Energieffektivisering

Ökad efterfrågan under Pandemin

2021-02-09

För tio år sedan förekom knappt relining av befintliga ventilationskanaler. Idag är VentilFlex® och FuranFlex® marknadsledande produkter inom relining och efterfrågan har fortsatt att öka under pandemin.


  Ventilation Energieffektivisering

Senaste nytt om Relining och Ventilation

2020-10-27

Trots Coronatider fortsätter efterfrågan på relining med VentilFlex® och FuranFlex® att öka. Ett nytt applikationsområde har börjat växa sig allt starkare i Sverige, nämligen relining av invändiga stuprör.


  Ventilation Energieffektivisering Produktnytt & kataloger Referensprojekt

Relining med VentilFlex® populärare än någonsin

2020-04-15

Ventilationstätning, vad ska man välja? Glädjande nog ser vi att relining med vårt miljövänliga kompositmaterial VentilFlex® är populärare än någonsin.


  Ventilation Energieffektivisering

Nytt lätt skorstenssystem!

2019-11-19

DW VISION är ett skorstenssystem som är lämpligt för alla eldstäder och godkänt för eldning med så gott som alla typer av bränslen.


  Värme Produktnytt & kataloger

"Så löste vi våra ventilationsproblem och fick godkänd OVK"

2019-11-12

En bostadsrättsförening i Göteborg berättar om hur de löste sina ventilationsproblem med kompositröret VentilFlex®.


  Ventilation Energieffektivisering Referensprojekt

Miljöfokus och kvalitetstänkande lönar sig

2019-05-16

Efterfrågan på relining av ventilationskanaler med VentilFlex® och FuranFlex® fortsätter att öka. Minutiöst arbete med miljö och kvalitet är viktiga anledningar till framgången.


  Ventilation Energieffektivisering

Underkänd OVK eller höga energikostnader?

2019-03-02

Ny film som förklarar hur ventilationskanaler kan göras fullständigt täta.


  Ventilation Energieffektivisering

Så kan luktproblem åtgärdas

2018-12-14

Tät ventilation är ett måste för att minimera luktspridning mellan lägenheter.


  Ventilation Energieffektivisering