Ett helt bostadsområde värms upp med Gebwells värmepumpar

2021-05-31 Gebwell Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48285/gebwell_3.jpg

Det finländska företaget Gebwell har skrivit kontrakt med det svenska energibolaget Kraftringen. Kontraktet avser försäljningen av Gebwells värmepumpar Tarus Inverter Pro som ska bilda grunden till ett lokalt fjärrvärmesystem. Värmepumparna levereras till en geoenergianläggning som byggs i Stångby, i södra Sverige. Anläggningen ska heltäckande värma bostäderna som byggs inom området.

Bergvärmepumparna som ska levereras till objektet i juni är de första värmepumparna från Gebwell som säljs till det kommunalägda svenska energibolaget Kraftringen. Med de effektiva värmepumparna av typen Taurus Inverter kan man möta de utmaningar och behov som är förknippade med expansionsfasen i Stångby bostadsområde. På grund av det intilliggande järnvägsspåret var det inte möjligt att ansluta sig till det traditionella fjärrvärmenätet. Man var därför tvungen att hitta ett alternativ. Lösningen var att använda sig av värmepumparna och geoenergianläggningen för uppvärmnings- och kyltjänsterna i de nya bostäderna.


– Gebwells värmepumpar hjälper oss möta de unika förutsättningarna i området när vi bygger ett komplett energisystem med lokalt producerad fjärrvärme och fjärrkyla. De primära urvalskriterierna för oss var utrustningarnas tekniska prestanda, som ska täcka antalet bostadsfastigheter, samt deras säkerhet. Det värmesystem som ska byggas ligger i bostadsområdets omedelbara närhet, så med värmepumparna minimeras också brandriskerna, eftersom det köldmedium som används i dem inte har några exceptionella brandklassningar, gläds Jon Svärd, projektchef för Kraftringens Stångbyprojekt.


– Den lösning och modell som ska levereras lämpar sig särskilt väl för objektet, eftersom Taurus Inverter på många sätt är en ny generations värmepump. Med värmepumpar kan vi optimera den lokala värmeproduktionen i bostadsområdet under både höga och låga belastningar, säger Thomas Lindhstorm, ansvarig för försäljning och leverans av värmepumpar i Gebwells svenska dotterbolag.


Fem värmepumpar möjliggör uppvärmning av närmare 300 lägenheter
Taurus Inverter värmepumpar tillverkade i Finland är inverterstyrda, dvs. de anpassar sig till energibehoven genom optimering av värmeeffekten. Detta möjliggör kostnadseffektiv uppvärmning. Bostadsområdet i Stångby som ska utökas omfattar i detta byggskede ca 300 lägenheter, vilkas uppvärmning och kylning täcks av de fem värmepumparna. De kommer att installeras i objektet under hösten 2021 och de första boende kommer att kunna flytta in etappvis under 2022–2023.


– I det här fallet möjliggör värmepumpar mer hållbar drift, mindre slitage och mer exakt reglering genom att kompressorns hastighet kan ökas eller minskas på ett intelligent sätt. Gebwell Taurus är standardutrustad med en styrenhet som kan anslutas till automationssystem på överordnad nivå, tillägger Lindhstorm.


Enligt Gebwell har geoenergianläggningar som Stångby ännu inte genomförts i Finland, även om bergvärme ständigt blir vanligare i större bostadsfastigheter, både i radhus och flerbostadshus. För de småhus som byggs väljs i Finland bergvärme som uppvärmningsmetod redan i mer än hälften av objekten. Enligt Lindhstorm har Sverige ca 1,3 miljoner värmepumpar, varav de flesta också finns i villor.


Mer information:
Thomas Lindhstorm, tel. +46 70 682 49 63


 Dela     Tillbaka  

Conny Dyrenäs ny vd för Gebwell Sverige Ab

2021-06-15

Finska Gebwells svenska dotterbolag Gebwell Sverige Ab får ny vd. Conny Dyrenäs har valts till ny vd för dotterbolaget, som specialiserar sig på miljövänliga och energieffektiva lösningar för uppvärmning och nedkylning i fastigheter.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Gebwell bygger ny fabrik i Polen

2021-06-10

Gebwell, som tillverkar energieffektiva uppvärmnings- och kyllösningar för fastigheter, söker en kraftig tillväxt för sin verksamhet och bygger en ny fabrik för att stärka sin konkurrenskraft, särskilt på de internationella marknaderna.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Gebwell utökar på värmepumpfronten

2021-06-07

Gebwell Sverige utökar sin verksamhet på värmepumpfronten med nyanställning och hälsar Jerker Lindbom välkommen som säljare.


  Värme Arbetsmarknad

Gebwell levererar till nästa generations geoenergianläggning

2021-04-15

Gebwell kommer att leverera värmepumpar till nästa generation geoenergianläggning i Sverige.


  Värme Referensprojekt

Gebwell förstärker på värmepumpsidan

2021-03-08

Gebwell har anställt Victor Thun som försäljningsingenjör värmepumpar. Han är placerad i Stockholm, men kommer att vara verksam i hela landet.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Gebwell får ny verkställande direktör ur egna led

2021-03-05

Gebwell Oy, som specialiserar sig på miljövänliga och energieffektiva lösningar för uppvärmning och nedkylning i fastigheter, får en ny verkställande direktör. Janne Rahunen tar även över VD posten i den svenska dotterbolaget Gebwell Sverige AB.


  Värme Kyla Arbetsmarknad

Se filmen om Gebwell!

2020-12-15

Gebwell Ab är en finländsk expert på uppvärmning och kylning av fastigheter. Följ med till våra produktionsanläggningar i Leppävirta.


  Värme Kyla Geoenergi

Gebwell med flera vinnare av Next Generation Heat Pump

2020-12-14

Tillsammans med Granlund, Kesko och Tom Allen Senera vann Gebwell det mest betydelsefulla priset inom värmepumpsbranschen i Europa.


  Värme Geoenergi Referensprojekt

Gebwell deltar i EU:s EXCESS-projekt

2020-12-08

I anslutning till Excess-projektet genomförs ett projekt för att utreda om ett 8-våningshus kan producera mer än det förbrukar.


  Värme Geoenergi Referensprojekt