Ett helt bostadsområde värms upp med Gebwells värmepumpar

2021-05-31 Gebwell Sverige AB

https://slussen.azureedge.net/image/48285/gebwell_3.jpg

Det finländska företaget Gebwell har skrivit kontrakt med det svenska energibolaget Kraftringen. Kontraktet avser försäljningen av Gebwells värmepumpar Tarus Inverter Pro som ska bilda grunden till ett lokalt fjärrvärmesystem. Värmepumparna levereras till en geoenergianläggning som byggs i Stångby, i södra Sverige. Anläggningen ska heltäckande värma bostäderna som byggs inom området.

Bergvärmepumparna som ska levereras till objektet i juni är de första värmepumparna från Gebwell som säljs till det kommunalägda svenska energibolaget Kraftringen. Med de effektiva värmepumparna av typen Taurus Inverter kan man möta de utmaningar och behov som är förknippade med expansionsfasen i Stångby bostadsområde. På grund av det intilliggande järnvägsspåret var det inte möjligt att ansluta sig till det traditionella fjärrvärmenätet. Man var därför tvungen att hitta ett alternativ. Lösningen var att använda sig av värmepumparna och geoenergianläggningen för uppvärmnings- och kyltjänsterna i de nya bostäderna.


– Gebwells värmepumpar hjälper oss möta de unika förutsättningarna i området när vi bygger ett komplett energisystem med lokalt producerad fjärrvärme och fjärrkyla. De primära urvalskriterierna för oss var utrustningarnas tekniska prestanda, som ska täcka antalet bostadsfastigheter, samt deras säkerhet. Det värmesystem som ska byggas ligger i bostadsområdets omedelbara närhet, så med värmepumparna minimeras också brandriskerna, eftersom det köldmedium som används i dem inte har några exceptionella brandklassningar, gläds Jon Svärd, projektchef för Kraftringens Stångbyprojekt.


– Den lösning och modell som ska levereras lämpar sig särskilt väl för objektet, eftersom Taurus Inverter på många sätt är en ny generations värmepump. Med värmepumpar kan vi optimera den lokala värmeproduktionen i bostadsområdet under både höga och låga belastningar, säger Thomas Lindhstorm, ansvarig för försäljning och leverans av värmepumpar i Gebwells svenska dotterbolag.


Fem värmepumpar möjliggör uppvärmning av närmare 300 lägenheter
Taurus Inverter värmepumpar tillverkade i Finland är inverterstyrda, dvs. de anpassar sig till energibehoven genom optimering av värmeeffekten. Detta möjliggör kostnadseffektiv uppvärmning. Bostadsområdet i Stångby som ska utökas omfattar i detta byggskede ca 300 lägenheter, vilkas uppvärmning och kylning täcks av de fem värmepumparna. De kommer att installeras i objektet under hösten 2021 och de första boende kommer att kunna flytta in etappvis under 2022–2023.


– I det här fallet möjliggör värmepumpar mer hållbar drift, mindre slitage och mer exakt reglering genom att kompressorns hastighet kan ökas eller minskas på ett intelligent sätt. Gebwell Taurus är standardutrustad med en styrenhet som kan anslutas till automationssystem på överordnad nivå, tillägger Lindhstorm.


Enligt Gebwell har geoenergianläggningar som Stångby ännu inte genomförts i Finland, även om bergvärme ständigt blir vanligare i större bostadsfastigheter, både i radhus och flerbostadshus. För de småhus som byggs väljs i Finland bergvärme som uppvärmningsmetod redan i mer än hälften av objekten. Enligt Lindhstorm har Sverige ca 1,3 miljoner värmepumpar, varav de flesta också finns i villor.


Mer information:
Thomas Lindhstorm, tel. +46 70 682 49 63


 Dela     Tillbaka  

Magnus Rundqvist ny säljare hos Gebwell

2022-09-19

Magnus Rundqvist är anställd som ny säljare i distrikt Syd. Vi ser fram emot ytterligare förstärkning i distriktet.


  Värme Arbetsmarknad

Gebwell välkomnar ny medarbetare

2022-08-31

Gebwell välkomnar Jonas Wetterholm som ny försäljningingenjör på distrikt Stockholm/Norr. Han kommer från en liknande befattning på TTM.


  Värme Arbetsmarknad

Tekniskt support VVS, Gebwell, Stockholm

2022-08-24

GEBWELL SVERIGE AB söker en driven, kunnig och engagerad person som kan arbeta med att stötta säljorganisationen i tekniska frågor i första hand samt att hantera garantiärenden, reklamationer och driftsättning av system.


  Värme Platsannonser

Annica Fond anställd som administratör på Gebwell!

2022-08-24

Vi välkomnar Annica till Gebwellteamet!


  Värme Arbetsmarknad

Nya minoritetsägare i Gebwell

2022-06-22

KPY och LähiTapiola blir minoritetsägare i Gebwell Ltd för att öka tillväxttakten.


  Allmän Arbetsmarknad

Produktnyhet! Taurus 80 EVI värmepump

2022-04-14

Taurus EVI värmepump är en värmepump med två EVI-kompressorer för uppvärmning av stora fastigheter. Värmepumpen har en avancerad reglerenhet som möjliggör IoT-egenskaper.


  Värme Produktnytt & kataloger Nordbygg

Gebwell förstärker!

2022-03-21

Gebwell förstärker laget med Peter Dannemann som anställts som serviceansvarig och teknisk support.


  Värme Arbetsmarknad

Gebwell.se får ett nytt och modernt utseende

2022-02-22

Gebwell är stolta över att presentera vår nya svenska hemsida. Med ett uppdaterat grafiskt utseende och nya funktioner är målet att hemsidan ska öka transparensen och samarbetet med våra partners.


  Värme Sanitet (Fastighets VA) Geoenergi

Tekniskt support/Eftermarknad VVS

2022-01-18

GEBWELL SVERIGE AB söker en driven, kunnig och engagerad person som kan arbeta med att stötta säljorganisationen i tekniska frågor i första hand samt att hantera garantiärenden, reklamationer och driftsättning av system.


  Värme Kyla Platsannonser

Smarta värmepumpar i koldioxidneutrala städer

2021-11-09

För att kunna bygga energipositiva byggnader i tättbebyggda områden behövs innovativa lösningar. Medeldjupa energibrunnar har utvecklats speciellt för trånga stadstomter som inte rymmer många energibrunnar.


  Värme Geoenergi Referensprojekt