Digitalt föredrag om IMD

2021-04-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

Den 1 juli 2021 träder nya krav i kraft på individuell mätning och debitering (IMD) för värme och tappvarmvatten i flerbostadshus. Krav på installation av mätare för värme på lägenhetsnivå gäller för en begränsad del av landets flerbostadshus. Kraven kommer att ställas på de byggnader som har sämst energiprestanda. Men det kommer också att ges tid för byggnadsägare som vill göra andra energieffektiviserande åtgärder istället för att installera mätare.

De alternativa åtgärderna som genomförs, antingen som separata åtgärder eller i samband med en större renovering eller om en större renovering, ska förbättra byggnadens energiprestanda så mycket att byggnaden inte längre omfattas av krav på IMD. Det kommer också att finnas möjlighet till undantag om byggnadsägaren kan påvisa att det inte är tekniskt genomförbart eller lönsamt att installera IMD i den enskilda byggnaden. Krav på mätare för tappvarmvatten på lägenhetsnivå gäller för de byggnadsägare som utför en ombyggnad av flerbostadshus om ombyggnaden innefattar en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten.

Vid ett teknikföredrag i Uppsala redde Mari-Louise Persson, energistrateg vid enheten för Hållbar Utveckling hos Riksbyggen ut frågorna kring införandet av IMD.

Föredraget finns att se här https://www.youtube.com/channel/UCzTaSDCFo_O3ogHzAhuci-g


 Dela     Tillbaka  

Digital kurs 10/5 - Introduktion till Entreprenadjuridik

2021-05-06

Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Örnsköldsvik bjuder in till kurs i Entreprenadjuridik. Då kursen hålls digitalt välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän

Digital kurs 10/5 - Introduktion till Entreprenadjuridik

2021-05-04

Energi- och Miljötekniska föreningens lokalavdelning i Örnsköldsvik bjuder in till kurs i Entreprenadjuridik. Då kursen hålls digitalt välkomnar vi deltagare från hela Sverige!


  Allmän

Teknikföredrag om tekniktävling ventilationskomponenter

2021-04-29

Tidigare förstudier genomförda inom BeBo har identifierat ett antal tekniska problem i traditionella ventilationslösningar i lufttäta hus. Målet med tekniktävlingen var att stimulera framtagningen av nya och innovativa lösningar på dessa problem.


  Allmän

Föredrag i Uppsala om system för styrning och reglering

2021-04-26

Välkommen till ett teknikföredrag i Uppsala om system för styrning och reglering av byggnaders tekniska system.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Föredrag i Stockholm om IMD

2021-04-21

Välkommen till ett föredrag i Stockholm om IMD.


  Värme Sanitet (Fastighets VA)

Teknikträff i Skaraborg om filterklasser

2021-04-20

Välkommen till en teknikträff i Skaraborg om filterklasser.


  Ventilation

Teknikföredrag i Västerås om AI-, styr- och övervakning

2021-04-20

Vid en teknikträff den 26 april arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Västerås, kommer en av de två grundarna till Myrspoven att berätta hur tekniken fungerar och vad systemet kan åstadkomma.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

SCANVAC Webinar om Covid - 19 och ventilation

2021-04-13

Energi-och Miljötekniska Föreningen inbjuder till webinarium om Covid 19 och ventilation med presentationer från alla skandinaviska länder inom samorganisationen SCANVAC.


  Ventilation

Digitalt föredrag om AMA

2021-04-13

Energi- och Miljötekniska Föreningen i Örebro bjöd in till ett lunchseminarium om AMA.


  Allmän