Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-16 Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF

https://slussen.azureedge.net/image/955/Energikonferensen_2020.jpg

Energi- och Miljötekniska föreningen bjuder in till Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" som kommer att hållas i Stockholm 3 december. Möjlighet finns att delta både på plats och på distans via länk!

Under årens lopp har man ofta kunnat bevittna hur byggprojekt i stor omfattning missat uppsatta energimål. Inte minst så märks detta genom att driftoptimeringar har fått en större plats och fokus i debatten, som en av de viktigaste åtgärderna för att minska energianvändningen i befintliga fastigheter. En aktivitet som i många fall ska vara utförd innan entreprenaden överlämnas till beställaren. 

Tillsammans tar vi branschen ett steg närmare att minska klyftan mellan projekterad energianvändning och faktisk uppmätt energianvändning.

Fokus ligger på energifrågan men vi belyser också såväl kostnadsaspekter kopplat till tekniska systemval som miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Programmet spänner över hela byggprocessen:

  • Byggherrar pekar på utmaningarna med de skärpta energikraven
  • Projektering och beräkning av energianvändningen
  • Beräkningshjälpmedel
  • Systemlösningarnas betydelse för energianvändning och kostnadsbild
  • Installationsentreprenörernas utmaningar ur ett energiperspektiv
  • Kontroll och uppföljning av energiberäkningar och energianvändning
  • Driftorganisationens roll och betydelse ur ett energiperspektiv

Vi värnar om våra deltagares säkerhet och hälsa och för de som deltar på plats kommer vi att erbjuda en corona-säkrad konferens. Detta innebär att vi har ett begränsat antal platser att erbjuda på plats i Stockholm.

För er som vill delta på distans via länk har vi inga restriktioner på antal deltagare och vi uppmuntrar intresserade från hela Sverige att delta.

Läs mer och anmäl dig här! (Information och anmälan för deltagande på distans via länk)

Läs mer och anmäl dig här! (Information och anmälan för deltagande på plats i Stockholm)


 Dela     Tillbaka  

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-10-27

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halvdagskurser.


  Allmän

Seminarium i Gävle om energiåtervinning med förvärmd luft

2020-10-25

Välkommen till ett seminarium i Gävle om hur förvärmning av luft har potential att sänka byggnaders energianvändning vid användande av plattvärmeväxlare för energiåtervinning.


  Allmän

Seminarium i Göteborg om värmeåtervinning i storkök

2020-10-24

Välkommen till ett seminarium i Göteborg om energiåtervinning från spillvatten i storkök.


  Allmän

Teknikutbilda dig på distans i höst!

2020-10-20

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med ett stort antal halv- och heldagskurser.


  Allmän

Teknikmöte i Stockholm om fartyg och byggande

2020-10-13

Vad kan fastighetssektorn kan lära av de som bygger fartyg för att få ner byggfelen Det behandlas på ett teknikmöte, arrangerat av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Stockholm.


  Allmän

Konferens om brandskydd på Arlanda, kyrkor och på sjukhus

2020-10-12

Du har väl koll på nyheterna och reglerna när det gäller installationsbrandskydd? Om inte får du svar på dessa frågor vid året heldagskonferens om installationsbrandskydd, som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningens teknikgrupp Brand.


  Allmän Brand & säkerhet

Energikonferens 2020 - Delta på plats eller på distans

2020-10-02

Energi- och Miljötekniska föreningens Energikonferens 2020 med tema "Vi visar vägen" kommer att hållas i Stockholm 3 december. Självklart är det en corona-säkrad konferens och möjlighet kommer att ges att delta både på plats och via länk!


  Allmän

Teknikföredrag om solceller - Ska man satsa redan nu?

2020-09-30

Solceller blir vanligare och vanligare, men ska man verkligen satsa på det redan nu? EMTF:s lokalavdelning i Västerås inbjuder till tekniklunch om solceller sett från ett applikationsperspektiv, och vad som kan vara värt att satsa på.


  El Solvärme & solenergi

Digital kurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse

2020-09-24

Välkommen till digital heldagskurs i energieffektivisering i befintlig bebyggelse som anordnas av Energi- och Miljötekniska föreningen i samarbete med Willy Ociansson från Willy´s Clean Tech.


  Allmän

×