Tekniska verken verifierar kvaliteten i Kamstrups mätare

2020-09-15 Kamstrup AB

Det marknadsledande energianalysföretaget Kamstrup har slutit ett partnerskapsavtal med Tekniska verken i Linköping om mätarverifiering. ”Att konsumenterna kan lita på mätarna är en förutsättning för att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen av försörjningsnäten innebär. Genom tester i ett oberoende laboratorium kan vi få en veri-fiering på vår höga kvalitet under hela mätarens livslängd, upp till 16 år, säger Jesper Daugaard, VD på Kamstrup i Sverige. 

Kamstrup har under de senaste tio åren vuxit till en ledande aktör på den nordiska marknaden inom framförallt vatten och energimätning. De batteridrivna mätarna är konstruerade för en livstid på 16 år, vilket är väsentligt längre än de 10 år som lagen kräver.

- Vår teknik har satt en ny standard för livslängden på energi- och vattenmätare. Det finns därför skäl att se över lagstiftningen av både ekonomiska och miljömässiga skäl, säger Jesper Daugaard, VD på Kamstrup i Sverige.

Avtalet med Tekniska verken innebär att mätarna genomgår oberoende tester för att garantera mätnoggrannheten. 

- Vi är glada att sluta ett partnerskapsavtal med den svenska marknadsledaren av intelligenta mätare. Eftersom vårt avtal endast gäller verifiering, kalibrering och reparationer av mätare kan vi garantera samma objektivitet i egenskap av ett oberoende ackrediterat laboratorium, säger Fredrik Passot, chef på avdelningen för ackrediterade tjänster på Tekniska verken Linköping Nät AB.

Jesper Daugaard framhåller vikten av tillförlitlighet och de stora möjligheter som dagens digitala teknik innebär.

- En rättvis och korrekt faktura är grundläggande för försörjningsföretagens förtroende. Den stora mängden data innebär i sin tur stora möjligheter för konsumenterna att själva styra och anpassa sin egen förbrukning, säger Jesper Daugaard. 

Kontakt:
Jesper Daugaard
Senior Vice President
Country Manager, Kamstrup Sweden
Tel: 08-522 265 00
[email protected]


 Dela     Tillbaka  

Göteborg Energi och Kamstrup i avtal om smart mätning

2020-11-26

Göteborg Energi har efter upphandling tecknat avtal med Kamstrup om en ny totallösning för smart mätning som ökar kundnyttan, effektiviserar nätdriften och stödjer den gröna omställningen i staden.


  El Referensprojekt

Kamstrup och Avance Metering inleder strategiskt samarbete

2020-06-26

Kamstrup och Avance Metering ingår ett strategiskt partnerskap för att skapa mer hållbara och flexibla lösningar för elnät, fjärrvärme och vatten.


  El Arbetsmarknad

Delad infrastruktur leder till lägre kostnader

2020-06-24

Senast 2024 måste alla elmätare bytas ut till smarta elmätare för att möta framtidens lagkrav. Nässjö Affärsverk (NAV), Eksjö Energi, Njudung Energi och Vimmerby Energi & Miljö har gått samman för att få en kostnadseffektiv lösning.


  El Automation/Styr- och Regler Referensprojekt

Lösning levererade värde redan från dag ett

2020-05-28

Söderhamn Nära gick från ett dyrt, tidskrävande och föråldrat förhållningssätt gällande läckagedetektering, till en ny lösning för akustisk läckagedetektering med möjlighet att prioritera sina insatser.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Kamstrup gör omfattade investeringar

2020-03-23

Kamstrup gör omfattade investeringar i utveckling och nya marknader.


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) El

Träffa oss på Distributionsdagarna idag och imorgon

2020-01-22

Vi kommer att visa upp vårt analysverktyg Heat Intelligence som är en innovativ analysplattform som använder de data du redan har för att diagnostisera ditt distributionsnät och effektivt lokalisera eventuella värmeförluster.


  Värme

”Lyssnande” vattenmätare nytt vapen mot vattenförluster

2019-12-02

Vattenförlusterna i Sveriges kommuner är stora och jakten på att hitta läckor är en tidskrävande uppgift med stora kostnader. Söderhamn är en av de första kommunerna i landet att testa en ny ultraljudsteknik som gör det möjligt att upptäcka läckor.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

Ska du till konferensen Fjärrvärmecentraler & Energimätare?

2019-10-21

Välkommen att besöka Peter Kontturi och Roine Strömberg från Kamstrup som kommer att finnas på plats på konferensen Fjärrvärmecentraler och Energimätare på Radisson Blu Arlandia för att bland annat visa upp vårt analysverktyg Heat Intelligence.


  Värme

Ny metod avslöjar vattenläckor på Gotland

2019-07-01

Nivåerna i Gotlands vattenmagasin är fortsatt låga inför den kommande Almedalsveckan trots bevattningsförbudet som infördes redan den 1 april. Nu testas en ny digital lösning från Kamstrup på Gotland som ger frekventa mätdata från varje hushåll.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Referensprojekt

×