Uppskattat webbinarium på ExpoVent

2020-05-26 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/bblars.JPG
Lars Ekberg höll i webbinarium under webbversionen av ExpoVent. Foto: Ulrik Hammarsträng

ExpoVent i Visby, Stockholm och Nyköping, som flytttat ut på webben på grund av coronapandemin, inleddes med ett webbinarium med Lars Ekberg som är verksam som konsult vid CIT Energy Management och adjungerad professor vid Chalmers. Rubriken för dagen var Funktionssäker ventilation för nöjda brukare. Webbinariet arrangerades i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen. 

- Bra inneklimat handlar om saker som ren luft, bra akustik, rätt ljusförhållanden och inte minst möjligheten för brukaren att påverka inomhusmiljön. Som fastighetsägare handlar det om att definiera önskat inneklimat, ta hänsyn till belastningar som solinstrålning, påverkan från människor och föreningar från exempelvis byggmaterial och inredning. Brister i inomhusmiljön får konsekvenser i form av lidande, minskad produktivitet och ökade kostnader på grund av exempelvis dålig publicitet. Mina generella tips är att använda sig av de myndighetsföreskrifter, från bland annat Arbetsmiljöverket, och branschråd, som exempelvis R1:an och Swesiaq-modelllen, som finns tillgängliga. 

Lars Ekberg bjöd också på en genomgång av lite om den forskning som finns gällande luftflödens betydelse för produktivitet. 
- Här visar flera rapporter på att det finns ett samband mellan högre luftflöde och produktivitet. Men det gäller bara upp till en viss gräns då det exempelvis kan skapas drag vid för höga luftflöden. Jag skulle vilja säga att 10 liter/sekund och person är tillräckligt. Forskningen visar att en viss procent kan känna obehag av dålig lukt vid 1000 ppm CO2, men att i princip 100% vänjer sig fort. Ofta är det värmen som ger känslan av dålig luft. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/larswebb2.jpg
Att skapa bra inneklimat handlar om att lägga pussel. Foto: Ulrik Hammarsträng

I sin sammanfattning poängterade Lars Ekberg att det är viktigt att man inte tappar bort helheten när man tittar på inomhusklimatet. 
- Det handlar om att undvika störande emissioner från bygg- och inredningsdetaljer, emissioner från fuktskador, störande lukter från människor och deras verksamhet samt föroreningar utifrån. Det handlar också om rätt ventilationsflöden, effektiv ventilation och effektiva luftfilter. 

Samma webbinarium arrangeras även klockan 10, den 27 och 28 maj. Se länken nedan för mer information. 

Till ExpoVent på webben!

 

 

 

 


 Dela     Tillbaka  

Heta föreläsningar och vassa leverantörer på DigiVent!

2021-03-05

16-18 mars är det dags för DigiVent. Kom och håll igång diskussionen med din leverantör. Vi erbjuder även spännande inspirationsföreläsningar med Lars Ekberg från CIT, Yifan Guo från Assemblin och Fredrik Karlsson från Sweco. Klicka och läs mer.


  Ventilation

Ny fjärrvärmetermos i Göteborg

2021-03-05

Ett nytt landmärke finns nu i Göteborg. Det är en 60 meter hög "termos" där varmvatten till fjärrvärmenätet lagras, rapporterar sverigesradio.se.


  Värme

Ny Profil på Slussen.biz

2021-03-03

År 2021 första Profil är väg- och vatteningenjör från KTH, har arbetat med att restaurera broar i Honduras och är utvecklings- och hållbarhetschef på en stor branschorganisation.


  Allmän Profilen

Nominera till VA-priset!

2021-03-01

Vem vill du nominera till VA-priset – ett pris som belyser goda initiativ som uppmärksammar statusen på landets VA-nät och i förlängningen skapar förutsättningar för en framtidssäker hantering av vatten- och avloppsnät.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

DigiVent laddar för ny digital turné!

2021-02-26

16-18 mars finns det återigen dags att flera av de ledande leverantörerna på venilationsområdet och ta del av spännande föreläsningar, arrangerade i samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen, under den digitala turnén med DigiVent.


  Ventilation

Kartläggning av elsystemet

2021-02-25

Konsultbolaget WSP har kartlagt hur elsystemet ser ut i Sveriges kommuner och hur det kan komma att se ut 2045.


  El Utbildning & FoU

Mikroplast i dricksvatten

2021-02-19

Svenskt Vatten publicerar rapporten "Mikroplast i vatten".


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

VS- och ventilationsentreprenörerna med flest projekt 2020

2021-02-19

Med statistik från vår projektdatabas presenterar Byggfakta topplistor som visar vilka ventilationsentreprenörer och rörinstallatörer som var mest anlitade på projektmarknaden under 2020.


  Ventilation Värme Sanitet (Fastighets VA) Utbildning & FoU Arbetsmarknad

Uppföljning av solcellsanläggningar

2021-02-19

Två tredjedelar av projektet Solmätt är nu klara. Projektet behandlar fastighetsägares utmaningar gällande uppföljning av solcellsanläggningar.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Framtidens solcellssystem kombinerar odling och elproduktion

2021-02-18

I framtiden är det möjligt att vi använder oss av solcellssystem som kombinerar odling och elproduktion. På MDH bedrivs ett forskningsprojekt som för första gången i Sverige undersöker den dubbla nyttan med just detta.


  El Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

×