Betydande energieffektivisering vid renovering

2020-02-14 Slussen Building Services

 

https://slussen.azureedge.net/image/353/arsta1.png
På taket av ett av punkthusen på Valla torg i Årsta. Foto: Ulrik Hammarsträng

Slussen.biz hängde med när Energi- och Miljötekniska Föreningen arrangerade studiebesök i nyrenoverade fastigheter på Valla torg i södra Stockholm. 

Ett 15-tal intresserade slöt upp för att få veta mer om renoveringen, som skett inom ramen för EU:s GrowSmarterprojekt, av fastigheterna kring Valla torg i Årsta. Dagens ciceron var Harry Matero från Skanska, som varit med i renoveringsprocessen, som hastigt fått hoppa in då Stockholmshems representant fått förhinder. 
- GrowSmarter är ett EU-projekt som Stockholms stad gick in i 2014 och Stockholmshem gjorde en energikartläggning av området runt Valla torg som består av fyra punkthus med fjorton våningar och fyra lamellhus med tre våningar från den tidiga miljonprogramseran. Totalt handlar det om drygt 300 lägenheter. EU har också finansierat delar av projektet. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/harry_1.png
Harry Matero, Skanska, berättade om energienergieffektiviseringsåtgärder som genomförts inom ramen för EU:s Growsmarterprojekt. Foto: Ulrik Hammarsträng

Den energikartläggning som gjordes visade att energianvändningen låg på 127-132 kWh per kvadratmeter och år köpt energi
- Åtgärder som gjorts är bland annat att FX-ventilation med inbyggd värmepump och värmeåtervinning, med hjälp av värmeväxlare, som producerar värme och varmvatten installerats. Det är en åtgärd gjort i tidigare projekt med gott resultat. Vi har också tilläggsisolerat, installerat solceller, adaptiv styrning och fönster med betydligt lägre U-värde än de som fanns tidigare. Vid behov har fjärrvärme använts som spetsvärme. Ett av punkthusen har också satts “off-grid” med värmepump som värmekälla. 

https://slussen.azureedge.net/image/353/teknikrum.png
Högst upp i fastigheten finns ett teknikrum med bland annat ventilationsaggregat med frånluftsvärmepumpar. Foto:Ulrik Hammarsträng

Tack vare genomförda energi har man klarat den av EU uppsatta energieffektiviseringsmålen på 60% sänkning av köpt energi. Under processen gång har man också ställts inför utmaningar och fått lärdomar.
- Bland utmaningarna fanns naturligtvis att administrera logistiken kring de boende som ju fått flytta ut från sina bostäder. Även kommunikationen med de boende har varit en utmaning. När det gäller lärdomar att ta med sig finns bland annat valet av styrsystem, att fönstren kanske hade för lågt U-värde då det blivit problem med frost. Vi är nöjda med valet av Fx-ventilation vid renoveringen. Avslutningsvis får man inte missa mjuka aspekter som att området fått ett lyft med bland annat trygghetsskapande åtgärder som att tvättstugorna flyttats från källare till markplan.

Som avslutning på studiebesöket gjordes besök i fläktutrymmet högst upp i huset och i källaren där bland annat spillvatten. Det bjöds också på en titt ut på fastighetens tak där solceller installerats. 

Mer om GrowSmarter i Stockholm

Till GrowSmarters hemsida

Ulrik Hammarsträng


 Dela     Tillbaka  

Högt tryck på ExpoVent i Norrland!

2020-09-22

Det är högt tryck på det begränsade antalet platser på ExpoVent i Norrland. För de som inte har möjlighet att komma finns möjlighet att delta digitalt.


  Ventilation

Ta en titt i Rekryteringsbanken!

2020-09-22

Rekryteringsbanken har fyllts på ytterligare. Är du på jakt efter kompetenta nytillskott i organisationen? Ta en titt!


  Allmän Arbetsmarknad

Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-18

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent: Fysiskt+Digitalt=Sant

2020-09-18

ExpoVent ger sig ut på vägarna igen, men det finns också möjlighet till digitala möten för den som inte har möjlighet att göra ett besök.


  Ventilation

Kartläggning av mikroplaster

2020-09-17

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Helhetssyn krävs för lyckad renovering

2020-09-16

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Dimensioneringstal för vattenförbrukning

2020-09-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora Inneklimatpriset firar 20 år - Lämna ditt förslag!

2020-09-15

Vilket företag/organisation vill du ska vinna 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut under pompa och ståt på Nordbygg i april?


  Allmän

Enkät om mätning i FTX-aggregat

2020-09-15

Fastighetsnätverket för lokaler, Belok, vill ha svar på en enkät gällande mätning av FTX-aggregat.


  Ventilation Utbildning & FoU

Grön återhämtning ska ta Sverige ur dubbla kriser

2020-09-14

Den globala uppvärmningen fortsätter utan hänsyn till coronakrisen. Klimatförändringarna förblir vår generations ödesfråga. Därför föreslår regeringen 9,7 miljarder kronor i satsningar på grön återhämtning i budgetpropositionen för 2021.


  Allmän Energieffektivisering Utbildning & FoU

×