EnergiPuls 24 januari

2020-01-08 EnergiNätverk Sverige

Från EUs energieffektiviseringsdirektiv kommer kravet att individuell mätning och debitering (IMD) för värme och varmvatten i lägenheter ska installeras om det är tekniskt möjligt och kostnadseffektivt. Boverket har utrett om IMD är kostnadseffektivt vid ett flertal tillfällen. Vid flera tillfällen har slutsatsen blivit att det inte är kostnadseffektivt i Sverige. Frågan är uppe igen inför uppdateringar till kommande byggregler.

Agneta Persson har genomfört flera analyser om IMD. Hon presenterar för- och nackdelar med IMD och hur resultatet av analysen blir olika beroende på vilket perspektiv man anlägger.

 

Talare:        Agneta Persson

Tid:              24 januari kl. 8.00-9.00, frukost serveras från kl. 7.30

Plats:           Ramberg Advokater, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm.

 

Sista dag för anmälan är den 21 januari.

EnergiPulsen är gratis för medlemmar. Icke-medlemmar betalar 1 000 kr exkl. moms.

Välkomna!

Anmälan görs nedan, ha lite tålamod det tar några sekunder innan du får en bekräftelse på sidan på att du är anmäls.


 Dela     Tillbaka  

EnergiPuls 12/2 -AI för energieffektiv drift- & förvaltning

2020-02-21

AI för energieffektiv drift- och förvaltning


  Allmän

Klimatpolitiska vägvalsutredningen

2020-01-24

EnergiPuls i Stockholm torsdag den 6 februari.


  Allmän

Nätverksträff - Behövs Energisamordnare i byggprojekt?

2019-11-21

Välkommen till en Nätverksträff för att diskutera Energisamordnarens roll, den 4 december i Stockholm.


  Ventilation Värme Kyla El Energieffektivisering

EnergiPuls den 15 november

2019-10-18

Tekniska lösningar för den bristande kapaciteten i elnätet!


  Allmän

Energinätverk Sverige - EnergiPuls den 10 oktober

2019-09-23

Klimatpolitiska rådets fokus framåt?


  Allmän

Nätverksträff den 18 september

2019-09-06

Färdplan för ett fossilfritt elsystem Energinätverk Sverige bjuder in till nätverksträff på temat fossilfritt elsystem. Inbjudan riktar sig till Energinätverk Sveriges medlemmar.


  Allmän

EnergiNätverk Sverige - EnergiPuls den 30/8

2019-08-13

Räcker kapaciteten i elnäten? Vi hör dagligen om hur bristande kapacitet i elnäten begränsar möjligheterna för nya industrietableringar och nya bostadsområden. Hur ser det ut egentligen? Vilka är problemen och vilka är lösningarna? Välkommen till


  Allmän

EnergiPuls den 29 maj – Elektrifiering av transporter

2019-05-12

EnergiPuls den 29 maj – Elbilar och elektrifieringen av transporter i Stockholm.


  El

EnergiPuls den 3 maj - Cirkulär ekonomi

2019-04-10

EnergiNätverk Sverige bjuder in till frukostseminarium om cirkulär ekonomi.


  Allmän

×