Energimärkningen på belysningsarmaturer tas bort

2020-01-07 Slussen Building Services

Från och med 25 december 2019 ska armaturer för belysning inte längre vara energimärkta.

EU har nyligen publicerat nya förordningar om ekodesign och energimärkning. En nyhet är att kravet på energimärkning av belysningsarmaturer upphör 25 december 2019. Energimyndigheten råder återförsäljare att ta bort eller täcka över energimärkningen på belysningsarmaturer. Energimyndigheten ansvarar för tillsyn av lagkraven och kommer att bedöma efterlevnaden på rimligt sätt.

Armaturer med inbyggd ljuskälla ska energimärkas från hösten 2021

En del armaturer för belysning har en inbyggd ljuskälla. Från och med den 1 september 2021 införs nya krav på att sådana armaturer är energimärkta. Armaturer som säljs utan ljuskälla kommer inte att omfattas av krav på energimärkning.

Fördjupade fakta

Den 5 december 2019 publicerades en ny ekodesignförordning (EU 2019/2020) och en ny energimärkningsförordning (EU 2019/2015) för belysning. De olika kraven i dessa träder i kraft allteftersom. Bland annat upphör krav (från EU 874/2012) på energimärkning av armaturer från den 25 december 2019.

Armaturer med inbyggd ljuskälla ska läggas i databasen EPREL från 1 maj 2021.

Läs de nya förordningarna om belysning här.

Läs mer om andra nyligen publicerade förordningar här.

Läs mer om databasen EPREL här.

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Vad är luftkvalitet - egentligen?

2020-09-23

Vad är luftkvalitet - egentligen? Det var rubriken på det webbinarium som arrangerades av Genano och samlade ett 60-tal åhörare. Föreläsare var forskarna Lars Ekberg och Anna-Sara Claeson.


  Ventilation

Utreder problemet med jordfelsbrytare

2020-09-23

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier.


  El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Högt tryck på ExpoVent i Norrland!

2020-09-22

Det är högt tryck på det begränsade antalet platser på ExpoVent i Norrland. För de som inte har möjlighet att komma finns möjlighet att delta digitalt.


  Ventilation

Ta en titt i Rekryteringsbanken!

2020-09-22

Rekryteringsbanken har fyllts på ytterligare. Är du på jakt efter kompetenta nytillskott i organisationen? Ta en titt!


  Allmän Arbetsmarknad

Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-18

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent: Fysiskt+Digitalt=Sant

2020-09-18

ExpoVent ger sig ut på vägarna igen, men det finns också möjlighet till digitala möten för den som inte har möjlighet att göra ett besök.


  Ventilation

Kartläggning av mikroplaster

2020-09-17

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Helhetssyn krävs för lyckad renovering

2020-09-16

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Dimensioneringstal för vattenförbrukning

2020-09-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora Inneklimatpriset firar 20 år - Lämna ditt förslag!

2020-09-15

Vilket företag/organisation vill du ska vinna 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut under pompa och ståt på Nordbygg i april?


  Allmän

×