Alarmistiskt i medierapportering om konstgräs

2019-12-18 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/jkpgxxx.jpg

En ny studie vid Jönköping University (JU) visar att risken för spridning av mikroplaster i vattenmiljöer är en viktig utgångspunkt när medierna rapporterar om konstgräs som miljöfråga. Studien visar också att rapporteringen innehåller alarmistiska inslag, även om miljöriskerna med konstgräs emellanåt också tonas ner.

– Man måste se medierapporteringen om konstgräs som en del i ett större offentligt samtal om miljön, och speciellt om spridningen av plast i haven, säger Ernesto Abalo, som är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation vid JU, som gjort studien. Det finns en oro att vi skräpar ner och förstör vattenmiljöer och när konstgräset pekas ut som en viktig utsläppskälla dras lätt slutsatsen att konstgräsplaner är en direkt och stor bidragande orsak till denna nedskräpning. Detta kan skymma för andra hållbarhetsaspekter, som exempelvis återbruk av olika material, säger han.

Studien visar att kartläggningen av mikroplastkällor som IVL Svenska Miljöinstitutet gjorde 2016 och där konstgräs rankas som den näst största källan till mikroplast, utgör en central källa i medierapporteringen.

– Det är helt klart en viktig källa för att skapa kunskap om konstgräs. Medierna har dock inte alltid tagit hänsyn till osäkerheten i mätningarna. Det är värt att notera att IVL själva understryker att man inte vet hur mycket mikroplats från konstgräs som sprids i vattenmiljöer, och det råder osäkerhet i forskningen om detta, tillägger han.

Studien är en av de första som undersöker mediebilden om konstgräs och mikroplaster, något som Abalo menar behöver utforskas mer.

– Detta är viktiga miljöfrågor som får ett allt större utrymme i den politiska debatten. Därför är det viktigt att förstå vilken roll som nyhetsmedierna spelar, dels i synliggörandet av frågorna, dels vad gäller vilka perspektiv som kommer fram, säger Abalo.

Forskningsprojektet, som ingår i forskningsmiljön Sustainable Communication vid Högskolan för lärande och kommunikation, är finansierat av Svensk Däckåtervinning AB och studien i fråga är den andra delstudien av tre.

Studien kan laddas här: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1377529&dswid=-529

Den första delstudien kan laddas ner här: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1313664&dswid=-8277

Källa: Jönköping University


 Dela     Tillbaka  

Ny webbguide om energieffektivisering i företag

2020-02-20

För att underlätta för företag som vill komma igång eller fortsätta arbeta med energieffektivisering lanserar Energimyndigheten nu en webbguide.


  Allmän Energieffektivisering

Konferens i Göteborg om ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa

2020-02-20

Cirka 130 personer fanns på plats i Göteborg för lyssna på olika aspekter av byggnadsrelaterad ohälsa när Västfastigheter ordnade konferens i samarbete med Genano.


  Allmän

På väg mot nya mål!

2020-02-19

Jörgen Henningsson, med lång erfarenhet inom värme- och energibranscherna, är öppen för nya utmaningar och tar gärna emot tips från Slussen.biz läsekrets.


  Allmän Arbetsmarknad

Lyckad Norrlandstripp för ExpoStyr

2020-02-19

Det var stort intresse när ExpoStyr gav sig ut på turné till Norrland med 16 utställare. I samarbete med Energi- och Miljötekniska Föreningen hade besökarna också möjlighet att ta del av föreläsningar inom området fastighetsautomation.


  Allmän Automation/Styr- och Regler

Många nyfikna på nytt produktvalsprogram

2020-02-19

Ett 100-tal nyfikna konsulter hade nappat på Systemairs inbjudan till presentation av det nya produktvalsprogrammet Systemair DESIGN kombinerat med underhållning på klassiska Norra Brunn i Stockholm en måndagskväll i februari.


  Ventilation Projekterings- & förvaltningsprogram Nordbygg

Våra energisystem påverkas av klimat med ökat extremväder

2020-02-18

Klimatförändringar med tilltagande stormar och värmeböljor, får också följder för vår energiförsörjning. Ett internationellt forskarlag har nu tagit fram en ny metod för att beräkna hur extremväder inverkar på energisystemen.


  Allmän Brand & säkerhet Utbildning & FoU

Stor vattenläcka i centrala Stockholm

2020-02-17

En stor vattenläcka, med följden att en byggkran riskerar att välta, har inträffat i centrala Stockholm, rapporterar svt.se.


  Vatten & avlopp (yttre VA)

Betydande energieffektivisering vid renovering

2020-02-14

Slussen.biz hängde med när Energi- och Miljötekniska Föreningen arrangerade studiebesök i nyrenoverade fastigheter på Valla torg i Årsta i södra Stockholm.


  Allmän Energieffektivisering Solvärme & solenergi Referensprojekt Isolering

SGU får ny generaldirektör

2020-02-14

Regeringen har beslutat att utse Anneli Wirtén till generaldirektör för Sveriges geologiska undersökning (SGU).


  Värme Vatten & avlopp (yttre VA) Arbetsmarknad

Vattenproblem i Gnesta

2020-02-12

Med anledning av misstankar om förorenat vatten till hushåll i delar av Gnesta kommun stängdes vattnet av under en dag, skriver kommunen på sin hemsida.


  Vatten & avlopp (yttre VA)