Alarmistiskt i medierapportering om konstgräs

2019-12-18 Slussen Building Services

https://slussen.azureedge.net/image/353/jkpgxxx.jpg

En ny studie vid Jönköping University (JU) visar att risken för spridning av mikroplaster i vattenmiljöer är en viktig utgångspunkt när medierna rapporterar om konstgräs som miljöfråga. Studien visar också att rapporteringen innehåller alarmistiska inslag, även om miljöriskerna med konstgräs emellanåt också tonas ner.

– Man måste se medierapporteringen om konstgräs som en del i ett större offentligt samtal om miljön, och speciellt om spridningen av plast i haven, säger Ernesto Abalo, som är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan för lärande och kommunikation vid JU, som gjort studien. Det finns en oro att vi skräpar ner och förstör vattenmiljöer och när konstgräset pekas ut som en viktig utsläppskälla dras lätt slutsatsen att konstgräsplaner är en direkt och stor bidragande orsak till denna nedskräpning. Detta kan skymma för andra hållbarhetsaspekter, som exempelvis återbruk av olika material, säger han.

Studien visar att kartläggningen av mikroplastkällor som IVL Svenska Miljöinstitutet gjorde 2016 och där konstgräs rankas som den näst största källan till mikroplast, utgör en central källa i medierapporteringen.

– Det är helt klart en viktig källa för att skapa kunskap om konstgräs. Medierna har dock inte alltid tagit hänsyn till osäkerheten i mätningarna. Det är värt att notera att IVL själva understryker att man inte vet hur mycket mikroplats från konstgräs som sprids i vattenmiljöer, och det råder osäkerhet i forskningen om detta, tillägger han.

Studien är en av de första som undersöker mediebilden om konstgräs och mikroplaster, något som Abalo menar behöver utforskas mer.

– Detta är viktiga miljöfrågor som får ett allt större utrymme i den politiska debatten. Därför är det viktigt att förstå vilken roll som nyhetsmedierna spelar, dels i synliggörandet av frågorna, dels vad gäller vilka perspektiv som kommer fram, säger Abalo.

Forskningsprojektet, som ingår i forskningsmiljön Sustainable Communication vid Högskolan för lärande och kommunikation, är finansierat av Svensk Däckåtervinning AB och studien i fråga är den andra delstudien av tre.

Studien kan laddas här: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1377529&dswid=-529

Den första delstudien kan laddas ner här: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1313664&dswid=-8277

Källa: Jönköping University


 Dela     Tillbaka  

Vad är luftkvalitet - egentligen?

2020-09-23

Vad är luftkvalitet - egentligen? Det var rubriken på det webbinarium som arrangerades av Genano och samlade ett 60-tal åhörare. Föreläsare var forskarna Lars Ekberg och Anna-Sara Claeson.


  Ventilation

Utreder problemet med jordfelsbrytare

2020-09-23

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier.


  El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Högt tryck på ExpoVent i Norrland!

2020-09-22

Det är högt tryck på det begränsade antalet platser på ExpoVent i Norrland. För de som inte har möjlighet att komma finns möjlighet att delta digitalt.


  Ventilation

Ta en titt i Rekryteringsbanken!

2020-09-22

Rekryteringsbanken har fyllts på ytterligare. Är du på jakt efter kompetenta nytillskott i organisationen? Ta en titt!


  Allmän Arbetsmarknad

Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-18

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent: Fysiskt+Digitalt=Sant

2020-09-18

ExpoVent ger sig ut på vägarna igen, men det finns också möjlighet till digitala möten för den som inte har möjlighet att göra ett besök.


  Ventilation

Kartläggning av mikroplaster

2020-09-17

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Helhetssyn krävs för lyckad renovering

2020-09-16

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Dimensioneringstal för vattenförbrukning

2020-09-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora Inneklimatpriset firar 20 år - Lämna ditt förslag!

2020-09-15

Vilket företag/organisation vill du ska vinna 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut under pompa och ståt på Nordbygg i april?


  Allmän

×