25 nya projekt ska bidra till framtidens energisystem

2019-12-17 Slussen Building Services

Grundforskning kan ge värdefulla insikter inom olika områden. Nu har energimyndigheten beviljat 122 miljoner till 25 olika projekt inom energiriktad grundforskning.

Ett projekt ska studera järnbaserade material som möjliggör framställning av solbränsle i stor skala. Ett annat ska analysera institutionella och ideologiska förutsättningar för en storskalig omställning av energisystemet.

– Forskningen är viktig när det kommer till att ge viktiga kunskaper och nya vetenskapliga perspektiv. Vi behöver fler forskare inom energi- och klimatområdet för att nå klimatmålen, säger Fredrik Brändström, programansvarig på Energimyndigheten.

Projekten inom energiriktad grundforskning spänner över ett brett fält av energifrågor. Ett område är genusanalys med fokus på män i energisektorn. Andra projekt som fått stöd handlar om nanoforskning med tillämpningar inom solceller, batterier, belysning och biologisk forskning som kan leda till nya förnybara drivmedel.

Nu kan du söka finansiering i ny utlysning

Energimyndigheten har finansierat grundforskningsprojekt inom energiområdet sedan 2006 och utlysningarna genomförs i samverkan med Vetenskapsrådet. Nu finns en ny utlysning öppen ”Nyfikenhetsdriven forskning för ett hållbart energisystem”. Utlysningen välkomnar projekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap och samhällsvetenskap och humaniora.

Projekten måste ha en hög vetenskaplig kvalitet och på sikt ha potential att bidra med ny kunskap, ökad förståelse eller nya lösningar för att möta avgörande utmaningar rörande framtida energisystem och bidra till:

  • ett helt förnybart energisystem,
  • ett resurseffektivt samhälle,
  • ett flexibelt och robust energisystem,
  • samspel i energisystemet.

Klicka här för att läsa mer om de beviljdade projekten!

Källa: Energimyndigheten


 Dela     Tillbaka  

Vad är luftkvalitet - egentligen?

2020-09-23

Vad är luftkvalitet - egentligen? Det var rubriken på det webbinarium som arrangerades av Genano och samlade ett 60-tal åhörare. Föreläsare var forskarna Lars Ekberg och Anna-Sara Claeson.


  Ventilation

Utreder problemet med jordfelsbrytare

2020-09-23

Energimyndigheten och Energiforsk har gett forskare vid Luleå tekniska universitet uppdraget att utreda problemet med att jordfelsbrytare inte alltid fungerar vid solcellsanläggningar i villor och industrier.


  El Automation/Styr- och Regler Brand & säkerhet Solvärme & solenergi Utbildning & FoU

Högt tryck på ExpoVent i Norrland!

2020-09-22

Det är högt tryck på det begränsade antalet platser på ExpoVent i Norrland. För de som inte har möjlighet att komma finns möjlighet att delta digitalt.


  Ventilation

Ta en titt i Rekryteringsbanken!

2020-09-22

Rekryteringsbanken har fyllts på ytterligare. Är du på jakt efter kompetenta nytillskott i organisationen? Ta en titt!


  Allmän Arbetsmarknad

Efsa fastställer bedömning av PFAS-ämnen

2020-09-18

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, fastställer nu sin bedömning av hur mycket PFAS-ämnen man kan få i sig utan risk för hälsan.


  Allmän Utbildning & FoU

ExpoVent: Fysiskt+Digitalt=Sant

2020-09-18

ExpoVent ger sig ut på vägarna igen, men det finns också möjlighet till digitala möten för den som inte har möjlighet att göra ett besök.


  Ventilation

Kartläggning av mikroplaster

2020-09-17

Svenskt Vatten presenterar rapporten Kartläggning av mikroplaster – till, inom och från avloppsreningsverk.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Helhetssyn krävs för lyckad renovering

2020-09-16

För ett få till ett bra inomhusklimat och samtidigt inte använda onödigt mycket energi behövs en helhetssyn där man tar hänsyn till många olika faktorer. Den slutsatsen är ett av resultaten av det tvärvetenskapliga projektet PEIRE.


  Ventilation Värme Kyla Energieffektivisering Utbildning & FoU

Dimensioneringstal för vattenförbrukning

2020-09-15

Svenskt Vatten presenterar rapporten Dimensioneringstal för vattenförbrukning.


  Vatten & avlopp (yttre VA) Utbildning & FoU

Stora Inneklimatpriset firar 20 år - Lämna ditt förslag!

2020-09-15

Vilket företag/organisation vill du ska vinna 20:e upplagan av Stora Inneklimatpriset som kommer delas ut under pompa och ståt på Nordbygg i april?


  Allmän

×