ExpoKyla


Expo är mötesplatsen som lockar lokala kylentreprenörer, kyl- och vvs-konsulter, industrier och handel samt kommuner, både virtuellt och i verkligheten, för att ta del av de senaste lösningarna och produktnyheterna.

Branschens egen minimässa

Det är här beslutsunderlagen skapas för framtida investeringar! Välkommen att träffa kylbranschens profiler. Expo har öppet mellan klockan 10 och 14 respektive dag. Då serveras även gratis lunchbuffé till samtliga föranmälda besökare!

Under ExpoKyla i Örebro och Västerås bjuder Incert AB in till en 20-30 minuters föreläsning och informerar om gällande regler för hantering av köldmedier i kyl- och värmepumpanläggningar samt de förändringar som är att vänta i en reviderad svensk köldmedieförordning. Dessutom presenteras den nya frivilliga personcertifieringen för installatörer av förnybar energi med koppling till EU:s förnybarhetsdirektiv. Örebro och Västerås kl. 9.45 och 13.15. Separat anmälan: [email protected]