Solenergi för energibolag


https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/larsandrenskyltliten.jpg

Erbjudande till medarbetare som jobbar med förnybar energi och omställningsfrågor på energibolag.

Halvdagskursen inleds med en statusrapport kring förnybar energi (såväl nationellt som internationellt), kort om energieffektivt byggande och solenergins möjlighet att skapa nollenergihus och plusenergihus.

Hur väljer man rätt teknik? Hur lönsam är egentligen solel? I tider där allt fokus ligger på solel och solceller erbjuds en bred och överskådlig föreläsning kring solenergi.

Kursdeltagarna ska efter kursen förstå skillnaden för olika tillämpningsformer och vilken teknik som ger bäst nytta och störst lönsamhet utifrån rådande förutsättningar.

Föreläsare Lars Andrén har arbetat med solenergi sedan tidigt 1980-tal, varit ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi 1995 – 2015, skrivit ett antal böcker i ämnet och är landets mest anlitade föredragshållare på tema solenergi.

Det går även bra att påverka innehåll och omfång av kursen efter önskemål. För prisuppgift och övriga frågor, kontakta Eva Nathanson, [email protected] 

×