Fördjupningskurs Entreprenadrätt Pris: 3 200 kr


https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/353/AG.jpg


Heldagskurs som riktar sig till entreprenörer inom bygg-, installations- och anläggningssektorn, platschef, arbetsledare, projektledare samt till övrig ledande personal. 

Kursen är lämplig för dig som nyligen har gått grundkurs i entreprenadrätt eller för dig som har ett par års erfarenhet av att arbeta på AB 04/ABT 06.

I fördjupningskursen i entreprenadrätt får du lära dig hur man som entreprenör bör agera för att undvika rättsförluster och därmed spara pengar. På fördjupningskursen går vi på djupet inom enskilda områden i standardavtalen AB 04/ABT 06. Reglerna presenteras utifrån verkliga fall och du som deltagare har möjlighet att bidra med frågor och exempel från din egen arbetssituation. Under kursen görs en fördjupad genomgång av entreprenörens felansvar och hur entreprenören ska hantera projekt med många ändringar, hinder och störningar. Vi går även igenom entreprenörens skadeståndsansvar, besiktningsförfarandet och nya rättsfall inom entreprenadrätten.

Kurslokal AG Advokat, Regeringsgatan 38, 6 tr. Stockholm
Föreläsare Advokat Johan Wingmark.

För intresseanmälan och mer information kontakta Eva Nathanson, [email protected]

 

×