Slussen.biz Expon

Välkommen till Expo, en ledande arrangör av B2B möten i hela Sverige. Här träffar du de främsta varumärkena inom installationsteknik, VA och fastighetsautomation. Vi kommer till -30 talet orter varje år - för att effektivisera din vardag. Läs mer om ExpoVent, ExpoKyla, ExpoVA och ExpoStyr här.


Vecka 44 ExpoKyla Norrland - 2019

Tillfällen

191029
Kl. 10:00

Luleå

Anmälan

191030
Kl. 10:00

Umeå

Anmälan

191031
Kl. 10:00

Sundsvall

Anmälan


UtställareNyheter
<div style="font-family: arial; font-size: 1.4em; padding: .3em; color:#16c1f3; background-color: #efefef; width: 96%;">Nyheter fr&aring;n utst&auml;llarna:</div><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/9790?orgId=353&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Försäljningsökning för värmepumpar</a></h4><p>Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år, enligt SKVP:s försäljningsstatistik. </p><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/9682?orgId=41592&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Panasonics kommersiella sortiment blir ännu smartare</a></h4><p>Nu lanserar Panasonic en ny WLAN-adapter till sitt kommersiella sortiment. Den nya adaptern kan ansluta upp till 200 enheter till Panasonic Comfort Cloud-app, viket gör det möjligt för användaren att övervaka och kontrollera kommersiella enheter.</p><h4><a href="http://www.slussen.biz/Home/MainOrganizationPage/9774?orgId=994&type=News" style="font-size:1.4em; color:#f5a32e;">Lär dig mer om energieffektiva EC-fläktar i vår fläktskola!</a></h4><p>I vår fläktskola erbjuder vi workshops, målgruppsspecifika utbildningar, mm. Där har vi utökade möjligheter att, utöver teoretisk utbildning, även praktiskt kunna visa vad man bör tänka på i samband med energieffektivisering och utbyte av fläktar.</p>

Försäljningsökning för värmepumpar

2019-04-15 av Slussen Building Services
Första kvartalet 2019 börjar som 2018 avslutades, med positiva försäljningssiffror för luft-vattenvärmepumpar och bergvärmepumpar. Totalt ökade försäljningen 5 procent jämfört med föregående år, enligt SKVP:s försäljningsstatistik.

Panasonics kommersiella sortiment blir ännu smartare

2019-04-15 av Panasonic Nordic, Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH, Germany
Nu lanserar Panasonic en ny WLAN-adapter till sitt kommersiella sortiment. Den nya adaptern kan ansluta upp till 200 enheter till Panasonic Comfort Cloud-app, viket gör det möjligt för användaren att övervaka och kontrollera kommersiella enheter.

Lär dig mer om energieffektiva EC-fläktar i vår fläktskola!

2019-04-11 av ebm-papst AB
I vår fläktskola erbjuder vi workshops, målgruppsspecifika utbildningar, mm. Där har vi utökade möjligheter att, utöver teoretisk utbildning, även praktiskt kunna visa vad man bör tänka på i samband med energieffektivisering och utbyte av fläktar.

Aktuella turer

ExpoVent


Om turnén
190521 Eskilstuna
190522 Stockholm
190523 Uppsala

Om turnén
190827 Karlskrona
190828 Malmö
190829 Helsingborg

Om turnén
190924 Luleå
190925 Skellefteå
190926 Umeå
190927 Östersund

Om turnén
191112 Göteborg
191113 Borås
191114 Skövde

ExpoKyla


Om turnén
191029 Luleå
191030 Umeå
191031 Sundsvall

ExpoVA


Om turnén
191015 Luleå
191016 Umeå
191017 Örnsköldsvik
191018 Sundsvall

ExpoStyr


Fler datum
kommer snart