Home Solutions i Sverige AB


Typ: Installatör/ Entreprenör
Typ: Konsult
Org. nr.   556767-5565

HOME SOLUTIONS LÖSNING - MEST KOMPLETT PÅ MARKNADEN

Kort om oss

Home Solutions erbjuder fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltare kostnadseffektiva fastighets- och mättjänster, som både höjer boendekomforten och förbättrar driftekonomin. Med Home Solutions teknik kan våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt mäta den boendes energiförbrukning och rättvist fördela kostnaden. Home Solutions grundades 2001 av HSB samt Vattenfall. Bolaget är sedan 2008 personalägt.

Störst i Sverige mot bostadsrättsföreningar

Vi är Sveriges i särklass största leverantör av IMD (Individuell Mätning och Debitering) el, vatten, värme, elbilsladdare och temperatur med bostadsrättsföreningar. Vi har även privata fastighetsägare och allmännyttan som kunder. 

Finns i hela landet

Home Solutions produkter finns idag installerade över hela Sverige. Kiruna i norr är nordligast och Lund i Skåne den sydligaste installationen. Home Solutions har i dag ca 50 000 lägenheter uppkopplade i systemet runt hela Sverige.

Bredden är vår styrka

Men vår satsning på IMD (Individuell Mätning och Debitering) börjar nu ge frukt vilket gör att bolaget nischar in sig mer och mer på mätning av el, varm och kallvatten, värme, elbilsladdare.

 


Vi är Sveriges i särklass största leverantör av IMD el, vatten, värme, motorvärmare-/elbilscentraler och temperatur med bostadsrättsföreningar. Vi har även privata fastighetsägare och allmännyttan som kunder. När hyresgäster och medlemmar i en bostadsrättsförening känner till och betalar för sin förbrukning ändras också deras beteende vilket leder till att man sparar pengar och minskar sin miljöpåverkan. Individuellt och som kollektiv.

Home Solutions har i dag ca 45 000 lägenheter uppkopplade i systemet runt hela Sverige. Bl.a HSB, Riksbyggen, SBC och ISS har i sina föreningar sparat el för 100-tals miljoner kronor sedan start samtidigt som de minskat sin miljöpåverkan.

Hur mycket kan vi spara åt er förening?

  

Home Solutions